Demonstration: Total must fall***

Fredag d. 11. december afholdte aktivister verden over en international aktionsdag mod fossilindustrien samt de menneskerettighedsbrud, miljøødelæggelser og det klimakaos, som den er skyld i. I København afholdtes der demonstration foran det fossile energiselskab Totals hovedkvarter.

 


Total står for menneskerettighedsbrud

Udover at være en af de største producenter af fossil energi i verden er Total delagtig i adskillige menneskerettighedsbrud.

I Uganda og Tanzania er omkring 100.000 mennesker – delvis eller helt – blevet frataget deres land uden kompensation. Dette sker som følge af Totals to udvindingsprojekter: Tilenga (olieudvinding i en naturpark i Uganda) og EACOP (gasrørledning gennem Uganda og Tanzania). Samtidig har den ugandiske regering strammet grebet om civilsamfundet, mens menneskerettighedsforkæmpere bliver mødt med trusler og arrester. Dette sker med Totals medvidende.

I Mozambique har Totals gasudvinding i Cabo Delgado-distriktet ført til ødelæggelse af lokalmiljøer. Dette har bl.a. ført til øget militarisering og borgerkrigslignende tilstande i området. Desuden har hele fiskersamfund været tvunget til forlade deres hjem og livsgrundlag.

“Klimahandling bliver ofte beskrevet som et teknisk spørgsmål om molekyler i atmosfæren; i virkeligheden findes roden til problemet i uretfærdigheden i vores samfund”, udtaler Emilie Brix Pedersen fra Klimaaktionsgruppen Hillerød.

“Manglen på reel klimahandling kan kun fortsætte fordi vi og vores samfund passivt accepterer udnyttelsen af mennesker og miljø af fossilindustrien. En retfærdig og grøn fremtid har ikke plads til store virksomheder der tjener penge på at udvinde beskidt energi”, siger Birgitte Diget, aktivist i Global Aktion.

En klimaretfærdig verden har ikke plads til den udnyttelse af mennesker og miljø som Total står for. Derfor var demonstrationens krav helt klare:

I solidaritet med de samfund, der lider under konsekvenserne af Totals umenneskelige olie- og gasudvinding, kræver vi:
– At Total straks stopper alle menneskerettighedskrænkelser, og at de tager ansvar for de menneskerettighedskrænkelser, som de allerede er skyld i.
– At Total nedlægger sig selv i anerkendelsen af fossilindustriens katastrofale konsekvenser for mennesker, klima og miljø.

Fossilindustrien bygger på kolonialisme

En af talerne til demonstrationen blev holdt af Sammen mod Racisme. De leverede en knivskarp tale hvori de forklarede, hvordan fossilindustrien hænger uløseligt sammen med kolonialisme. Både igennem den måde hvorpå klimaforandringerne rammer det globale syd markant værre end den vestlige verden, men også fordi kolonialisme er grundlaget for hele fossilindustrien. Som Sammen mod Racisme sagde i deres tale, er den fortsatte accelerering af den klimakrise vi befinder os i kun mulig, fordi vestlige og multinationale virksomheder udbytter og undertrykker mennesker og natur i det globale syd.

Sammen mod Racisme mindede også om, det ansvar den danske klimabevægelse har for at se indad og stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor er klimabevægelsen i Danmark så hvid? Som Sammen mod Racisme pointerede i deres tale, er det dybt problematisk, at den danske klimabevægelse er så homogen, da det er med til at reproducere narrativen om, at det er “hvide” og “vesten” der skal løse verden problemer. Derudover skaber denne hvidhed et bias, der fjerner de vigtige perspektiver omkring hvordan kolonialisme, racisme og klimakrisen hænger uløseligt sammen.

Se hele Sammen mod Racismes tale her.

 

Der er ikke flere tekster