Køpi Bleibt: Endnu et angreb på den autonome bevægelse i Berlin***

Endnu et Berlinsk husprojekt er nu rydningstruet. Gentrificeringen har taget til under de sidste års pandemi i Berlin: arbejderklassen er blevet skubbet ud af byen gennem tårnhøje priser og Berlins kommune har sat stærkt ind mod alternative husprojekter, og smidt folk på gaden. Nu er turen kommet til Køpi-wagenplatz.


– Af Stop Gentrificering

Køpi startede som så mange andre husprojekter i Berlin for cirka 31 år siden, efter Murens fald, hvor mange huse stod tomme og mange unge stod uden arbejde eller tag over hovedet.

I begyndelsen var det næsten ikke beboeligt men en dedikeret gruppe BZ’er forvandlede det til et hjem for aktivister, kunstnere, musikere, og folk der ikke passede ind i systemet. Køpi og Køpiplatz blev til et autonomt frirum for flere forskellige kollektiver, koncerter, teatre, solidaritetsbegivenheder, en biograf, folkekøkkener, træningslokaler, indspilningslokaler, cykelværksted, krea-rum og workshops, samt utallige andre ting!

Sommeren 2019 blev Køpi og Køpi Wagenplatz samt 4 andre ejendomme i Berlin solgt som samlet pakke for 100 millioner euro. Ejeren kontaktede Køpi for at prøve at sælge huset tilbage imod, at man ikke ville lave ballade fordi han byggede på pladsen. Den næste tid var relativt stille, indtil midten af 2020, hvor Køpi blev bombarderet med breve og trusler om at de ville blive ryddet. I maj 2021 fik Køpi at vide, at de have 4 uger til at deres sag skulle for retten. De fik ikke mulighed for at kunne ændre datoen, og sagen blev efter en uge rykket fra civilretten til kriminalretten. Den 10. juni stadfæstede retten at husets beboere skulle ryddes og nu har Køpi fået datoen for rydningen. Den 15. oktober 2021.

En række danske venstrefløjsgrupper er gået sammen i en koalition om at lave solidaritetsarbejde med Køpi, og de andre rydningstruede husprojekter i Berlin. Mere info i bunden af artiklen.

Hvad er den røde zone?

Den røde zone er et afgrænset område som kun politiet, og dem der har officiel adresse må befinde sig i.

Det tyske politi bruger primært røde zoner når de skal rydde autonome husprojekter. Normalt starter de den røde zone 72 til 48 timer før den officielle rydningsdato, og lægger en jernring af politi omkring området. I oktober 2020 så man det tyske politi bruge den røde zone som et redskab til at rydde det *Anarcha Queer feministiske kollektiv Liebig 34. Her indsatte det tyske politi mere end 5000 betjente, med en SWAT-team lignende gruppe kaldet Sondereinsatzkommandos, forkortet SEK. 3 dage før rydningsdatoen blev alle omkringliggende gader lukket af og erklæret en del af den røde zone. Støttere startede med at gå på gaden for at bryde den røde zone men desværre blev Liebig 34 ryddet.

Den røde zone er politiets forsøg på at holde protester små, uorganiserede og usynlige. Politiets metoder med at lukke bydele af, forbyde den fri bevægelse og registrere alle ved indgangene til den røde zone, er ikke normale instrumenter af administrativ karakter, men et modangreb på den venstreradikale autonome bevægelse.

For nylig brugte politiet igen den røde zone mod det BZatte hus Riga 94 på baggrund af at der skulle laves en brandinspektion. Efter mange aktioner og demoer i ugerne op til besluttede Riga og kammerater, at man ville indtage gaderne før den røde zone blev oprettet, og lave en autonom frizone. Med centrale og decentrale militante aktioner, og modstand 48 timer op til den røde zone, pressede man statens lakajer væk fra sin autonome zone og indtil forstærkninger, i form af barrikaderyddere og vandkanoner blev sat ind, holdt man politiet ude af den autonome zone og ude af Riga 94.

Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Køpi opfordrer til både centrale og decentrale aktioner i Solidaritet! Find dit kreative sind frem og din affinity gruppe og kom igang!

Gruppen ”Stop Gentrificering” arrangerer den 9. oktober solidaritetsdemonstration. Læs mere her

Der bliver også arrangeret en bustur, der går fra Ungdomshuset på Dortheavej 61 til Berlin, fredag den 15. oktober.
Tilmeld dig busturen på: Kopiblir@riseup.net
eller læs mere her: OBS: Vi vil gøre opmærksom på at busturen er rykket frem til at køre kl 10:00 om morgenen fredag d. 15 Oktober.

Infomøder om demoen og busturen er der links til her:

infomøde og folkekøkken med ABC kbh

Infomøde og oplæg til antifascistisk cafe i samarbejde med Bumzen og Revolutionære Antifascister

Sidste infomøde i ungdomshuset d. 12 oktober.

 

Der er ikke flere tekster