Internationalt: Vi vil gøre alt, hvad der er nødvendigt for at opnå vores leders frihed!***

Vi vil gøre alt, hvad der er nødvendigt for at opnå vores leders frihed! Friheden vil sejre!

Af Fey-Kurd

Den 9. oktober markerer årsdagen for vores leder Abdullah Öcalans tvungne afgang i 1998, hvilket førte til hans bortførelse og fængsling på Imrali-øen i Tyrkiet. Fyldt med stor vrede fordømmer vi den internationale sammensværgelse der den 9. oktober 1998 blev begået mod Abdullah Öcalan og dermed mod hele det kurdiske folk. I dag befinder vi os i begyndelsen af det 24. år af denne internationale sammensværgelse.

Abdullah Öcalan, har været holdt fanget i İmralı-fængslet i en tilstand af alvorlig isolation, lige siden han blev ulovligt bortført til Tyrkiet i en international sammensværgelse den 15. februar 1999. Med tiden er der blevet indført nye metoder til at forværre og intensivere omfanget af isolation pålagt ham. Hr. Öcalan har haft forbud mod at se sine advokater og familie siden den 27. juli 2011. Det skal bemærkes, at selv i henhold til tyrkisk national lovgivning er der intet grundlag for den regelmæssige forhindring af advokatmøder. Den isolation, der er pålagt hr. Öcalan og hans medfanger, har nået et stadie, hvor vi slet ikke er i stand til at høre fra dem og ikke har nogen som helst information om deres helbred og velbefindende. Dette er en dybt bekymrende tilstand for både deres familier, advokater og samfundet som helhed. Eftersom Öcalans ideer fremmer et demokratisk græsrodsliv og fred i Mellemøsten og sameksistensen af kulturer, religioner og folk, alt sammen bygget på hjørnestenene økologi og kvindefrigørelse, gør hans situation ikke kun kurderne bekymrede.

Alle folk i Mellemøsten og for nylig internationale aktivister har rejst de samme bekymringer. 350 advokater fra Europa og omkring 2.000 advokater fra Tyrkiet og Mellemøsten har ansøgt det tyrkiske justitsministerium om at få tilladelse til at besøge hr. Öcalan og hans medfanger. Europarådets Ministerkomité (CoM), som er ansvarlig for at overvåge gennemførelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) domme, tog denne sag op i december 2021 og anmodede Tyrkiet om at kommunikere sin handleplan vedrørende de reformer, de planlagde at påtage sig for at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med ‘Right To Hope’ senest i september 2022.

Til dato er der dog ikke meddelt noget svar fra den tyrkiske regering til parterne. På trods af denne situation har EU-institutionerne indtil videre ikke taget flere skridt i sagen og har ikke holdt Tyrkiet ansvarlig. De europæiske institutioners tavshed og deres manglende gennemførelse af deres egne love gør dem medskyldige i Tyrkiets forbrydelser mod menneskeheden og tortur. Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) har som en institution, der er direkte ansvarlig for dette område, desværre været meget ineffektiv og passiv i forhold til at behandle spørgsmålet om isolation.

Den opfylder ikke sin mission. ➢

Vi opfordrer de relevante EU-institutioner til straks at handle og bede Tyrkiet om at fjerne den “forlængede livstidsdom” fra den tyrkiske straffelov. Den blev indført af den kolonialistiske og folkemorderiske tyrkiske stat for at straffe hr. Öcalan og blev senere pålagt massere af andre fanger. Ifølge en afgørelse fra EMD er det i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. ➢

Vi opfordrer Europarådet og dets ansvarlige kommissioner til at stå ved deres egne beslutninger og leve op til deres pligter og ansvar. ➢

Vi opfordrer endnu en gang alle de magter, der er involveret i den internationale sammensværgelse, til at genoverveje deres anti-kurdiske politik. ➢

Vi opfordrer også alle demokratiske kræfter til at styrke kampen for Abdullah Öcalans frihed. International Committee Freedom for Abdullah Öcalan / International Komité Frihed for Abdullah Öcalan

Der er ikke flere tekster