Dette sammendrag af pressemeddelelser fra Asylret fra 2017-2018, som omhandler nogle af de fængslinger og tvangsdeportationer som Danmark har foretaget indenfor det seneste år, har til formål at informere om og kritisere Danmarks umenneskelige udlændingepolitik- og praksis.


14. november 2018: Flere uretmæssige tvangsudvisninger på vej

Det officielle Danmark opretholder sin fremmedfjendske politik med at tvangsudvise afviste asylansøgere til de lande de er flygtet fra. Man er parat til at gøre alt, for at det skal kunne lykkes.

Asylret har fra sine kilder fået oplyst, at der nu er oprettet og bemandet et kontor på den danske ambassade i Teheran, hvorfra der skal lægges pres på den iranske regering for at modtage afviste asylansøgere fra Danmark, samt hjælpe med til udsendelsen fra Danmark i samarbejde med myndigheder og politi.

Integrationsminister Inger Støjberg fik i foråret 2018 accept fra Folketinget til at få oprettet kontoret og en stilling som attache til varetagelse af opgaverne, der bl.a. blev opslået i Altinget. En højtstående embedsmand fra Udlændinge- og Integrationministeriet med særlig viden og interesse for Iran er ansat som attache for en foreløbig 2-årig periode og skal nu også dække Irak. Der var en tid problemer med at få visum til denne mand, men pludselig gik det i orden.

Danmark og det danske Folketing, er altså ved at mobilisere sig til at presse på for at kunne sende afviste asylansøgere til Iran, som regnes for kritikere af regimet, når de er flygtet. Iran er det land, hvis regime sender efterretningsvæsenets folk til Danmark for at likvidere modstandere af regimet. Dette er også PET’s vurdering.

Skal Danmark samarbejde med en tyranstat, der undertrykker de mest basale menneskerettigheder, som historien har vist helt tilbage fra 1990’erne. Hvem er det vi samarbejder med? Og om hvad? Og med hvilke midler?

Er det anstændig politik?

14. juni 2018: To irakere forsøgt tvangsudvist til Irak

Tirsdag d. 12. juni, blev to irakere fra henholdsvis Mosul og Baghdad, tvangsudvist med fly til Baghdad. Personerne havde siddet fængslet i Ellebæk fængsel i mere end fem måneder. De to afviste irakere blev ledsaget af 5 danske politibetjente.

Alt tyder dog på, at denne tvangsudvisning har fundet sted på tvivlsomt grundlag. Det formodes, at de to afviste asylansøgere blev udvist af Danmark uden gyldige rejsedokumenter og uden koordinering med den irakiske ambassade her i Danmark.

De to afviste irakere blev ikke modtaget af de irakiske myndigheder i Baghdad lufthavn, selvom det danske politi forsøgte at tale med og overbevise den øverstkommanderende politileder i den irakiske lufthavn, om at tage imod de afviste irakere. 
De irakiske myndigheder var dog i tvivl om de tvangsudvistes identitet, og om hvorvidt de udviste var irakere. Irak nægtede derfor at modtage de to afviste asylansøgere og lade dem komme ind i landet.

De to afviste personer var altså blevet forsøgt tvangsudvist forgæves. De blev sendt tilbage til Danmark, og sidder nu på ny fængslet i Ellebæk fængsel, efter at have været på en lang og sandsynligvis traumatiserende rejse.

Asylret stiller sig uforstående overfor, hvad der får den danske stat til at forsøge at foretage uretmæssige tvangsudvisninger.

Asylret vil følge sagen løbende, og komme med flere detaljer om sagen og dens udvikling.

2. maj 2018: Irakisk mand løsladt efter forfærdende lang fængsling i Ellebæk

En irakisk afvist asylansøger, S., som har været frihedsberøvet i Ellebæk siden d. 29.3.2017, er løsladt i dag (2.5.18) kl. 15. Asylret kender ikke årsagen til, at S. omsider er løsladt efter mere end 13 måneders fængsling.

At sætte et menneske i fængsel på ubestemt tid uden at vedkommende ved, hvornår han eller hun igen bliver løsladt er stærkt nedbrydende. At opretholde en fængsling så længe som her med det udsigtsløse formål, at få asylansøger til at medvirke til udsendelse er en form for psykisk tortur, som intet land burde praktisere, slet ikke Danmark.

20. april 2018

Asylret kilder oplyser, at de fængslede iranere i to hold er blevet kørt til den iranske ambassade. De har alle overfor de iranske myndigheder nægtet hjemrejse. Det er absolut ikke sikkert for dem i Iran. Asylret er stærkt uforstående overfor de danske myndigheders adfærd; hvor længe vil de danske myndigheder internere kristne konvertitter og andre udsatte og forfulgte iranske minoriteter i Ellebæk fængslet i Sjælsmark og andre nedbrydende og gudsforladte “udrejsecentre,” når de ikke kan rejse hjem uden at sætte deres liv i fare?

13. april 2018: Befri de fængslede asylansøgere

Aktivister har klokken 8.30 her til morgen blokeret Åboulevarden ved Griffenfeldsgade for biltrafik i begge retninger. Blokaden sker som led i en protest mod fængslingen af 8 iranske asylansøgere, der fandt sted sidste onsdag. Aktivisterne kalder deres initiativ ”Befri de fængslede flygtninge”, og har medbragt en række bannere, hvorpå de har skrevet budskaber som ”Luk Ellebæk” og ”Befri de fængslede asylansøgere”.

De 8 iranere er fængslet i Udrejsecenter Ellebæk ved Sandholmlejren, og fængslingen blev i retten i Hillerød i fredags forlænget frem til den 17. april, hvorefter den i princippet kan forlænges på ubestemt tid. Fængslingen er sket på baggrund af det, Udlændingeloven kalder ”motivationsfremmende foranstaltninger”, hvilket dækker over tiltag, der skal presse afviste asylansøgere til at udrejse.

Marie Hansen, en talsperson for aktivisterne, udtaler: ”Vi laver en kort blokade af Åboulevarden for at råbe offentligheden op og gøre opmærksom på urimeligheden i, at 8 iranere, som ikke kan vende tilbage til Iran, sidder fængslet i Ellebæk – og at mange flere asylansøgere er fængslet dér på ubestemt tid. ”Motivationsfremmende foranstaltninger” er blot et pænt ord for afskrækningspraksisser, der ene og alene har til formål at knække asylansøgerne psykisk for at få dem til at rejse. Dette er dybt urimeligt, og vi har et ansvar for at sige fra!”

Danmark har ingen hjemsendelsesaftale med Iran, hvilket betyder, at man ikke kan udsende personer til Iran, medmindre de accepterer at rejse frivilligt. Blandt de 8 fængslede er der kurdiske iranere og kristne konvertitter, som begge er forfulgte mindretal i Iran. Ingen af de 8 har derfor reel mulighed for at rejse til Iran, hvorfor fængslingen i princippet kan fortsætte på ubestemt tid.

Aktivisterne planlægger ikke at holde blokaden af Åboulevarden længere end et kvarter. De udtaler: ”Vores blokade er fredelig og kortvarig. Vi ved, at den kan forsinke folk, der er på vej på arbejde, men det er netop pointen for med fængslinger af asylansøgere frarøver man folk uger, måneder og år af deres liv. Vi kan ikke være vidne til, at asylansøgere dør langsomt, mens hverdagen fortsætter som normalt for de fleste. Derfor har vi her til morgen afbrudt hverdagen en lille smule for at tvinge offentligheden til at forholde sig til urimeligheden af disse fængslinger”.

12. april 2018: Asylret: Inger Støjberg sætter menneskeliv på spil

I sidste uge blev 8 afviste iranere anholdt i udrejsecentret Kærshovedgård og flyttet fra udsigtsløs de-facto indespærring der til fængsling i ”Ellebæk” med henblik på tvangsudvisning til Iran. En del af dem er kristne konvertitter.

Af Flygtningenævnets aktuelle baggrundsmateriale ang. Iran fremgår det:

AT der generelt er sket et skift i de iranske myndigheders holdning til kristne efter den grønne revolution i 2009, idet myndighederne opfatter kristne som spredere af frihedsideer. De iranske myndigheder overvåger kristne, men har ikke kapacitet til at overvåge alle hele tiden. Målet er at skabe en frygt blandt folk for at de bliver overvåget hele tiden. (Kilde: Flygtningenævnet. Iran. Bilag 722, februar 2018)

AT hvis den hjemsendte konvertit har været meget åben på de sociale medier, inklusive Facebook, kan myndighederne blive opmærksomme og arrestere og forhøre konvertitten ved hjemkomsten. (Kilde: Flygtningenævnet. Iran. Bilag 722, februar 2018)

AT den kristne menneskerettighedsorganisation Middle East Concern vurderer, at en dokumenteret dåb kan påkalde sig myndighedernes opmærksomhed og blive problematisk. (Kilde: Flygtningenævnet. Iran. Bilag 722, februar 2018)

AT alene mellem juni og juli 2017 er mindst 11 kristne konvertitter og den tidligere leder af den assyriske pinsekirke i Iran blevet dømt for at “handle i modstrid med national sikkerhed.” De blev idømt strenge fængselsstraffe af den revolutionære domstol, afdeling 26. (Kilde: Flygtningenævnet. Iran. Bilag 714. Oktober 2017)

AT at der er vide rammer for dommerens skøn og at visse dommere er særdeles strenge mod konvertitter. De fleste kristne er de seneste år blevet idømt mellem 2 og 5 års fængsel (Flygtningenævnet: Iran. Bilag 718, 29.11.2017)

Af et skriftligt spørgsmål i Sveriges Rigsdag fra Sofia Damm (KD) til udenrigsminister Margot Wallström (S) af 10.10.16 fremgår det, at vilkårene for Irans befolkning ikke er forbedrede og at konvertitter er en særligt udsat gruppe. Sofia Damm påpeger, at alene i løbet af sommeren 2016 er 16 kristne konvertitter blevet arresteret i Iran. De holdes nu fængslet i det berygtede Evinfængsel i Teheran og har siddet der i månedsvis. De har hverken adgang til juridisk bistand eller mulighed for kontakt med deres familier, som frygter det værste.

Apostasi – at være frafalden fra Islam, fx som kristen konvertit, kan ifølge iransk lov straffes med døden. Men ikke kun kristne konvertitter risikerer at blive anklaget for apostasi: bliver man anklaget for at have udtalt sig med ringeagt om profeten Mohammad eller andre shia nøglefigurer risikerer såvel muslimer som ikke-muslimer en dom for apostasi, som kan medføre dødsstraf. Det iranske juridiske system har ifølge Iran Human Rights Documentation Center beføjelser til, at rejse en anklage og dømme for apostasi alene baseret på dets fortolkning af Shia love.

Der hersker med andre ord retsløse og vilkårlige, tilstande i det iranske retssystem, hvor kristne konvertitter oftest ikke anklages for apostasi, men for at udgøre en sikkerhedsrisiko for staten.

Med hensyn til de 8 iranere – blandt dem er kristne og andre udsatte minoriteter – som for øjeblikket er indespærret i Ellebæk med henblik på tvangsudvisning til Iran gør Asylret opmærksom på, at det iranske regime aktivt overvåger eksil-iranere bl.a. gennem information fra Irans ambassader. Da det fremgår af landsdækkende medier i Danmark, at der er kristne iranere og andre udsatte iranske minoriteter blandt de anholdte, og da der er talrige reaktioner på anholdelsen på de sociale medier kan man roligt gå ud fra, at regimet i Iran er bekendt med, at der blandt de anholdte iranere er kristne konvertitter og andre ”subversive,” som hermed alle risikerer fængsling i en længere årrække og det der er værre – i værste fald at miste livet. De danske myndigheder er hermed advaret. Danmark har tidligere udvist til årelang fængsling og tortur i Iran. Det må ikke gentage sig.

23. januar 2018: Tvangsudvisningerne fortsætter!

Det officielle Danmark opretholder dets fremmedfjendske politik og fortsætter med at tvangsudvise afghanere til det borgerkrigshærgede Afghanistan. Asylrets kilder i Ellebækfængslet oplyser, at der i dag ved 11 tiden blev kørt 3 afghaner til Kastrup lufthavn med henblik på udvisning. En af de tre mænd kom fra afdeling 16 i Ellebæk.
Så vidt Asylret er bedkendt er der tale om et samarbejde mellem dansk og svenske politi om tvangsudvisning af afghanere. Vi vil i den forbindelse igen gøre opmærksom på at Turkish Airline er medansvarlig for tvangsudvisningerne.

11. januar 2018: Tre tvangsudvisninger til Afghanistan. Den ene er muligvis iransk statsborger

Tre mennesker blev i forgårs (9.1.18) tvangsudvist til Afghanistan fra flygtningefængslet Ellebæk. Det forlyder, at den yngste af de tvangsudviste asylansøgere er Iransk statsborger.
Asylret er ikke bekendt med årsagen til, at de danske myndigheder har tvangsudvist en formodentlig iransk statsborger til Afghanistan. 
Asylret vil gerne orientere de danske myndigheder og andre om den aktuelle situation i Kabul, idet vi på baggrund af den aktuelle situation er fuldstændig uforstående overfor, at Danmark tvangsudviser til Afghanistan.

ISIS ETABLERER SIG I AFGHANISTAN: mindst 147 er dræbt i Kabul af selvmordsbombeangreb siden 20.10.2017

ISIS flytter sine kræfter fra Syrien og Irak til Afghanistan, hvor de er i færd med at etablere sig. Dette er grunden til en stribe af dødelige terrorangreb rettet mod civile i Kabul. Siden den 20.10.17 har der været otte. 

Man kan læse mere om ISIS i Afghanistan i artiklen: “Its dreams of a caliphate are gone. Now Isis has a deadly new Strategy. Territorial losses in Syria and Iraq mean Islamic State militants are igniting bloody sectarian insurgencies elsewhere,” The Guardian, 31.12.17

Artiklen er skrevet på baggrund af ISIS- selvmordsbombeangrebet i Kabul den 28.12.17, som var rettet mod et Shiamuslimsk kulturcenter og et nyhedsbureau og kostede mindst 41 civile livet og sårede 80. FN oplyser, at ISIS med dette Selvmordsangreb bevidst gik efter at ramme børn.

Yderligere information om dette terrorangreb og om situationen i Afghanistan kan findes her: “Scores killed in Isis bombing of Kabul news agency and Shia centre”, The Guardian, 28.12.17

The Guardian konkluderer, at det – på trods af fire årtiers borgerkrig – indtil ISIS fremkomst kun var meget få dødsfald, der kunne tilskrives spændinger mellem Shia- og Sunni muslimer, som ellers har kostet mange menneskeliv fra Irak til Pakistan, og at der nu er en bevægelse i Afghanistan, som ser ud til at overgå Taleban med hensyn til voldsudøvelse mod civile i Kabul.

ISIS- selvmordsbombeangrebet d. 28.12.17 var det syvende terror angreb i Kabul mod civile siden den 20. oktober 2017. Med dette terrorangreb havde mindst 130 civile mistet livet. Den 31.12.17 kom det ottende selvmordbombeangreb, der kostede 17 deltagere i en begravelse livet.

Den afghanske gren af ISIS kalder sig IKSP (Islamic State Khorasan Provine). Man ved meget lidt om den ISIS celle, der operer i Kabul, hvilket gør det meget vanskeligt at bekæmpe den.

TO SPØRGSMÅL FRA ASYLRET TIL DE DANSKE MYNDIGHEDER:

  1. Er den ene af de tre, der den 9.1.18 blev tvangsudvist til Afghanistan iransk statsborger?
  2. Hvad er Danmarks holdning i forhold til tvangsudvisninger til Afghanistan i lyset af den aktuelle situation i landet?

14. december 2017: Tvangsudvisning af konvertit til Irak, hvor forfølgelsen af kristne er ekstrem og konvertitter de mest udsatte

Asylrets kilder i Ellebæk-fængslets lukkede afdeling oplyser, at en konvertit, F., i morges (14.12.17) kl. 7 blev kørt fra lukket afdeling i Ellebæk til lufthavnen med henblik på tvangsudvisning til Irak.

Allerede tilbage i 2009-2011 påpegede FN, at kristne var udsat for forfølgelse i Irak. Siden ISIS har forfølgelsen af Yezidier og andre religiøse minoriteter, såsom kristne, været ekstrem. Forfølgelses-situationen for kristne i Irak i dag karakteriseres da også af den kristne organisation ”Open Doors” som netop ekstrem. Open Doors publicerer hvert år en TOP 50 LISTE over de lande, hvor forfølgelsen af kristne er værst. Irak er nr. 7 af 50 lande på 2017 listen. Til sammenligning: Nord Korea er nr. 1, Somalia 2, Afghanistan 3, Pakistan 4, Sudan 5, Syrien 6, Irak 7, Iran 8 og Yemen 9.

For samtlige nævnte ni lande, som alle topper ”Top 50 listen 2017” gælder det, at Open Doors vurderer, at der er tale om ekstrem forfølgelse; det højeste niveau af forfølgelse af kristne, som organisationen opererer med. Det næste, lavere niveau, er ”alvorlig forfølgelse” (”severe persecution”).

Open Doors skriver: ”Kristne har levet i Irak i to tusind år, men er nu tæt på udslettelse. Mange er flygtet fra områder kontrolleret af ISIS og andre islamistiske ekstremister. Situationen mht. forfølgelse er overordnet karakteriseret ved straffrihed [for dem der begår overgreb, tilføjelse fra Asylret], trusler om angreb fra myndighederne og social, politisk og økonomisk diskrimination. Historiske kristne og protestantiske samfund er alvorligt påvirket af forfølgelse særligt fra radikale islamistiske bevægelser, myndigheder og ikke-kristne ledere. Fællesskaber af konvertitter til kristendommen fra islam lider alvorligt under forfølgelse, særligt fra egen familie, men også fra de ovennævnte forfølgere, hvis deres tro er kendt”.
Kilde: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/iraq/

UNHCR skriver bl.a. om den generelle situation i Irak (opdateret 7.12.17) at menneskerettigheder og retssikkerheden er under konstant angreb. Det skønnes at mere end 11 millioner irakere har brug for humanitær hjælp. Massehenrettelser, systematisk voldtægt og forfærdende voldshandlinger er udbredt.
Kilde: http://www.unhcr.org/iraq-emergency.html

På baggrund af ovenstående oplysninger tager Asylret på det skarpeste afstand fra tvangsudvisningen af konvertitten F. og til alle andre tvangsudvisninger til Irak. Vi er helt uforstående overfor de danske myndigheders udvisningspolitik i forhold til Irak.

13. december 2017: Udvisning til Etiopien. Til “Alvorlig situation og vilkårlig vold mod civile”

Asylrets kilder i Ellebæk fængslet oplyser, at i dag (12.12.17) ved 12-tiden blev fire etiopiere – en kvinde og tre mænd – kørt til lufthavnen med henblik på udvisning. De tre mænd kom fra afdeling 16 i Ellebæk. To af dem havde tidligere været i Kærshovedgård.

Etiopien er blandt de lande (“landegruppe 3”), hvorom det i den spritnye “Aftale om Finansloven for 2018” mellem DF og regeringen lyder: “Aftaleparterne ønsker at udvide den nuværende kontrol til også at omfatte den såkaldte landegruppe 3, hvor det vurderes at situationen er alvorlig og præget af vilkårlig voldsudøvelse mod civile… ” (s.15/50).

De umenneskelige udvisninger fortsætter med fuld fart.

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

24. november 2017

En 34-årigs tragiske død i forbindelse med tvangsudvisning til Algeriet. Rystende øjenvidneberetning.

Asylret spørger: hvor var Ombudsmanden? Og hvorfor greb Ombudsmanden ikke ind? 

Ifølge en anonym læge, der deltager i tvangsudvisninger til Afghanistan – på trods af, at Lægeforeningen fraråder sine medlemmer at medvirke – sidder Ombudsmanden som »en juridisk repræsentant for samfundet få meter derfra og skriver minutiøst alt ned, der foregår.« (Information) 

https://ekstrabladet.dk/…/mand-doed-efter-kamp-i-ko…/6929384

Link til Informations artikel fra 1.6.2017, hvorfra Asylret citerer:
https://www.information.dk/…/laegeforeningen-stoppe-laege-h…

 

 

Der er ikke flere tekster