Ny redaktion: Konfront Kultur***

I dag launcher vi Kulturredaktion på Konfront. Kulturredaktionen er en forgrening af moderorganisationen, der i forvejen dækker en række forskellige områder: feminisme og krop, autoritetskritik, teori og historie, sikkerhed og internationale historier og begivenheder.


Konfrontprojektet udspringer af den danske radikale venstrefløj. Vores fælles udgangspunkt er, at vi vil et grundlæggende andet samfund, der er socialistisk, feministisk, mangfoldigt og dermed mere retfærdigt for de mange. Venstrefløjen har i mange år været fragmenteret, det er vores ønske at samle kræfterne, for at nå dette mål, og her er kulturredaktionen altså det nyeste skud på stammen.

Den radikale venstrefløj er i manges øjne båret af det man kan kalde mod-kultur, af aktivisme der konfronterer højrepopulismens fremmarch og det er rigtig nok et særkende for fløjen. Mod-kulturen er dog ikke den eneste samlingskraft. Der finder også en masse fede ting sted, som er båret af en anden form for kultur, der kommer indefra og som er præget af kærlighed, kreativitet og mangfoldighed, hvilket danner en form for egen-kultur, som ikke nødvendigvis af båret af modstand mod noget andet. Og her er kunsten og kulturen elementær. Kunsten kan udtrykke politisk aktivisme, og dermed modkultur, men den kan også være et udtryk for mellemmenneskelige relationer og alt det som kommer indefra, og som vi deler, uanset eksistensen af vores politiske modstandere. Det er et godt sted at starte.

Kulturredaktionen på Konfront repræsenteres af en håndfuld individer, der har det til fælles at vi beskæftiger os med kunst og kultur og støtter op om platformens værdisæt. Redaktionens arbejder består i at producere og videreformidle relevante kunst og kulturorienterede historier, tanker, idéer, begivenheder og aktivisme.

Hvis du har nogle historier, billeder, tanker og idéer etc. der spiller ind i platformens værdisæt, så hører vi meget gerne fra dig! Skriv til kultur@konfront.dk

I det næste stykke tid kommer du til se billeder og læse om DIY tatoveringer, samt læse en artikel om Ungdomshusrelateret graffiti, der stiller skarpt på nogle af de historier, budskaber og værdier, der virker som en sammenholdskraft på miljøet omkring Ungdomshusbevægelsen. Derudover kan du følge vores Instagram profil ”Konfront Kultur”, hvor vi dagligt (næsten), lægger billeder op af kunstnerisk aktivisme.  

Kulturredaktionen på KonfrontDer er ikke flere tekster