BZ Multimedieprojektet er et initiativ, skabt af nogle tidligere BZ’ere, der arbejder på at formidle BZ- og Ungdomshusbevægelsens historie og skabe en platform, hvor alle, der har været med, kan få mulighed for at fortælle deres personlige historie, så det ikke kun bliver op til historieforvanskere udenfor miljøet, at fortælle historien om os.

BZ Portalens vision

Vi lever i en tid, hvor den den såkaldte økonomiske nødvendigheds politiske tankegang dominerer vores liv, og hvor alternativerne let går tabt. Det er derfor vigtigt at vise ungdommen og kommende generationer, at der findes leveformer og værdier, som ikke er dikteret af en kapitalistisk og materialistisk kultur.

Vi arbejder på, at BZ Portalen også bliver til en multimedie hjemmeside på nettet med arkiv og links samling. Vores vision er at skabe et validt og let tilgængeligt sted for eftertiden at søge viden og historisk indsigt om os. Historisk materiale har hidtil har været hengemt i folks private samlinger, samt spredt og fragmenteret på nettet. Det har været svært tilgængeligt for andre end os selv, at søge på valid information om demoen i går, eller hvad der f.eks skete omkring rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69.

BZ Portalen og dig!

BZ Portalen tager imod dine historier, fotos, film, lydoptagelser, plakater mm. Vi sikrer og beskytter det. Vi formidler det på facebook udgaven af BZ Portalen, i udstillinger og med tiden på vores egen hjemmeside. Vi vil også lave genoptryk og ny udgivelser. Vi fremtidssikrer materialet i samarbejde med museer og lokalarkiver.

Din historie er vigtig ! Du er førstehånds vidnet. Det er uanset, om du har været lidt eller meget med i miljøet omkring BZ og Ungdomshuset og lignende udenomsparlamentariske grupperinger. Det er uanset, om du var med i 80’erne eller er det i dag. Du er historien! Det er dine personlige oplevelser, tanker, håb, erfaringer, glæder og sorger, der er med til at give vores fælles historie alle farverne og nuancerne. LAD 1000 HISTORIER BLOMSTRE ! Skriv til : kontakt@bz-dk.info (Vi hjælper dig gerne med at få historien skrevet, interviewer dig mm.)

BZ Portalen samler trådene på facebook

Dagens kamp er morgendagens historie. BZ Portalens medvirker til at dokumentere, sikre og formidle græsrøddernes- og det udenomsparlamentariske politiske miljøs historie, med særlig vægtning på BZ- og Ungdomshus bevægelsen. Derfor kommer vi med daglige opslag om, hvad der sker i miljøet, som vi enten selv finder eller vi gøres opmærksomme på. Vi supplerer dermed kalenderen på internetsiden “Duk op”, så folk, der er på facebook, kan orientere sig på BZ portalen om, hvad der sker hver dag. Opslagene handler om politiske, kulturelle og sociale arrangementer.

Opslag og kommentarspor på BZ Portalen

Vi er alle med til at skabe og skrive historie. Derfor er der også mulighed for at kommentere opslagene på BZ Portalen. Flere hoveder husker bedre end et. Men, -Hold en god tone, god stil eller vi sletter… Her er plads til diskussion og uenigheder, men ikke til mudder kastning. Gå efter bolden, ikke efter manden. Denne side er selvsagt ikke noget talerør for fascister og lignende, og deres kommentarer slettes skånselsløst.

Om BZ Portalens fotos, film mm.

Som udgangspunkt er der copyright på alt materiale, der bliver lagt ud her. Vi har en enorm mængde fotos, film mm, hvor meget er blevet doneret til os, og hvor vi ikke længere kender ophavet. Vi krediterer naturligvis fotografer og ejere af materiale, hvis de ønsker at fremstå her. Ligesåvel fjerner vi materiale, hvis ejerne ikke ønsker, at det skal indgå i vores samling.

Vi arbejder ud fra den forståelse, at alle, der taget fotografier af os og lignende, selv har en interesse i at udbrede kendskabet til deres materiale og at bidrage som kilder til den fælles historie.

Mennesker, der figurerer på fotografierne i dagligdags situationer mm. er med til at give beskueren et indtryk af vores kulturhistorie, som der ellers ikke ville være mange kilder til. Ingen fotografier, vi bringer, er kompromiterende. Skulle der alligevel være enkeltpersoner, der ikke ønsker at blive udstillet her, respekterer vi det og fjerner fotografierne igen.

Der er ikke flere tekster