Anklager om antisemitisme: Zionismens nye våben mod Palæstina-solidaritetsbevægelsen***

En heftig debat om antisemitisme har – inden coronaen tog over – raset i medierne.  Den zionistiske stat Israel og dens allierede forsøger at få udvidet antisemitisme-begrebet til også at rumme angreb på  Israel, så man kan anklage kritikere af Israel og især den hastigt voksende Boykot Israel-bevægelse BDS for antisemitisme


Af Boykot Israel-aktivist

Lederen af Det Israelske Ministerium for Strategiske Spørgsmål (også kaldet anti-BDS ministeriet), Gilad Erdan, udsendte i september 2019 rapporten ” ’Behind the Mask’  – The Antisemitism of the BDS Exposed” (”Bag masken – Afsløring af antisemitismen bag BDS”). I den forbindelse udtalte Erdan: ”Vi har i dag bevist at BDS er en antisemitisk kampagne (…). Jeg opfordrer vestlige lande til ikke at deltage i BDS’ løgne, ikke at legitimere dens racisme og ikke at sponsorere den”. Han understregede endvidere at BDS krænker IHRA’s definition af antisemitisme (se senere). (4il.org.il ). Det er svært ikke at se dette udspil fra israelsk side som ’inspiration’ til flere EU-regeringers pludselige interesse for IHRA’s udvidede antisemitisme-definition og til antisemitisme-anklager mod BDS-bevægelsen – som vil blive beskrevet i det følgende.

Ifølge DIIS har antisemitisme følgende betydning: ”fordomme eller endog had mod jøder som en samlet gruppe. Disse fordomme bygger ofte på en ide om at jøder deler en række negative egenskaber og karaktertræk” (www.folkedrab.dk). Altså en definition af antisemitisme som racisme rettet mod en befolkningsgruppe, men ikke dens institutioner.

Den pro-zionistiske organisation IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) opererer med følgende langt bredere definition: ”Retorisk og fysisk manifestation af antisemitisme (er) rettet mod jødiske og ikke-jødiske individer og/eller deres ejendom, mod jødiske samfunds institutioner og religiøse faciliteter”.  Altså en udvidelse af definitionen til også at omfatte jødiske institutioner, og her tænkes givetvis på staten Israel.

Det er dette udvidede antisemitisme-begreb som Mette Frederiksen (i et interview i Politiken forud for 75 års dagen for Holocaust) pønser på at tage til sig – samtidig med at hun siger at ”Vi ser også ansatser til det (antisemitisme) på den yderste venstrefløj”.

BDS (Boykot, De-investering og Sanktioner), der er inspireret af 1980’ernes succesfulde boykot kampagne mod Sydafrikas apartheid, er i øjeblikket langt den stærkeste repræsentant for international solidaritet med palæstinenserne. BDS kæmper for tre hovedkrav: stop apartheid, stop besættelsen, og for palæstinensernes ret til tilbagevenden.

Siden sin dannelse i 2005 har BDS opnået gigantiske resultater i form af kunstnere der nægter at optræde for israelsk apartheid, akademikere der nægter at samarbejde med israelske universiteter, multinationale selskaber der de-investerer fra besat område, fagforeninger der støtter BDS, det irske parlament der pt forhandler om et forslag der skal forbyde handel med bosætter-produkter.

Israel betragter Ikke primært BDS som en trussel mod økonomien, men snarere som en trussel mod den jødiske stats legitimitet:

                   ”Hovedtemaet er ikke hvorvidt BDS boykotter os eller ej. Det værste er hvis det lykkes dem – i den internationale diskurs – at plante opfattelsen af Israel som en illegitim jødisk stat”  (Yossi Kuperwasser, israelsk sikkerhedsekspert, The Guardian, 14. august 2018).

Jagten på Palæstina-solidaritetsbevægelsen

Det er ikke nyt af israelske myndigheder angriber Boykot Israel-aktivister. Tilbage i 2012 vedtog det israelske parlament Knesset en lov der gjorde det ulovligt at opfordre til boykot af Israel. Dette mødte modstand fra brede kredse – også fra Israels venner i Vesten – idet man fandt det problematisk at Israel gik til angreb på politiske rettigheder som ytringsfrihed, samtidig med at Israel markedsfører sig som Mellemøstens eneste demokrati! Sidenhen skiftede Israel spor og satsede nu på anklager om antisemitisme som middel til at miskreditere israelkritikere/palæstinaaktivister.  

I Storbritannien er Labour-leder Jeremy Corbyn blevet anklaget for antisemitisme pga. sit forsvar for  palæstinensernes menneskerettigheder. I USA er parlamentsmedlemmer, professorer og lærere blevet chikaneret, fyret og nægtet indrejse til Israel fordi de støtter BDS-opfordringen.

Boykot Israel Kampagnen Danmark, der er tilknyttet BDS, er allerede flere gange blevet stemplet som antisemitisk, fx af Jyllands-Posten, der sammenligner kampagnens opfordring til boykot af israelske produkter i supermarkederne med nazisternes angreb på jødiske butikker under Krystalnatten den 9. november 1938.  

Der gik en rystelse gennem Palæstina-solidaritetsmiljøet da et flertal i den tyske Bundestag den 17. maj 2019 vedtog en udtalelse hvor man anklagede BDS-Tyskland for antisemitisme! Nur so! Det udløste protester fra brede menneskerettighedskredse, fra advokater osv. Protesterne kulminerede lørdag den 31. januar hvor der var indkaldt til international protest demo foran Der Bundestag i Berlin med deltagelse af solidaritets- og Boykot Israel-grupper fra 19 europæiske lande. De holdt hver deres tale. Fra Boykot Israel Danmark lød det bl.a.:

“Vi står her i dag for at protestere mod Bundestags påstand om at BDS er antisemitisk. 0g for at forsvare organisations- og ytringsfriheden. Vi er ikke antisemitter. vi er ikke racister, vi er ikke fjender af jøder. Vi er antiracister der politisk bekæmper Israels forbrydelser mod palæstinenserne. Israel er en stat bygget på zionismen som er en racistisk ideologi og hvis mål er mest muligt palæstinensisk jord og færrest muligt palæstinenserne. Israel er en erklæret jødisk stat hvor ikke-jøder diskrimineres og undertrykkes. Israel er en apartheidstat.”

Det østrigske parlament har for nylig vedtaget en resolution, som ligeledes betegner BDS som antisemitisk.

Antizionisme er ikke lig med antisemitisme

”Vi er ikke racister – Vi kæmper imod racisme” (citat BDS-France)

Zionismen som ideologi og bevægelse har som erklæret mål at oprette en rent/overvejende jødisk stat i Palæstina, der skal beskytte jøder fra hele verden mod antisemitisme.

Den israelske historiker Ilan Pappe uddyber begrebet zionisme sådan her: ”Den zionistiske bevægelse havde to ambitioner: den ene var demografisk og gik ud på at der skulle være så få palæstinensere som muligt. Den anden ambition var geografisk og fik ud på at overtage så meget jord som muligt fra landet Palæstina” (Pappe, Ilan, The Idea of Israel, 2014).

I 1948 vandt den zionistiske bevægelse sin første store sejr med oprettelsen af staten Israel på palæstinensisk jord. Zionisterne vidste godt at der i Palæstina allerede boede et folk, palæstinenserne, og at opnåelsen af zionismens mål ville kræve vold og militær styrke. Siden da har den zionistiske stat kontinuerligt udvidet sit territorium – via bosættelser, tvangsfordrivelse, massakrer osv.  Det som Ilan Pappe kalder etnisk udrensning. Trumps og Netanyahus ’Deal of the Century’ er en fortsættelse af denne politik.

Antizionisme er en politisk kamp mod den zionistiske strategi og den zionistiske stat Israels politik og  forbrydelser mod palæstinenserne. Og Ikke en kamp mod den jødiske befolkning.

Mange jøder er antizionister

Ikke alle jøder er zionister, og ikke alle zionister er jøder.  Den mulige demokratiske præsidentkandidat Joe Biden, USA, er eksempelvis erklæret zionist selvom han ikke er jøde.

Den måske mest indflydelsesrige jødiske antizionistiske organisation er Jewish Voice for Peace – JVP.

Jewish Voice for Peace er baseret i USA, dannet i 1996 og arbejder for at stoppe den israelske besættelse af Vestbredden og Gaza og opnå en fredelig løsning på Palæstinakonflikten.

Sidste år udsendte JVP en erklæring med titlen ”Our Approach to Zionism” hvor organisationen for første gang erklærer sig som antizionistisk og foretager en kritisk gennemgang af zionismens historie.

Indledningsvis skriver JVP: ”JVP ledes af en vision om retfærdighed, lighed og frihed for alle mennesker. Vi er utvetydigt modstandere af zionismen fordi den strider mod disse tanker (…). Zionismen er en bosætter-kolonial bevægelse som har oprettet en apartheidstat hvor jøder har flere muligheder end andre folk. Vores egen historie viser hvor farligt dette kan være”.

Jewish Voice for Peace støtter BDS-kampagnen.

Der er ikke flere tekster