Visionsworkshop: Vær med til at skabe Konfront 2.0***

[Ny dato: 5. september 2021]

Konfront inviterer til visionsworkshop, hvor alle interesserede på den radikale venstrefløj får mulighed for at komme med ideer og kritik og bidrage til projektet. 


Konfront har nu ageret som talerør for venstrefløjen i 2 år. I de 2 år har Konfront som medieplatform formået at etablere sig som en fast bestanddel af medielandskabet. Vi bliver både set og hørt af en bred skare af mennesker på den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj og i ude i det øvrige samfund. Konfront har aktivt påvirket politiske beslutninger og sat vigtige temaer på dagsordenen for de politikere der til daglig tager beslutninger i vores samfund. Konfront har desuden været et mødested for aktivister og politiske organiseringer, som sammen har bidraget til at videreudvikle og styrke vores bevægelse. 

Konfronts mål har lige fra starten været at byde en platform for stemmer fra den radikal venstrefløj og har igennem de år vi har eksisteret offentliggjort artikler, videoer og fotoserier om alt fra lokale demoer til internationale begivenheder.

Platformen er skabt af den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj til den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj. Konfront skabes derfor i høj grad ved hjælp af aktivister udefra der producerer skriftligt og visuelt indhold til platformen. Det betyder også at Konfront sigter efter at give en stemme til venstrefløjen og give et talerør til de stemmer, der ikke normalt bliver hørt.

Vi har gjort os mange erfaringer, prøvet kræfter med nye måder at gøre ting på og forsøgt os med forskellige former for dækning af ting der skete i verden. Samtidig har vi været et projekt under konstant udvikling og har løbende sigtet efter at lære af fejl og blive bedre til det vi gør.

Som med de fleste projekter er det en god ide at stoppe op engang imellem og se indad, både for at evaluere om der er ting der kan gøres anderledes, men også for at vurdere om og hvordan projektet kan tilpasses et politisk landskab, der befinder sig under konstant forandring og de behov, der følger med denne forandring. Derfor inviterer vi alle kammerater til visionsworkshop.

Et detaljeret program visionsworkshoppen kommer senere, men vi kommer blandt andet til at tale om temaer som:

  • Hvordan du kan blive aktiv i Konfront
  • Hvad Konfront mangler for at være mere tidssvarende
  • Hvad skal platformen kunne for at imødekomme de politiske behov, der findes på den radikale venstrefløj?
  • Hvordan skal Konfronts arbejdsprocesser se ud i fremtiden?

Hvis du ikke har mulighed for at komme men alligevel vil komme med input i forhold til de temaer de bliver nævnt foroven er du meget velkommen til at skrive til os på mailen redaktion@konfront.dk

Det er ikke noget krav at du som mulig fremtidig Konfrontaktivist er organiseret på anden vis eller har mange års erfaring indenfor aktivisme. Der er plads til alle aktivister som er eller vil være en del af den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj og som er interesseret i at videreudvikle projektet Konfront.

Vi glæder os til at se jer!

Facebook-eventet opdateres løbende med mere info

 

Der er ikke flere tekster