Vi har lavet denne guide til afsoning i åbne fængsler, fordi vi gerne vil hjælpe med at gøre det nemmere for vores kammerater og deres pårørende at klare den statsrepression, det er at skulle afsone en fængselsdom. Det er aldrig rart, men hvis man er forberedt, er oplevelsen måske mindre skræmmende, og forhåbentlig bliver straffen lidt mere til at holde ud for både den fængslede og deres pårørende.


ABC København står for Anarchist Black Cross i København. Vi er en rettighedsgruppe for folk, der oplever problemer med politi og fængsel i forbindelse med politisk arbejde. Husk at du altid kan kontakte os, hvis du har problemer med politi og fængsel. Læs mere om os på vores hjemmeside abc-kbh.dk

English version of the guide available at: www.abc-kbh.dk/materialer

Domme under 5 år afsones som udgangspunkt i et åbent fængsel. Forholdene i åbne fængsler er meget anderledes fra, hvad du har oplevet, hvis du har siddet varetægtsfængslet. Som oftest vil den fysiske indespærring på området være minimal, hvis den overhovedet er der. En typisk dag kan fx se sådan ud:

07.00: Dørene låses op

08.00: Møde på arbejde eller skole

11.30: Frokost

12.00: Tilbage på arbejde

16.00: Fritid

22.00: Dørene låses igen


Når du ikke er på arbejde eller i skole, kan du bevæge dig frit rundt på fængslets område. Der vil ofte være adgang til træning, fælleslokaler, hvor man fx kan se film eller spille spil og til at besøge andre indsatte i deres celler (eller “pinden” i daglig tale). Du står selv for rengøring, tøjvask o.l.

Efter 30 dage i fængslet (domme over 2 ½ år: efter 1/6 af straffen) kan du få weekendudgang hver 3. uge til en bestemt adresse, som skal godkendes. Hvis du flytter til et andet fængsel, skal du igen vente 30 dage. Godkendelse af en udgangsadresse sker i praksis på den måde, at du indleverer en konkret ansøgning om udgang til en bestemt person, hvorefter der sendes en besøgsanmodning til dem, hvor de skal skrive under på, at fængslet må undersøge dem i kriminalregisteret, hvorefter tilladelsen forhåbentlig gives. Normalt vil man kunne spare udgange sammen og fx tage én lang udgang i stedet for en weekend ad gangen.

Besøg

At anmode om besøg foregår mere eller mindre på samme måde i åbne fængsler, som når du er varetægtsfængslet. Du skal sende en besøgstilladelse ud til dine pårørende, som skal udfylde den og sende den tilbage. Der kan være en begrænsning på, hvor mange besøgstilladelser du kan få, men den vil ofte være høj.

Efter at dine pårørende er blevet godkendt, skal I selv booke besøget og kommunikere omkring det. Besøgsforhold er bedre i åbne fængsler end i varetægt. Du har ret til mindst et besøg på en time hver uge, men du vil ofte have mulighed for længere besøg, især hvis dine pårørende kommer langvejs fra. Du kan få besøg af flere folk på én gang, og I behøver ofte ikke sidde i besøgslokalet. Nogle fængsler lader dig få besøg på din pind, andre vil have et fællesrum og udendørsarealer, I kan være på. Besøgslokalerne er ofte meget tydeligt beregnet til kærestebesøg og derfor ikke så rare at sidde i med familien.

Telefonering

I de fleste åbne fængsler har du i dag mulighed for at få en mobiltelefon. Det foregår normalt ved, at du har dit eget simkort med og enten indsætter det i en mobiltelefon, der er monteret på din pind, eller køber en mobiltelefon af fængslet, der så bliver monteret. Nogle fængsler har muligvis stadig kun korttelefoner på gangene.

Arbejde

Arbejdet i de åbne fængsler varierer efter, hvor du sidder henne. En del af dem har landbrug og skovbrug, værksteder af forskellig art, og ellers vil arbejdet ofte bestå af at tage sig af fængselsområdet, fx med gartnerarbejde eller rengøring. Du får udbetalt en meget beskeden løn, der starter på ca. 8-9 kr i timen, med mulighed for forskellige tillæg. Lønnen er udover de kostpenge, du har krav på, hvis du sidder i et fængsel, hvor I selv laver mad. Du har måske set, at du har “ret og pligt” til at arbejde. Det betyder i effekt, at hvis du nægter at arbejde eller ikke er arbejdsom nok, ikendes du en bøde og skal evt. blive på din celle i arbejdstiden. I såkaldt grove eller gentagne tilfælde risikerer du strafcelle.
Du kan ansøge om at få lov til at passe et arbejde uden for fængslet. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en almindelig arbejdsindtægt, vil du kunne pålægges at betale for kost og logi til fængselsmyndighederne.

Uddannelse

Et alternativ til at arbejde er uddannelse. Langt de fleste åbne fængsler har kun uddannelsesmuligheder på folkeskole- og 10. klassesniveau. Nogle steder er det muligt at tage et grundforløb som fx tømrer eller maler. Hvis man vil mere end det, så kan der være mulighed for at få udgang til at følge et uddannelsesforløb uden for fængslet. Alternativt kan man søge om at følge fjernundervisning.

Selv om du ingen interesse har i uddannelse, kan det stadig være en god idé. Hvis du får tilladelse til at gå i skole uden for fængslet, giver det mulighed for at forlade fængslet alle undervisningsdage. Da fjernundervisning kræver adgang til en computer og internetadgang, kan det også åbne op for det. For at følge undervisning uden for fængslet kræver det, at du lever op til kravene for frigang. Derfor kan det være en idé at søge om adgang til fjernundervisning indtil da.

Frigang

Frigang indebærer, at beskæftigelse under afsoningen foregår ved undervisning eller arbejde uden for fængslet. Fritiden skal tilbringes i fængslet.

Fængslet tillader som udgangspunkt ikke frigang:

  • hvis straffen er mindre end fem måneder.
  • hvis frigang skal påbegyndes, før 1/3 af straffen er afsonet.
  • hvis frigang til undervisning skal have mere end et års varighed.
  • hvis frigang til arbejde skal have mere end seks måneders varighed.
  • hvis der søges frigang til egen virksomhed.

Husleje

Du kan søge om økonomisk hjælp til at beholde din bolig under afsoningen fra din hjemkommune, hvis du ikke selv har mulighed for at betale din del af huslejen. Du vil som udgangspunkt kunne få hjælp, hvis du skal afsone i op til seks måneder. Når du skal afsone i mere end seks måneder, kan kommunen bede dig om at fremleje eller opsige din lejlighed. I så fald kan du søge hjælp til at få dit indbo opbevaret. Københavnere vil kunne søge hjælp på: http://www.kk.dk/indhold/hjælp-til-indsatte

Mad

Det er forskelligt fra fængsel til fængsel, om du selv kan lave mad på afdelingens køkken, eller skal have det serveret af fængslet. De fleste fængsler er indrettet sådan, at du får kostpenge og selv skal købe og lave din mad. Der gælder andre regler i arresthusene, Københavns Fængsler og Jyderup Statsfængsel. Her er enten institutionskøkkener, hvorfra du får din mad, eller dybfrossen mad, som er opvarmet i mikrobølgeovn. Du har (i teorien) mulighed for at få en særlig kost, hvis der er helbredsmæssige eller religiøse årsager, eller hvis du er vegetar/veganer. Hvis du selv skal lave mad, vil du for det meste have mulighed for at bestille madvarer gennem fængslets kiosk, og kan derfor også få specialvarer hjem.

Prøveløsladelse og pension

Prøveløsladelse er en betinget løsladelse fra fængslet, før hele straffen er afsonet. Mens du er prøveløsladt, kan du stadig være under kontrol af Kriminalforsorgen.

Hvis du skal prøveløslades, er der nogle krav, der skal opfyldes:

  • Du skal godkende de vilkår, som Kriminalforsorgen stiller, fx om at holde dig fri af stoffer eller møde frem til samtaler og lignende (der er ikke altid vilkår).
  • Du skal have et sted at bo.
  • Du skal have et arbejde, være i gang med en uddannelse eller have en anden måde at klare dig på økonomisk.

Prøvetiden er som regel på to år, og hvis du bliver dømt for ny kriminalitet i den periode, vil du som udgangspunkt skulle afsone resten af straffen.

Hen mod slutningen af din afsoning kan du få mulighed for at blive overført til en pension, især hvis du er i gang med arbejde eller uddannelse uden for fængslet. På pensioner vil du, udover udgang til skole og arbejde, få mulighed for både at få besøg og forlade pensionen de fleste dage. Det er tænkt som udslusning til hverdagen uden for fængslet.

PS:

Hvis du oplever, at nogle af vores oplysninger er helt ved siden af eller dybt forældede, så må du meget gerne notere det ned og opdatere os, når du får muligheden, enten på vores email kontakt@abc-kbh.dk eller på facebook.com/abccopenhagen.

Du må også meget gerne kontakte os, når du får at vide, hvilket fængsel du skal afsone i. Både så vi forhåbentlig kan give dig noget info om det specifikke fængsel, og så vi kan skrive breve til dig.

Der er ikke flere tekster