Redaktionsskifte: Sikkerhed bliver til tech***

Senere på sommeren er der opstart i Konfronts nye redaktion, Tech. Vi søger nye bidrag, samarbejdspartnere og redaktionsmedlemmer.


Om redaktionen

Konfronts Techredaktion vil bestå af aktivister fra forskellige grupper som skal samarbejde med Konfront. Derudover vil vi arbejde sammen med andre grupper, organiseringer og ressourcepersoner.

Redaktionens formål er at give vores kammarater en teoretisk og praktisk forståelse for den teknologi, der påvirker både vores daglige liv og vores aktivisme.  Hvordan denne kan være en fare men også et effektivt værktøj. Dette gælder alle former for teknologi; fra telefoner og computere til kameraer og antenner. Emnerne som redaktionen vil berøre er alt fra computersikkerhed til sociale medie kampagner. Forvent indhold omkring ting som smartphone metadata, doxing, counter-trolling, opsætning af pirat radiokanaler og meget mere.

Redaktionsarbejdet vil bestå af en række løbende møder, hvor vi i fællesskab brainstormer emner, forholder os til status på tech-området og sørger for, at der bliver produceret indhold til vores kammerater. Derudover vil der blive arrangeret deciderede arbejdsdage, hvor vi kan mødes og arbejde fokuseret sammen.

Kontakt os på: tech@konfront.dk

Der er ikke flere tekster