Demos: En Historiebog***

Intro til Bogen

Du sidder med en bog, der er skrevet af politisk engagerede mennesker, der igennem de sidste 50 år har arbejdet for at ulighed, krig og ødelæggelse af kloden skal standses. Det er ikke ligetil. Kapitalen og magthaverne har ikke tænkt sig at opgive deres privilegier.
Den globale orden har forandret sig radikalt de seneste 100 år, men imperialismen lever videre og ressourcerne er stadig absurd ulige fordelt på jordkloden, kan vi konstatere.

Markedet har den suveræne magt. Det er markedet, der svinger den imperialistiske taktstok. Finanskapitalen boltrer sig i ukontrollerbare sammenslutninger udenfor demokratisk kontrol. Mennesket er en vare, skoven og havet er en vare, adgang til varme, lys og vand er blevet varer, der er underlagt monopolkapitalens masterplan og kontrol.
Det globaliserede marked demonterer og ophæver nationernes suverænitet på mange niveauer. Når det ikke lykkes, så kan der sættes militærmagt bag kravene.
De nationale demokratier er blevet sogneråd i den kapitalistiske storby, hvor banker er nutidens paladser og hellige byer uden adgang for offentligheden.
En storby, hvor arbejderklassen, forstået som alle de, der må sælge deres arbejdskraft – er frataget deres indsigt i produktionsforholdene, og deres arbejdes betydning for skabelsen af merværdi, kimen til al udvikling

Men taler vi om imperialisme i dag? Ja- det gør vi i denne bog.

Vi vil give et historisk billede af imperialismen fra 1970`erne til i dag, dens magt og den modstand, som den verden over blev mødt med, af en talstærk efterkrigsgeneration. En omfattende antiimperialistisk bevægelse var vokset frem fra midten af tresserne.
Demos var en del af den antiimperialistiske bevægelse og støttede befrielsesbevægelserne i den tredje verden. Oprøret i den tredje verden førte ikke umiddelbart til ændringer. Den imperialistiske udbytning finder til stadighed nye former og andre strategier. Det 21. århundredes imperialister vil have greb om nutidens mest eftertragtede ressource – vores opmærksomhed og vores socialitet. Derfor er det firmaer som Google, Facebook, Instagram, der spiller den rolle, som f.eks. Østasiatisk Kompagni, spillede i de tidligere perioder frem til 1970.

Imperialismens aktører har forsøgt at skabe et nyt image i det positivt ladede ord ”Globalisering”. Et ord, der skaber falske forestillinger om, at vi er et stort fællesskab med fælles ansvar for udviklingen. Men det er bare ikke sådan det hænger sammen!
Derfor er det vigtigt at vi fortsat forholder os kritisk overfor den globaliserede finanskapital, dens institutioner og udpegningen af nye fjendebilleder og inddragelsen af nye områder.
Finanskapitalens drift mod vækst stopper ikke. Den får aldrig nok eller for meget, det imperialistiske system er garanten for en fortsat rovdrift på jordkloden og dermed udbytning af de svageste økonomier.
Med denne udgivelse vil vi bidrage til en fornyet debat af 2020 imperialismen ved at fortælle om og perspektivere den antiimperialistiske bevægelse som Demos var en del af – fra 1970`erne og frem til i dag, hvor behovet for en samlet modstand ikke er blevet mindre. Historien illustreres af Demos udgivelserne i perioden med en kort introduktion og eller en illustration.

Vi bestræber os på i tekst og tegninger at give klar besked om ideer, afklare begreber og engagere både nye og gamle til at deltage i kampen mod imperialismen og den ulighed, den skaber i verden.

Vi skrev i 1970 om Demos: ”Demos er en boghandel og et socialistisk forlag, der udgiver antiimperialistiske og socialistiske bøger, pjecer og plader til så lav pris som muligt. Forfatterne arbejder næsten altid gratis”.
Forfattere og musikere optrådte oftest som anonymiserede under gruppenavne som Verdensbanksgruppen, EF- gruppen etc.
Demos blev oprettet 1968 som et selskab, og blev noteret i grosserersocietet. Det kostede dengang 500 kr. – mange penge for de fleste på den tid. I 1969 blev Demos Vietnambevægelsens forlag.

I denne bog er ”vi” Demos – en anti-imperialistisk forening for det meste, men nogle gange er ”vi” også udtryk for den socialistiske venstrefløj som helhed.

Det er stadig sådan, at forfatterne, dokumentationsgruppen, butikspassere og layoutfolk arbejder gratis. Vi kalder os fortsat aktivister. Demos udgiver stadig debatblade og bøger, og har en butik på én af byens bedste pladser – Skt. Hans Torv.

I dag skriver vi, at Demos formål er at styrke international solidaritet på et socialistisk og antiimperialistisk grundlag Vi vil med politiske midler bekæmpe imperialismen og dens organisationer. Vi vil, i samarbejde med andre foreninger og grupperinger, stå op imod højredrejningen i samfundet.

Der er ikke flere tekster