Nederlag til politiet: Frihedsberøvelser efter ransagning af Bumzen dømt ulovlige***

Tidligt om morgenen den 17. maj 2017 blev kollektivet Bumzen stormet af kampklædte betjente, der under stor voldsomhed rev beboerne ud af deres senge, iførte dem strips og efterfølgende frihedsberøvede dem. En frihedsberøvelse, der nu to år efter er blevet dømt ulovlig.


I tirsdags dømte Københavns byret at de 13 beboere var blevet ulovligt frihedsberøvet og har ret til erstatning. Af dommen fremgå:

“Retten finder, at betingelserne for frihedsberøvelse i medfør af politilovens § 5, stk. 3, ikke var opfyldt, idet der ikke var en tilstrækkelig konkret og nærliggende fare for forstyrrelse af den offentlige orden eller sikkerhed.“

Ransagningen og den efterfølgende politirepression skete oven på begivenhederne omkring 10 året for rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69. I forbindelse med markeringen opstod der uroligheder og kampe med politiet. I de følgende dage og uger stod politikere på nakken af hinanden for at harmdirrende love bål og brand.

En stort opsat politiaktion skulle finde og straffe de skyldige. Kollektivet Bumzen i Baldersgade var hovedmålet. Og natten til den 17. blev aktionen iværksat. Operationen, der af betjentene selv blev omtalt som “angrebet”, blev udført efter en forudgående trusselsvurdering fra PET. Af trusselsvurderingen fremgår det blandt andet:

“PET vurderer at indsatsen kan medføre en ukoordineret og spontan sammenstimlen ved Bumzen, når det erkendes, at en ransagning er i gang, med mulighed for skubberi, uorden, råb og/eller mulig anvendelse af kasteskyts. Til grundlovsforhøret kan der komme tilhørere, der markerer sig med støttetilkendegivelser og råb. Senere på døgnet kan der opstå spontan demonstration til det sted, hvor de anholdte bringes, og i det efterfølgende døgn kan der opstå støtteaktion med larm, råb og/eller musik, ved den af Kriminalforsorgens institutioner, hvor arrestanterne anbringes. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt politiets indsats vil resultere i mere organiserede eller planlagte voldelige aktioner, men såfremt det måtte ske, er det vurderingen at det på forhånd vil komme til politiets kendskab.”

Med den såkaldte UniMog brød politiet ind i kollektivet, hvor de anholdte alle 13 sovende beboere. I timerne efter raserede politiet hele kollektivet og fremviste triumferede billeder på Twitter fra beboernes hjem. Byggematerialer og gamle gasmasker blev fremvist til pressen, som ukritisk kolporterede politiets velforberedte pressestrategi, der skulle fremstille kollektivet som en venstreekstremistisk terrorborg.

Ingen af de 13 anholdte blev efterfølgende sigtet.

 

Der er ikke flere tekster