Horserød-Stutthof Foreningen: Stop krigen!***

Horserød-Stutthof Foreningen udtaler på sin generalforsamling den 9. april 2022

Stop krigen!.

Der er krig i Europa igen – denne gang i Ukraine – en grusom krig. Baggrunden for krigen er NATO’s vedvarende aggressive inddæmning og marginalisering af Rusland ved at indlemme og opruste flere og flere lande tæt på Rusland. NATO er en imperialistisk offensive militæralliance. Dertil kommer, at den ukrainske højreradikal-inspirerede regerings bevidste sabotage af Minsk-2 aftalerne om en fredelig løsning af konflikten i Ukraine igennem flere år.

 

Horserød-Stutthof Foreningen husker den krig, der gik over Europa for snart firs år siden. En krig som rystede verden i sin grundvold og ødelagde livet for så mange. Vores mål er at huske, og at minde om hvad prisen for krigen er. Vi husker fascismen og brutaliteten, som blev brugt til at fremme krigsmålene.

 

Vi har advaret om højredrejning, racisme og nynazisme, som fik for let spil i vores eget land, og om nyfascister som kom til magten rundt om i Europa. Vi har gennem årtier advaret om, at den USA og NATO-halehængspolitik, den danske regering førte og fører, ledte til mere oprustning og mere krig. Nu høster regeringen, hvad den selv har sået.

 

NATO har oprustet og forberedt en væbnet konfrontation med Rusland i årevis. NATOs atom-paraply stilles til nu rådighed for krigen i Ukraine. Der føres krigsøvelser med militær opmarch gennem Danmark. Vores krigsskibe dækker sø- og luftrummet i Østersøen. En enkelt fejltagelse kan på minutter starte en krig mellem Rusland og NATO. Det er et farligt spil, som i sidste runde let kan blive netop det atom-ragnarok, vi troede var forhindret for altid med 80’ernes og 90’ernes nedrustningsaftaler.

 

Det er en selvmorderisk politik. Krig er aldrig den rette løsning – de konflikter, der følger af krigen vil forfølge os i generationer. Der kan, må og skal findes en fredelig løsning på konflikten i Ukraine baseret på dialog og forhandling.

 

Med den aktuelle konflikt i Ukraine er Danmark igen på den forkerte side – på krigens side. Det, der er brug for i dag, er at befolkningen i Danmark kræver konflikten løst med fredelige midler, og at den danske regering ophører med at følge NATO’s og Vestens aggressive politik. I andre konflikter har den danske regering mange gange hævdet, at den rette vej er samarbejde og dialog. Det gælder vel også i dag? Danmark kan endnu nå at være fornuftens stemme, inden ragnarok. Men det haster.

 

Vi siger: 

STOP KRIGEN I UKRAINE – KONFLIKTEN SKAL LØSES GENNEM DIALOG.

STOP NATO’s AGGRESSIVE OPRUSTNING I EUROPA.

STOP FOR OPRETTELSE AF USA-BASER OG ATOMVÅBEN I DANMARK.

NEJ TIL FLERE DANSKE MILITÆRUDGIFTER SOM KRÆVET AF NATO.

NEJ TIL AFSKAFFELSE AF DET DANSKE EU-FORSVARSFORBEHOLD DEN 1. JUNI.

Der er ikke flere tekster