Konfronts Grupper

Organisationen består af forskellige grupper med forskellige ansvarsområder og kompetencer. Grupperne har en høj grad af autonomi og organiserer sig som de vil, dog altid i overensstemmelse med Konfronts grundlæggende principper og organisationskultur.

Organisationsdiagram

Temaredaktionerne

Det er temaredaktionernes opgave at producere, indhente, oversætte, redigere og publicere indhold. Herudover er det temaredaktionernes opgave at vedligeholde og udbygge netværket af samarbejdspartnere inden for deres emneområde, og for at sørge at nye aftaler og medlemmer bliver godkendt af Fællesredaktionen. Temaredaktionerne beslutter selv inden for deres område hvilket indhold, der skal produceres og bringes på Konfront.dk. Temaredaktionerne tilrettelægger selv deres arbejde og fordeler selv arbejdet mellem gruppens medlemmer. Temaredaktionerne skal sammensættes og kontinuerligt arbejde for, at medlemmerne af redaktionen i videst omfang afspejler de forskellige positioner på den udenomsparlamentariske venstrefløj. Temaredaktioner består af enkeltpersoner eller organisationer. Organisationer repræsenteres med en fast eller skiftende deltager. Temaredaktionerne indstiller selv nye medlemmer af en given temaredaktion, som efterfølgende godkendes af Fællesredaktionen.

Kontakt Konfronts temaredaktioner her:

 

Fællesredaktionen

Det er Fællesredaktionens opgave at sikre koordinationen mellem de forskellige temaredaktioner, at redigere forsiden på konfront.dk, at publicere indhold på sociale medier, at facilitere diskussioner om Konfronts redaktionelle prioriteringer, at stå for den eksterne kommunikation på organisationens vegne, og at holde kontakten til foreningens bestyrelse og administration. Herudover er det Fællesredaktionens opgave at sikre, at publiceret indhold er i tråd med Konfronts redaktionelle linje, at godkende nye medlemmer, samarbejdspartnere og -aftaler, samt at videresende eksterne henvendelser til de relevante redaktioner og grupper. Fællesredaktionen består af to repræsentanter for hver af temaredaktionerne samt to-fire repræsentanter fra bestyrelsen.

Kontakt Konfronts Fællesredaktion her: redaktion@konfront.dk

 

Administrationen

Det er Administrationens opgave at stå for den daglige drift, herunder økonomi, lokaler, annoncering, teknik m.v. Administrationen holder løbende kontakt med Fællesredaktionen, Teknikgruppen og bestyrelsen. En repræsentant for Administrationen deltager på bestyrelsens møder. Administrationens medlemmer udpeges af bestyrelsen.

Kontakt administrationen her: administration@konfront.dk

 

Teknikgruppen

Teknikgruppen har ansvar for at Konfront.dk videreudvikles og er sikkerhedsopdateret. Gruppen har også ansvaret for digital sikkerhed og kommunikation. Herudover står gruppen for hosting og tredjepartsintegrationer.

Kontakt teknikgruppen her: teknik@konfront.dk

 

A/V-Gruppen

Gruppen står for layout af materialer, webdesign, infografik, fotos, videoproduktion, illustration, lyddesign og malerier, samt for videreformidling og vidensdeling af teknikker og ressourcer for projektet Konfront.

Kontakt A/V-gruppen her: av@konfront.dk

 

Bestyrelsen

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at generalforsamlingens beslutninger gennemføres, og at foreningens vedtægter overholdes. Bestyrelsen skal godkende grundlæggende strukturændringer af Konfronts organisation. Alle større økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Herunder eventuelle ansættelser. Det er bestyrelsens opgave at håndtere eventuelle personsager og konflikter, og bestyrelsen har mandat til at ekskludere personer og grupper, der handler imod Konfronts grundlæggende principper og beslutninger. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Kontakt bestyrelsen her: bestyrelse@konfront.dk