Torkil Lauesen: Covid-19 og kapitalisme***

Nej –  dette er ikke en konspirationsteori. Covid-19 er ikke en ond kapitalistiske plan, men der er en sammenhæng mellem udbruddet af pandemier og kapitalismen, på sammen måde som der en sammenhæng mellem klimakrisen og kapitalismen.  


Torkil Lauesen

Torkil Lauesen (født 1952) er uddannet cand.scient.pol. (1997) og forfatter til en lang række tidsskriftsartikler og flere fagbøger. Han har senest skrevet bogen The Global Perspective (2018). Siden 1970 har han arbejdet med antiimperialisme og var i 20 år aktiv i Kommunistisk Arbejdskreds og Kommunistisk Arbejdsgruppe, bedre kendt som Blekingegadegruppen.

Det er en almindelig accepteret hypotese at Covid-19 og lignende vira opstår i forbindelse med udbredelsen industrialiseret landbrug. Biologen Rob Wallace beskriver hvordan sygdomme som MERS, SARS og Ebola hænger sammen med udbredelsen af disse former for landbrug, som nedbryder klodens økosystemer.
Det ”vilde dyreliv” berøves deres levesteder og presses sammen med intensiv husdyravl, ofte tæt ved forstæder til byer med stor befolkningstæthed og med dårlig sanitet og hygiejne.   

Man kalder disse sygdomme for Zoonotiske, det vil sige sygdomme, der overføres direkte eller indirekte fra dyr til mennesker. Såsom ‘fugleinfluenza’, ‘svineinfluenza’ og sygdomme overført fra insekter som myg, herunder Zika-virussen og malaria.

I de sidste årtier har ”agro-business” inddraget mere og mere af jordens ‘jomfruelige’ territorier, især gennem skovrydning. Det medfører, at disse områders tidligere isolerede vira kommer i kontakt med husdyr, fugle, hunde, katte og så videre i beboede områder. Det åbner op for muligheden for at disse virale stammer overføres til mennesker. Det sker ikke kun direkte, som f.eks. med det kinesiske dyremarked, men også gennem intensiv fødevareproduktion, som kyllinge- og svinefarme, hvor dyrerenes svækkede immunsystem skaber ideelle betingelser for virus udbredelse og hvor brug af antibiotika samtidig skaber betingelser for udvikling af nye resistente bakterier. Nedbrydelse af økosystemer letter overførelsen sygdomsfremkaldende virus og bakterier til mennesker. 

Rob Wallace skrev i 2016 “ Big Farms Make Big Flu”:

 “One of these bugs, or an as yet undiscovered cousin, will likely kill a few hundred million of us someday soon. It isn’t if, […] it’s when.

I de seneste årtier er det især Afrika, Asien og Latinamerika der har følt konsekvenserne af denne dynamik- Men med Covid-19 ekstreme smitsomhed – mere end dens dødelighed – har konsekvenserne pludselig blevet globale og dermed også ramt ”Nord”. 

Problematikken er ikke ny i kapitalismens historie Tre epidemier, rystede England under den industrielle revolution i 18 hundredetallet, med virus fra importen af kvæg fra kontinental-Europa. Men det der mest ligner den nuværende covid-19 pandemi var den berygtede ”spanske syge” en influenza, som mellem 1918 og 1920 dræbte 50 til 100 millioner mennesker. Oprindelsen til den ”spanske syge” var en ny virus fra en svine- eller fjerkræbesætning i Kansas USA. 

Den igangværende pandemi ser imidlertid ud til at få langt større økonomiske konsekvenser end den ”spanske syge”, på grund den globaliseret kapitalistiske økonomis tilstand. Covid-19 pandemien er ikke årsagen til krisen, den har luret længe, den er blot den udløsende faktor.    

Covid-19 virus vælter måske det kapitalistiske system i nærmeste fremtid. Men virussen, der i øjeblikket lammer det meste af verden, sender en besked – hvis vi ellers vil forstå den: Det scenarie, der udspiller sig nu er ikke en engangsforeteelse. Det vil blive repeteret i fremtiden, så længe vi blot søger at reparere på en produktionsmåde, der har udspillet sin rolle og nu blot skaber økonomiske og sociale katastrofer. Covid-19 går over men en ny pandemi vil indfinde sig, hvis vi ikke forandrer vore produktionsmåde. Man kan ikke adskille Covid-19 fra de økonomiske og sociale forhold, som den blev født i. 

En anden fortolkning af Covid-19 pandemien er den socialdarwinistiske, at Covid-19 pandemien er naturens måde at skaffe sig af de svage og overflødige mennesker. Dem som er en byrde for ”vores” samfund. Den engelske premierminister Boris Johnsons plan for at imødegå Covid-19 er: ”for now we’ll just let it run its course until we develop herd immunity”, er udtryk for denne ”naturlig udvælgelse”  accepteret og endda planlagt af staten. 

Hvis den økologiske klimakrise sammen med den nuværende mikrobiologiske krise er udtryk for naturens   ydre grænse for hvad vores produktionsmåde kan byde kloden – ja så er det samtidig udtryk for de iboende modsigelser i det kapitalistiske system, som indefra er ved sprænge rammerne. Vi er ved at nå grænsen for hvor meget merværdi og dermed profit, der kan pressen ud af klodens menneskelige og naturlige ressourcer.

Det er denne grænse som søges sløres med ideologiske forklaring og fjendebillede, der skal fjerne fokus fra det virkelige problem. 

Alverdens regeringer pumper i øjeblikket tusinder af milliarder kr. i ud I økonomien for at holde efterspørgslen oppe og dermed holde liv i akkumulationen. Pengestrømmen skabes ved at lade seddelpressen løbe og udstede statsobligationer. Men kan og vil de finansielle markeder absorberer en gældsboble af hidtil usete dimensioner? Der er grund til at være stærkt bekymret over de finansielle markeders sundhed, som dermed fuldstændigt ‘frigøres’ fra realøkonomien – produktion af varer og serviceydelser.  

Covid-19 krisen udstiller samtidig en ny verdensorden hvor nationalisme og rivalisering øges. Der er ikke samarbejde mellem alverdens stater for at bekæmpe pandemien. Eksemplificeret ved Trumps tilbud til medicinalindustrien om ”a large sum of money” for at sikre USA første prioritet til vaccine. 

Hvis vi skal holde os indendørs, bør vi i det mindste benytte lejligheden til at tænke over, hvad der forårsager denne situation, og hvad der kommer bagefter.

 

 

Der er ikke flere tekster