Gadeterapeuterne har fungeret som et frivilligt netværk af terapeuter og psykologer siden 2007. Vi tilbyder hjælp til unge, der arbejder med at udvikle politik indenfor områder som eksempelvis klima, asyl, uddannelse, antifascisme, solidaritetsarbejde og andet politisk ungdomsorganisationsarbejde.


Af Gadeterapeuterne

Vi ønsker med vores arbejde at støtte op om, at vores samfund fortsat har en rig undergrund af unge, der har kritiske stemmer, visioner og ønsker at være med til at skabe en forandring i samfundet.

Vi startede netværket i forlængelse af rydningen af Jagtvej 69, fordi vi oplevede de voldsomme overgreb og belastninger de unge var udsat for i den proces og kunne se det meningsfulde i at bruge vores viden og erfaring her.

Gennem de 12 års arbejde har vi opbygget en dybdegående erfaring med de situationer unge, der arbejder politisk kan komme ud i, og de psykologiske og fysiske reaktioner, der kan opstå som følge deraf.

Vi ved af erfaring:

  • at der kan være særligt pres på når man engagerer sig politisk i sager, der kræver mange hænder og energi.
  • at enkeltstående hændelser, eksempelvis voldsomme demonstrationer eller anholdelser kan fremkalde chok og angst.
  • at arbejde politisk med komplekse strukturer eller sårbare mennesker er særligt krævende.
  • at det kan være svært at få enderne til at hænge sammen i en hverdag hvor der skal være plads til både uddannelse, venner og politisk arbejde.

Derfor har vi set at unge der arbejder politisk eller aktivistisk kan være ekstra udsat for stress og kriser.

Vi kan se at individuel terapi og arbejde i grupper er meget hjælpsomt. Terapien støtter en bevidstgørelse og afklaring omkring det der foregår. Der kommer sprog på oplevelser og mulighed for at bearbejde følelser og tanker.

Det bliver mere tydeligt hvad de hændelser den enkelte eller gruppen har været ud for har af betydning og konsekvenser, og hvordan den enkelte eller gruppen kan komme videre.

Gennem samtaler og evt. øvelser bliver det muligt at finde måder at håndtere og bearbejde det der er sket på en konstruktiv måde, så det ikke udvikler sig til negative tanker, stress eller depressioner. Det er nyttigt som en vej ud af krise, stress, chok, angst og depression og til at få et mere klart billede af hvor den enkelte eller gruppen står, hvad der er af ressourcer og muligheder.

Vi har erfaret at supervision og debriefing i grupper kan give klarhed i det politiske arbejde, når de psykologiske og fysiske reaktioner falder på plads.

  • Vi tilbyder individuelle forløb á 6 gange hos en terapeut.
  • Vi tilbyder også debriefing til grupper, der har været udsat for svære hændelser der bedst hånderes i fællesskab.
  • Ligeledes tilbyder vi supervision til grupper af frivillige der har brug for at komme et spadestik dybere i forståelsen og håndteringen af deres frivillige indsats.

Vi kan kontaktes på kontakt@gadeterapeuterne.dk.

Du kan læse mere på gadeterapeuterne.dk – her kan du også finde evalueringsrapport fra 2017.

Har du været udsat for en voldsom hændelse som du har brug for at bearbejde, i forbindelse med politisk aktivisme, ved demonstrationer eller lignende, tilbyder Gadeterapeuterne hjælp enten individuelt, eller hvis I er en gruppe.

Det behøver dog ikke være en enkeltstående hændelse, der får dig til at tage kontakt til os. Det kan også være at du gennem længere tid har haft det svært, enten med stress, uro, angst eller andet – uden at du nødvendigvis er helt klar over hvad forbindelsen er til dit politiske liv.

Der er ikke flere tekster