Konfronts Grupper

Organisationen består af forskellige grupper med forskellige ansvarsområder og kompetencer. Grupperne har en høj grad af autonomi og organiserer sig som de vil, dog altid i overensstemmelse med Konfronts grundlæggende principper og organisationskultur.

 

Redaktionen

Det er redaktionens opgave at producere, indhente, oversætte, redigere og publicere indhold på konfront.dk og sociale medier. Herudover er det redaktionens opgave at vedligeholde og udbygge Konfronts netværket af samarbejdspartnere. Redktionen står også for at facilitere diskussioner om Konfronts redaktionelle prioriteringer, at stå for den eksterne kommunikation på organisationens vegne, og at holde kontakten til foreningens bestyrelse og administration. Herudover er det redaktionens opgave at sikre, at publiceret indhold er i tråd med Konfronts redaktionelle linje, at godkende nye medlemmer, samarbejdspartnere og -aftaler.

Kontakt Konfronts redaktion her: redaktion@konfront.dk

 

Administrationen

Det er Administrationens opgave at stå for den daglige drift, herunder økonomi, lokaler, annoncering, teknik m.v. Administrationen holder løbende kontakt med redaktionen, Teknikgruppen og bestyrelsen. En repræsentant for Administrationen deltager på bestyrelsens møder.

Kontakt administrationen her: administration@konfront.dk

 

Teknikgruppen

Teknikgruppen har ansvar for at Konfront.dk videreudvikles og er sikkerhedsopdateret. Gruppen har også ansvaret for digital sikkerhed og kommunikation. Herudover står gruppen for hosting og tredjepartsintegrationer.

Kontakt teknikgruppen her: teknik@konfront.dk

 

A/V-Gruppen

Gruppen står for layout af materialer, webdesign, infografik, fotos, videoproduktion, illustration, lyddesign og malerier, samt for videreformidling og vidensdeling af teknikker og ressourcer for projektet Konfront.

Kontakt A/V-gruppen her: av@konfront.dk

 

Bestyrelsen

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at generalforsamlingens beslutninger gennemføres, og at foreningens vedtægter overholdes. Bestyrelsen skal godkende grundlæggende strukturændringer af Konfronts organisation. Alle større økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Herunder eventuelle ansættelser. Det er bestyrelsens opgave at håndtere eventuelle personsager og konflikter, og bestyrelsen har mandat til at ekskludere personer og grupper, der handler imod Konfronts grundlæggende principper og beslutninger. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Kontakt bestyrelsen her: bestyrelse@konfront.dk