BZ Portalen

BZ portalen: Hvad vil vi***

BZ Multimedieprojektet er et initiativ, skabt af nogle tidligere BZ'ere, der arbejder på at formidle BZ- og Ungdomshusbevægelsens historie og skabe en platform,...

BZ Portalen

”Vi skriver selv vores historie” er visionen for BZ Portalen. BZ- og Ungdomshusets historie er et virvar af fortællinger, og vi giver mulighed for at alle kan fortælle deres version af den tid og de oplevelser fra1980erne og op til i dag. BZ Portalen er skabt af tidligere og nuværende aktivister der formidler bevægelsens historie og skaber en online platform.