Redaktionel linje

Konfront er hverken upartisk eller objektiv. Konfront er en del af kampen for en anden og mere retfærdig verden. Vi kommer ud af den udenomsparlamentariske venstrefløj, og vi tror ikke på, at samfundet kan forandres fundamentalt gennem folketinget, men har i stedet en grundlæggende mistillid til det bestående systems institutioner, herunder retsvæsenet, politiet, parlamentariske og statslige institutioner, pressen m.v.

Vi forkaster ideen om objektivitet – det er en borgerlig illusion, der slører, at bag al journalistik ligger der interesser. Vi ser, at mainstream pressens fetichering af objektivitet alt for ofte tjener kapitalens og imperialismens agenda, mens den foregiver politisk neutralitet. Vi arbejder aktivt subjektivt og producerer indhold, der understøtter vores politiske visioner.

Vi er ikke upartiske, og vi lægger ikke skjul på, hvor vi står. Vi tager stilling og tager side i vores indhold. Læserne må vurdere vores indhold med det udgangspunkt.

Vi er ikke balancerede i vores dækning. I hvert fald ikke i den mest udbredte opfattelse. Vi er en modvægt til et i forvejen ekstremt ubalanceret mediebillede. Vi prioriterer stemmer, der bevidst ties ihjel, samt indhold og vinkler, der ikke gives plads i mainstreammedier og samfundet generelt.

Konfront er ikke en platform for racistisk, kulturessentialistisk, sexistisk, kropsudskammende, heterosexistisk, transfobisk eller kønsessentialistisk indhold. Vi er solidariske med bevægelser, der kæmper mod undertrykkende strukturer.

Vi arbejder ikke ud fra de traditionelle nyhedskriterier (væsentlighed, aktualitet, identifikation, sensation, konflikt). I stedet arbejder vi ud fra vores egne kriterier:

Politisk Organisatoriske

 • Vi laver indhold med et antiracistisk, magtkritisk, feministisk klasseperspektiv
 • Vi faciliteter diskussioner, der samler samt gør os klogere og stærkere politisk og organisatorisk
 • Vi holder god stil i forhold til vores venner og allierede. Vi er benhårde over for vores politiske modstandere

Konfrontatoriske og Kæmpende

 • Vi er ikke bange for konfrontationen
 • Vi går både efter bolden og manden
 • Vi praktiserer no-platforming over for racistiske og sexistiske holdninger og personer
 • Vi bruger humor, der sparker op ad – vi elsker satire, som ikke er undertrykkende

Aktivistiske

 • Vi er en del af bevægelsen og ikke bare nogle, der skriver om den
 • Vi tager relevante aktivister og organiseringer med på råd ift. både form og vinkel, når vi laver indhold, der vedrører deres aktivisme
 • Vi laver indhold, der er aktuelt og væsentligt for vores aktivisme
 • Vi producerer altid indhold, der driver vores bevægelse fremad, frem for indhold, der fokuserer på sensation og konflikt

Vi er ikke til salg

 • Vi beskytter vores kilder og bevægelse generelt over for mainstreampressen
 • Vi sælger ikke redaktionel omtale – vi tager ikke penge for annoncering. Vi annoncerer for det, vi synes er nice