Etiske retningslinjer

Konfront arbejder vi med en række etiske retningslinjer for produktionen og offentliggørelsen af indhold til Konfront.dk. De etiske retningslinjer består af en række overvejelser og praksisser, som vi arbejder med i hele processen, hvor indhold produceres og offentliggøres – det er altså overvejelser om, hvilke former for indhold, vi producerer og hvordan, samt hvilke informationer, vi offentliggør og hvorfor. Derudover er vores etiske retningslinjer overvejelser om, hvordan vi arbejder sammen i projektet. Der er derfor overensstemmelse mellem, hvordan vi producerer indhold, vores måde at være organiserede på, og vores etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer skal altså både ses som konkrete redskaber til at implementere Konfronts politiske udgangspunkt og visioner i alle dele af produktionen af indhold, og som konkrete tiltag til at styrke og yde beskyttelse af aktivister og organiseringer, der har bidraget til produktionen af indhold, og af vores bevægelse som helhed.

Et vigtigt udgangspunkt for at arbejde ud fra Konfronts etiske retningslinjer er at beskytte vores bevægelse og Konfront som projekt på en lang række punkter: mod den ekstreme højrefløjs vold og kortlægning af vores aktiviteter og aktivister; statslig repression i form af fx retssager, politivold og øget overvågning; og uønsket interesse fra mainstream-pressen. Konfront er ikke tilmeldt Pressenævnet, fordi flere sager har vist os, at Pressenævnets kildebeskyttelse alt for ofte tilsidesættes for at muliggøre statslig repression – derfor er Konfronts etiske retningslinjer vores måde at tage kildebeskyttelse seriøst og en sikring mod viderebringelse af information, der kan skade Konfront som projekt, enkeltpersoner eller vores bevægelse som helhed.


 

Indhold på Konfront er altid produceret i et samarbejde med andre aktivister, og vi værner om det samarbejde. Det betyder at:

 • Vi altid er åbne og ærlige om, hvordan vi bruger de informationer, fortællinger, billeder, lyd- og filmklip, vi indsamler
 • Vi sørger for at indgå i respektfulde og støttende relationer til vores samarbejdspartnere og anerkender deres behov i produktionen og offentliggørelsen af indhold
 • Vi krediterer grupper og/eller organiseringer, der har bidraget til produktionen af indhold, men tager også hensyn til, at der kan være behov for anonymitet
 • Vi indhenter informeret samtykke fra de aktivister og organiseringer, der er involverede i eller på anden måde bidrager til produktionen af indhold – og at vi informerer dem, hvis vores planer ændrer sig, så de påny har mulighed for at give samtykke
 • Vi sender citater til godkendelse hos de aktivister eller organiseringer, der har udtalt sig, og indgår så vidt som muligt i dialog om form og indhold med de aktivister og organiseringer, der har bidraget

 

Vi giver altid aktivister mulighed for anonymisering. Derfor overvejer vi om:

 • Det giver mening at viderebringe aktivisters navne. I stedet kan vi udelukkende viderebringe fornavne, eller give aktivister andre navne eller pseudonymer
 • Det giver mening at lade organiseringer udtale sig som gruppe frem for at fremhæve specifikke medlemmer af organiseringen
 • Det giver mening at inkludere detaljer om aktivisters alder, udseende, nationalitet eller steder de bor eller opholder sig, ligesom vi overvejer om hverdagsdetaljer (såsom hvilke bøger de læser, og hvor de mødes eller hænger ud) skal inkluderes. Alle disse detaljer kan i nogle situationer bruges af den ekstreme højrefløj eller af politiet til at identificere specifikke personer
 • Det giver mening at offentliggøre billeder eller film af enkeltpersoner, folks hjem, kvarter, eller andre hverdagsdetaljer, der er personhenførbare

 

Konfront skal beskytte den radikale udenomsparlamentariske venstrefløj. Det gør vi ved at:

 • Altid vurdere hvorvidt de informationer, vi indsamler kan skade specifikke aktivister eller organiseringer, eller have andre utilsigtede konsekvenser. Som udgangspunkt offentliggør vi ikke informationer, der kan misbruges, selvom de involverede aktivister eller organiseringer har givet samtykke til brugen af dem. Vi vægter beskyttelsen af aktivister og organiseringer højere end “den gode historie”; det er vigtigere, at vi ikke offentliggør inkriminerende eller på andre måder skadelige informationer, end at vi offentliggør en sensationel historie
 • Overveje om de informationer, vi offentliggør, kan lede til vold fra den ekstreme højrefløj eller statslig repression mod vores bevægelse og vores bevægelses steder. Fx kan en detaljeret beskrivelse af et forløb til en demonstration i nogle tilfælde bruges som bevis i retssager, ligesom specifikke beskrivelser af de steder, vi kommer, eller de måder, vi arbejder på, kan bruges til en uønsket kortlægning af vores bevægelse
 • Sørge for altid at vide, hvem der står bag anonymiseret indhold, og forbeholde os retten til ikke at offentliggøre indhold. Konfront er ikke en platform for racister, sexister eller personer, hvis holdninger og praksisser modarbejder projektet Konfront, og vi sikrer os altid, at de ikke har adgang til at få offentliggjort indhold på Konfront.dk

 

Konfront skal samle og styrke vores bevægelse på tværs af politiske udgangspunkter og metoder. Det gør vi ved at:

 • Overveje vores vinkel på det indhold vi producerer og viderebringer. Vi forlanger af os selv og hinanden at være kritisk selvreflekterende: det betyder en overvejelse omkring hvem og hvorfra specifikt indhold kommer, og hvem der gives og/eller har mulighed for at tage plads i specifikke diskussioner
 • Modarbejde splittelse og mediere i eventuelle konflikter: Konfront er ikke en platform for interne stridigheder, personkonflikter, eller at grupper/enkeltpersoner fremhæver sig selv på bekostning af andre. Konfront er et kollektivt projekt, hvor vi skal indgå i en fælles diskussion om politiske uenigheder og tvivl, baseret på gensidig respekt, og med plads til udvikling og læring.
 • Mediere i eventuelle konflikter med åbenhed og gennemsigtighed. Hvor og når det giver mening, informerer vi de involverede parter om situationen og giver dem mulighed for at forholde sig til den
 • Begrunde eventuelle afvisninger af indhold. Det betyder, at vi så vidt muligt informerer om de politiske overvejelser, der ligger bag ikke at offentliggøre specifikt indhold, og at vi giver mulighed for at genoverveje og nuancere vinkler, standpunkter og analyser. Vi forventer af os selv og hinanden, at vi tager et fælles ansvar for at styrke den radikale udenomsparlamentariske venstrefløj og projektet Konfront.

 

Vi passer på os selv og hinanden ved at overveje hvilke informationer vi indsamler og beskytte de informationer, vi har indsamlet. Det gør vi ved at:

 • Opbevare billeder, lyd- og filmklip samt transskriberinger, noter og referater på en sikker måde
 • Overveje hvornår det giver mening, at vi optager lyd og film eller tager billeder. Der er altid en risiko for, at vores data kommer i de forkerte hænder, så i nogle tilfælde er det bedre fx slet ikke at optage et interview eller tage billeder eller film af specifikke situationer
 • Følge den sikkerhedskultur, som de aktivister, vi samarbejder med, har. Hvis de helst vil kommunikere over krypterede kanaler, gør vi det. Hvis de helst vil mødes med os i virkeligheden frem for at snakke sammen i telefon, så gør vi det