Revolutionære Antifascister

Avatar photo

Revolutionære Antifascister

Revolutionære Antifascister er en københavnsk organisering af antifascister. Vores formål består i at imødegå både den organiserede politiske fascisme, og den generelle racistiske højredrejning . Vi modarbejder aktivt repressive hierarkier, både i samfundet og i vore egne organiseringer.