Corona-nedlukning: Ungdomshuset mangler støtte***

Coronaen har ramt det kulturelle og sociale samvær hårdt. Presset for at holde liv og aktivitet i autonome fristeder og projekter er en hård nød at knække under Pandemien. Steder som ungdomshuset er sjældne og afhængige, ikke kun af støtte udefra men også af at blive holdt i live gennem den aktivitet som de danner rammer om. Siden aktiviteterne ikke kan finde sted skrives her en opfordring til at sikre de fysiske rammer så de står klar når det næste folkekøkken og punkkoncert kan afvikles.

 


 

I Ungdomshuset har vi brug for vores aktivister og venners hjælp! Det har været et langt og anderledes år, landet har været lukket ned flere gange og vi har i Ungdomshuset valgt også at lukke ned. Det har haft konsekvenser for vores fællesskab, men også vores økonomi. Tilbage mandag den 16. marts 2020 tog vi på mandagsmødet beslutningen om at gøre som resten af samfundet og lukke ned. Det var slut med koncerter, folkekøkkener, øvelokalerne lukkede, Krea og Svederen stod tomt og der var ingen bar aftener at samles om. Mandagsmøderne stoppede vi også med og vi holdt repræsentantsmøder med de aktive grupper i huset i stedet.

Vi regnede med at det ville varer nogle uger, måske en måneds tid, men det blev først i maj at landet fik lov til at åbne op igen og mange af husets aktiviteter valgte vi at holde lukket længere tid for ikke at starte smitte internt i miljøet.

Det var først i slut juni, vi turde åbne igen for vores ugentlige folkekøkken og det blev midt august før vi havde mod på at holde et bararrangement, kun for aktivister, for at det ikke skulle blive for stort. I september holdt vi en mini K-Town som vi kaldte Virus Town, det var anderledes, folk sad ned til koncerterne og der var kun plads til 180 plus et meget begrænset antal aktivister, men det var så vildt og dejligt at se folk bruge huset igen.

Vi nåede lige at holde nogle kombinerede folkekøkken og bar aftener i efteråret, men så lukkede landet – og Ungdomshuset ned igen. Det har som sagt været et utroligt anderledes år, hvor vores Ungdomshus ikke har været det, det plejer, der har været nogle få aktivister der har lagt en stor del af året i at renovere og vedligeholde huset, så det er klart når vi kan bruge det sammen igen.

Da den første nedlukning startede var det så imponerende at se hvordan alle hjalp til, vores venner og aktivister donerede penge til huset, som vi kunne betale vores regninger med, byggefirmaer gav materialer og grupper donerede hvad de kunne undvære, pengene og byggematerialerne faldt på et tørt sted og det hjalp os vildt meget til at kunne holde et hus i lockdown kørende og det er takket være os alle sammen at vi stadig har et hus, vi kan samle os i på den anden side af Pandemien.

Nu vil vi gerne bede Kammerater og støtter af Ungdomshuset om hjælp igen. Vi har som sagt holdt meget få arrangementer i løbet af det sidste år, hvilket gør at vi ikke har haft nogen indtægt, hverken til faste udgifter eller til løbende vedligeholdelse, vi fik rigtig meget hjælp og støtte i foråret, men nu har vi brug for at vi alle hjælper til og støtter med det vi kan igen.

Vores håb er at vores venner og aktivister kan bidrage med lidt. Hvis vi alle hjælper til, har vi stadig et sted hvor vi forhåbentligt kan holde en lækker sommerfest eller efterårsfest, når vi alle kan mødes sikkert igen!

Man kan hjælpe ved at overføre et beløb til vores konto nr. Reg: 5361 konto: 0250565

enten som én engangs overførsel eller man kan lave en fast overførsel på et beløb der passer for dig. Man kan også hjælpe ved at dele opslag og artikler, så alle kan se at vi har brug for støtte og hvordan man kan bidrage. Alt hjælper og alt vil blive modtaget med stor glæde!!!!

 

Støt dit lokale Ungdomshus!!!

Der er ikke flere tekster