Antifascisme: Succesfuld antifascistisk modstand forpurrer Scandza Forum!***

Lørdag d. 12.oktober havde Scandza Forum til hensigt at afholde konference i København for et bredt spektrum af den udenomsparlamentariske højrefløj. Et stort sammenrend af alt-right tastaturkrigere, nyfascister og erklærede nationalsocialister og antisemitter var fløjet ind fra nær og fjern for at mødes under temaet ”nationalpopulisme”. I samme anledning havde vi indkaldt til antifascistisk moddemonstration tidligt lørdag morgen med samlingsplads i Folkets Park på Nørrebro.


Af Revolutionære Antifascister, Antifascistisk Aktion og Antifascistiske Unge.

Vi som arrangører var allerede fra morgenstunden begejstrerede for det store fremmøde af antifascister, som var kommet for at vise modstand mod fascisterne. Antallet af moddemonstranter voksede kun yderligere, da vi allerede en time inden Scandza Forums start fandt frem til deres konferencested. Herefter gik turen til Amager, hvor vi mobiliserede foran konferencens lejede lokaler hos KFUM. Moddemonstrationen blokerede den lille sidevej til Amagerbrogade i begge ender, og deltagerne til Scandza Forum blev mødt af kampråb, protest og høj musik. Vores blokade og tilstedeværelse på gaden resulterede i at mange af Scandza Forums deltagere slet ikke ankom, ikke kom ind i lokalerne og at konferencen blev væsentligt forsinket. Vores evne og vilje til at reagere hurtigt og sammen tog både politiet og de højreradikale på sengen. De få deltagere som tvang sig igennem vores blokade under politibeskyttelse, blev mødt af tilråb og modstand, der forhåbentligt vil få fascisterne til at genoverveje deres politiske aktiviteter.

LÆS OGSÅ:  Alt-Right fascisterne kravler ud af internettets kloakker – Vi kalder til moddemo på lørdag!

Fascisternes fiasko

Allerede efter den første taler på Scandza Forum blev konferencens livestream på YouTube afbrudt, fordi en række af de internationale gæster ikke kunne ankomme. Blot tre ud af syv annoncerede talere havde dermed indlæg på konferencen. Bl.a. blev amerikanske Greg Johnson, der er inspirationskilde for den europæiske identitær- og altrightbevægelse samt danske Rasmus Paludan forhindrede i at tale. Det betyder at vores modstand mod fascisterne i lørdags, ikke blot havde en konkret effekt på gaden. Men at vores fælles protest har vundet genklang over hele verden, hvor sympatisører med den yderste højrefløj er blevet forhindrede i at følge talernes hadske budskaber. Vores modstand har dermed sat en tyk streg under faktummet, at fascister kan forvente samme modstand i Danmark som i andre skandinaviske lande. Det er et resultat, vi som antifascister kan være stolte af.

Mangfoldig modstand

Under moddemonstrationen fik vi beskeden om, at KFUM, som ejer lokalerne på Amager, havde bedt Scandza Forum om at afvikle konferencen. KFUM er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, som efter i lørdags har udtalt af de ikke sympatiserer med den yderste højrefløj og at Scandza Forum havde ført dem bag lyset ved udlejningen. Vores blokade betød desuden, at deltagerne til Scandza Forum ikke fik leveret deres mad, da nogle antifascister informerede catering-chaufføren om situationen, hvorefter bilen forlod stedet. Vi bifalder at civile- og private aktører bakker op om mangfoldighed og samtidig anerkender, at når fascister gives en plads, skaber det utryghed for alle de mennesker, som ikke passer ind i deres verdensbillede. En politisk linje, hvor fascisters menneskesyn afvises og i alle henseender ikke inviteres indenfor, bør være selvfølgelig. Vi håber at se mere af denne type civile modstand i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Stop Scandza Forum!

Politi, repression og sammenhold

I løbet af dagen oplevede vi nogle få voldsomme episoder med politiet, der benyttede vold og knippelslag til at beskytte Scandza Forum og dets deltagere. I disse situationer var vi som arrangører glade for at opleve, at alle stod sammen og passede godt på hinanden. Vi finder det forrykt at politiet i den grad agerer politisk, ved selv at tage initiativ til at være bodyguards for organiserede fascister. Samtidig blev vi moddemonstranter mødt af et uforberedt og aggressivt politiopbud, der ikke havde kontrol over situationen. Når vi kalder til demonstration for at stå sammen om værdier som mangfoldighed, alle menneskers ligeværd samt at yde modstand mod totalitære ideologier som vil bekæmpe selvsamme værdier, udøver vi vores politiske ret. Det må vi holde fast i, selv når politiet går fascisternes ærinde.

Antifascismens styrke

I øjeblikket ser vi en bred antifascistisk opblomstring, som bl.a. kom til udtryk ved de mange fremmødte i lørdags og som vi generelt mærker til demonstrationer og arrangementer. Vi glæder os over at stadigt flere søger på gaden for at vise deres modstand mod vores samfunds stigende højredrejning. Vi bliver hele tiden bedre til at samarbejde og passe på hinanden. Alt dette er medvirkende til, at vi kan kalde lørdagens moddemonstration for en overbevisende succes. Et kæmpe stort tak til de mange kammerater, som dukkede op og gjorde dagen så vellykket.

Vi ses på gaden – kampen fortsætter!

Der er ikke flere tekster