The Team Template No Sidebar

Demos

Demos er en solidaritetsorganisation, der bekæmper imperialisme og fascisme. Demos udgiver debatbøger, musik, plakater, T-shirts og ”Demos Nyhedsbrev” med debat om de højreradikale grupper og partier og deres påvirkning af den officielle politik. Desuden udenrigspolitiske, køns og retspolitiske og kulturpolitiske temaer. Foreningen arbejder med dokumentation af højreekstreme aktiviteter både nationalt og internationalt og om statsmagtens brug af overvågning og aflytning af den politisk aktive venstrefløj samt indsamler viden om våbenindustri, våbenudvikling og overvågningsteknikker.

Revolutionære Antifascister

Revolutionære Antifascister er en københavnsk organisering af antifascister. Vores formål består i at imødegå både den organiserede politiske fascisme, og den generelle racistiske højredrejning . Vi modarbejder aktivt repressive hierarkier, både i samfundet og i vore egne organiseringer.

ABC KBH

Anarchist Black Cross København er en rettighedsgruppe for dem, der oplever problemer med politi og fængsel i forbindelse med politisk arbejde. Vi kæmper for løsladelse af politiske fanger og forholder os kritisk til fængselssystemet. Vi støtter fængslede og anholdte praktisk og solidarisk og laver desuden oplysningsarbejde. Endelig er vi til stede ved protester og demonstrationer i ind- og udland.

Agita

AGITA er en separatistisk anarka-feministisk gruppe for kvinder, transpersoner og køns-nonkonformerende i København. Vi arbejder for at fremme en feministisk praksis på den udenomsparlamentariske venstrefløj. AGITA laver aktivisme relateret til nedbrydning af hierarkier og et sammenvævet system af undertrykkelse. Vi rådgiver og støtter op om kvinder og queerpersoner i forbindelse med overgreb og vold.

Kapow Collective

Kapow Collective er en aktivistisk bevægelse. Vi bygger og indtager rum for at uddanne hinanden og nedbryde samfundets undertrykkelsesmekanismer med fokus på kønsproblematikker. Vi blander musik, kunst, aktivisme, og kreativitet i et hardcore sammensurium. Kapow er en mærkelig revolution, der nedbryder kønsnormer og status quo! Vi er en platform, et forum og et netværk, der har hjemme i Bolsjefabrikken. Alle kan Kapow - alle er Kapow. Kapow Collective er begyndelsen på slutningen af den cisheteropatriarkalske verdensorden.