Vi har glædet os rigtigt meget til, at I kan læse det her – det betyder nemlig at Konfronts hjemmeside endelig er i luften! Ligesom mange andre grupper har vi en blog her på siden, og vi håber meget, at I har lyst til at læse med.


Vi er en antifascistisk gruppe med base i København. Sammen med andre grupper i og uden for København bekæmper vi fascisme og racisme – hovedsageligt når fascister organiserer sig på gaden eller forsøger at opbygge landsdækkende strukturer, men vi står også solidarisk med selvorganiserede netværk, der kæmper mod konsekvenserne af statslig fascisme og racisme, og alle som forsøger at opbygge reelle alternativer til den nuværende samfundsorden.

Vores antifascistiske analyse er både antiracistisk, feministisk og antikapitalistisk, og vi arbejder for en antifascistisk praxis, der er både bred og radikal, hvor så mange som muligt får redskaberne og ressourcerne til organisere sig og gå på gaden sammen med os. Det betyder også, at vi ser en større organisering mellem grupper og organiseringer på den radikale og revolutionære venstrefløj som et politisk mål i sig selv, og vi glæder os derfor til at bruge Konfront som en platform for mere samarbejde.

Det er vores mål at bruge den her blog til at dele de erfaringer, refleksioner og ressourcer, vi har opnået gennem vores antifascistiske aktivisme og organisering. Vi vil dele vores analyser og inspirationskilder, præsentere vores tilgange til organisering, diskutere aktionsformer, og fortælle om vores succeser og om alt det, der både kan være hårdt og sjovt, ved at være organiseret antifascist.

Konkret kommer vi derfor til at bruge vores blog til at dele indkaldelser til, og beskrivelser og evalueringer af, aktioner, oplæg og busture, politiske grundlag for demonstrationer, taler, vi har holdt til demonstrationer og andre arrangementer, samt tekster, vi skriver sammen med de mange grupper, vi samarbejder med. Men vi kommer også til at bruge vores blog som en mulighed for at reflektere mere over de dele af vores organisations- og aktionsformer, vi efterhånden tager for givet, som en mulighed for at give et indblik i, hvordan vi arbejder for at gøre vores organisering mere tilgængelig og konkret arbejder med antiracisme og feminisme internt, og som en mulighed for sammen at snakke mere om de glæder og udfordringer vi oplever i vores hverdag som organiserede antifascister.

Vi håber, at Konfront.dk bliver en platform for kollektiv inspiration og mere organisering og aktivisme sammen med jer, og vi glæder os til at dele tekst, foto og filmklip, der kan give jer et indblik i vores arbejde <3

Der er ikke flere tekster