Konfronts Grundprincipper

Konfront er en platform for den udenomsparlamentariske venstrefløj

 • Vi ønsker et grundlæggende andet samfund. For at det kan blive en realitet, kræver det et opgør med det bestående system.
 • Vi er en platform for grupper, der arbejder udenomsparlamentarisk – vi afviser, at parlamentarisk reformisme kan skabe de grundlæggende samfundsforandringer, vi ønsker.
 • Kampen er international – vi støtter kammerater, der kæmper rundt om i verden.
 • Vi søger at skabe en normkritisk modkultur – vi arbejder solidarisk, mod undertrykkelse og diskrimination og for en bredere organisering af venstrefløjen.

 

Konfront er en enhedsorganisation

 • Vi anerkender og respekterer forskelligheden i vores ideologiske baggrunde og måder at arbejde på.
 • Vi respekterer hinanden som mennesker og kammerater.
 • Konfront skal være et trygt sted for alle. Vi respekterer hinandens autonomi, grænser og selvidentifikation.
 • Vi mener at sammenholdet på den revolutionære venstrefløj er en forudsætning for at kunne skabe en progressiv forandring.
 • Alle grupper, der er udsat for undertrykkelse, diskrimination, marginalisering og andetgørelse definerer selv deres egen kamp og hvordan den skal kæmpes, og Konfront støtter disse gruppers strategier og metoder.
 • Vi arbejder med konstruktiv kritik, udvikling og samarbejde, ikke med splittelse og sekterisme.
 • Vi er ikke en organisering for selvprofilering og karrierepolitikere.