Om Konfront

Konfront udspringer af og eksisterer i og for den danske radikale venstrefløj, og vores fælles udgangspunkt er, at vi vil et grundlæggende andet samfund, der er socialistisk, feministisk, mangfoldigt og lige. Vi tror ikke på, at parlamentarisk politik kan reformere sig til dette samfund – vi tror på radikal udenomsparlamentarisk revolutionær aktivisme og politik. Vi har en grundlæggende mistillid til det bestående systems institutioner, herunder retsvæsenet, politiet, parlamentariske og statslige institutioner, pressen m.v. Vi organiserer os, yder modstand og kæmper sammen for en anden og mere retfærdig verden.

Konfront er en medieplatform, som vi selv har ejerskab over, og som foregår på vores egne præmisser. Vi definerer selv vores dagsorden. Vi er hverken upartiske eller objektive. Vi er nuancerede og tager aktivt stilling. Vi er seriøse, reflekterede og engagerede, vi er udforskende, nysgerrige og vi prøver os frem – og vi er fandenivoldske, legesyge, vrede og fyldt med humor. Konfront er god energi og nyskabelse. Og Konfront er frygtløs, interessant og flabet.

Vi er et samsurium af aktivitet: kritiske analyser, nye vinkler, sjove indslag, konstruktiv kritik, videndeling, erfaringsudveksling, workshops, arrangementer og meget mere! Vigtigst af alt, så er Konfront et fælles og kollektivt projekt. Konfront er et møde på tværs af politiske organiseringer. En platform for mere organisering. Konfront er et håb om og startskuddet til etableringen af en fælles bevægelse, der rummer alle vores forskelligheder, samtidig med at den samler os. Der er allerede mere der forbinder os, end der adskiller os. Sammen skal vi konstant lære, forbedre os og styrke kampen mod repressive strukturer – også dem, der eksisterer imellem os – og uddanne os selv og hinanden i at skabe en venstreradikal position.

Derfor vil Konfront til enhver tid prioritere vores og vores samarbejdspartneres interne organisering, sikkerhed, trivsel og udvikling. Vi er ikke afhængige af det etablerede mediebillede, vi er ikke til salg, og vi nægter en forsvarsposition over for det omkringliggende samfund, den etablerede mainstream-presse og andet borgerligt vås. Vi har hinandens ryg, og vi er benhårde over for vores politiske modstandere.

Sammen er vi stærke, og sammen vil vi opbygge Konfront. Velkommen til!

 


Læs mere om Konfronts organisation, udgangspunkt og struktur her: