Demos

Demos

Demos

Demos er en solidaritetsorganisation, der bekæmper imperialisme og fascisme. Demos udgiver debatbøger, musik, plakater, T-shirts og ”Demos Nyhedsbrev” med debat om de højreradikale grupper og partier og deres påvirkning af den officielle politik. Desuden udenrigspolitiske, køns og retspolitiske og kulturpolitiske temaer. Foreningen arbejder med dokumentation af højreekstreme aktiviteter både nationalt og internationalt og om statsmagtens brug af overvågning og aflytning af den politisk aktive venstrefløj samt indsamler viden om våbenindustri, våbenudvikling og overvågningsteknikker.