Lørdag d. 4 juli kalder danske Palæstina solidaritetsgrupper og palæstinensiske foreninger i Danmark til demonstration i København mod Israels annekteringsplaner af Vestbredden. Annekteringen er planlagt til at blive igangsat denne sommer med fuld støtte fra USA med Trumps ‘Deal of the Century’.


af Initiativet Stop Annekteringen af Palæstina 2020

Lørdag d. 4 juli kalder danske Palæstina solidaritetsgrupper og palæstinensiske foreninger i Danmark til demonstration i København mod Israels annekteringsplaner af Vestbredden. Annekteringen er planlagt til at blive igangsat denne sommer med fuld støtte fra USA med Trumps ‘Deal of the Century’.

I skyggen af corona-pandemien og med støtte fra Trump har Israel planlagt en stor annektering af Palæstina. Planen er, at Israel d. 1. juli 2020 vil påbegynde en officielt overtagelse af minimum 40 % af den allerede besatte Vestbred, hvilket er et klart brud med Folkeretten og internationale konventioner.
Derfor er en gruppe aktivister og allieret med Palæstina-sagen gået sammen for at tage initiativ til kampagnen “Stop Annekteringen af Palæstina 2020”. Formålet med kampagnen, siger de, er dels via en Facebook-side og på Instagram at sprede information om annekteringsplanen og dels at mobilisere til fælles modstand og pres for sanktioner mod Israel. “Det er så vigtigt at sige fra overfor Israels annekteringsplaner, der jo fuldstændigt bryder med internationale konventioner og Folkeretten, altså er det dybt ulovligt! Desuden er tankegangen bag planen enormt racistiske og en videreførsel af den koloniale logik, som den israelske stat er bygget op omkring”, siger én af aktivisterne fra planlægningsgruppen. “Derfor er vi i Stop Annekteringen-initiativet gået sammen med Palæstina solidaritetsgrupper og palæstinensiske foreninger rundt i Danmark for at afholde demonstration lørdag d. 4. Juli. Det bliver en bred demonstration, hvor vi håber at se mange forskellige mennesker, men hvor vi samtidig også godt tør kræve handling, boykot og sanktioner”.

Trump og Netanyahus annekteringsplaner

En total kolonisering af Palæstina har været Israels strategi i årtier, hvilket annekteringsplanen – for dem, der stadig var i tvivl – tydeligt understreger. Annektering af Vestbredden har altså længe været én af den israelske premierminister Netanyahus mærkesager. Til Netanyahus fornøjelse fik planen endelig den internationale rygdækning, han havde brug for, da Trump d. 28. januar i år præsenterede the Deal of the century fra Det Hvide Hus – ganske vist med Netanyahu ved sin side. Foruden den planlagte annektering støtter Trump Israel ved at anerkende de ellers dybt ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden samt ved at udnævne Jerusalem til Israels hovedstad. Hvad Trump kalder en “fredsaftale” for Palæstina-Israel er i virkeligheden et tæt samarbejde med Netanyahu og Israel, der ikke involverer palæstinensiske autoriteter og ledere eller interesserer sig for palæstinensiske interesser generelt.
Nu hvor verdens opmærksomhed er på corona, og mens Trump endnu er præsident i USA, ser Netanyahu altså sit snit til at taget et nyt drastisk skridt ved at planlægge annektering af store dele af den allerede besatte Vestbred, herunder Jordandalen. Hvis annekteringen fuldføres, vil det være fatalt for palæstinensernes adgang til vand og mad, da Israel vil få fuld kontrol over den del af Vestbredden, der har vandressourcer, nemlig Jordandalen, og hvor mere end 50 % af fødevarer til Vestbredden dyrkes. Annekteringsplanen vil desuden efterlade et hullet landkort med små tætbefolkede palæstinensiske enklaver, der vil minde om bantustans under apartheidstyret i Sydafrika. De i forvejen eksisterende check-points med daglige inhumane og voldelige “checks” af palæstinensere vil blive implementeret i endnu højere grad mellem de israelske besatte områder og palæstinensiske byer og veje under dække som “sikkerhedsanordninger”, der i virkeligheden har til formål at undertrykke og kontrollere de små tilbageværende palæstinensiske områder. For de palæstinensere der vil komme under fuldt israelske styre gennem annekteringen, står det desuden klart, at de ikke vil opnå rettigheder på lige fod med israelske statsborgere. Alt sammen understreger de undertrykkende mekanismer, som besættelsesmagten bruger for at ramme palæstinensere økonomisk, politisk, fysisk og mentalt og i sidste ende presse dem til at forlade deres jord. Situationen understreger samtidig Israel som en de facto apartheid stat byggende på statsracisme. Annekteringen af altså en forlængelse og en intensivering af Israels mangeårige besættelse og etniske udrensning af det palæstinensiske folk.

Som en “god ven af Israel” har udenrigsministeren afvist sanktioner

Når den danske udenrigsminister Jeppe Kofod bliver spurgt ind til, hvordan man fra dansk side har tænkt sig at reagere på Israels annekteringsplan, har svaret været enormt vagt. Senest fredag d. 19. juni hvor Kofod var kaldt i samråd vedrørende Trumps Deal of the century, som har været et grundlag for at fremskynde annekteringsprocessen. Kofod lagde mødet ud med at sige, at Israels annektering vil være den mest omfattende ændring af status quo for ”den mellemøstlige fredsproces”. Samtidig understregede han vigtigheden af at sikre Israels sikkerhed, og at Danmark er en ven af Israel, hvorfor han ikke ønsker at fremføre nogle former for politiske handlinger, der kan have negative konsekvenser for Israel-EU’s handelsforbindelser og Israels økonomiske situation i øvrigt. Stop Annekteringen-initiativet var dybt skuffet efter samrådet og udtaler: Danmark må og skal gøre meget mere end at “aflevere budskabet til vores gode venner i Israel”, som var det bedste svar, Kofod kunne give, alt imens han sikrer Israels immunitet over for seriøse lovbrud! Det internationale samfund inklusiv Danmark har et utvetydigt ansvar for at forhindre Israels planer om at annektere store dele af den besatte Vestbred og udføre, hvad 50 FN-eksperter kalder “a vision of 21st century apartheid. Hvorfor vil EU ikke sanktionere Israel, når EU viste så stor handlekraft, da Rusland annekterede Krim? Det er ét af de mange spørgsmål, du aldrig fik svaret på Kofod, siger gruppen bag initiativet”.

Folkeligt pres for sanktioner mod Israel!

Fra Stop Annekteringen af Palæstina 2020-initiativet er man altså ikke imponeret over Jeppe Kofods svar. “Kofod vælger direkte at lukke øjnene for de voldelige angreb på Vestbredden, og derigennem også at se bort fra internationale konventioner, for at fortsætte sine økonomiske og politiske aftaler med Israel“, siger én af aktivisterne. Som de forklarer, har Israel aldrig rettet sig efter løftede pegefingre fra det internationale samfund, men skal presses med stærkere midler, hvis man skal have nogen som helst forhåbning om at stoppe den ulovlige annektering. “Vi kan ikke sidde og vente på handling oppefra – for det kommer ikke til at ske uden massivt folkeligt pres. Vi bliver nødt til at gå på gaden og vise vores modstand mod denne her katastrofale imperialistiske og racistiske plan!”

Demonstrationen d. 4. Juli bygger på helt klare krav til den danske regering og særligt Jeppe Kofod. Danmark og EU skal ikke blot se til, mens Israel, med støtte fra Trump, bryder Folkeretten og fortsætter sine planer om en annektering med hidtil usete, alvorlige konsekvenser for palæstinensernes fremtid, lyder det. Stop annekteringen-kampagnen kræver, at den danske regering indfører sanktioner mod Israel via EU-Israel handelsaftalen, indtil Israel dropper sine planer om annektering af Palæstina. Dermed lægger initiativet sig op ad den palæstinensisk-ledet BDS-bevægelse (Boycott, Divestment and Sanctions), der netop kalder på international støtte gennem boykot og pres på regeringer for de-investeringer og sanktioner mod den israelske stat. Den selvsamme strategi som i sidste ende fik væltet apartheidstyret i Sydafrika.

Derfor går vi på gaden lørdag d. 4. juli for at råbe op og kræve handling. Demonstrationen kommer til at starte på Palæstinas Plads (aka Israels Plads) kl 14.00, hvorefter vi bevæger os mod Christiansborg for at markere vores budskab klart og tydeligt over for Kofod og co. Det vil være en fredelig demonstration, og vi opfordrer alle til at tage corona-retningslinjerne yderst seriøst ved brug af ansigtsmasker og ved at holde behørig afstand. Stop annekteringen-initiativet vil sørge for, at der vil være demovagter til stede for at sikre, at alle har en tryg og sikker oplevelse. Ingen former for racisme herunder antisemitisme er accepteret. Da vi ønsker en bred og folkelig bevægelse, er partipolitiske, religiøse og andre former for tilknytning og grupperinger er ikke tilladt at proklamere i forbindelse med demonstrationen.

Bag demonstrationen er Stop Annekteringen af Palæstina 2020-initiativet i samarbejde med Studerende mod besættelsen, Internationalt Forum København, Palæstina Fredsvagter, Boykot Israel, Demos, Tid til Fred, Follow The Women, 3F Palæstina netværk, 48 Huset og grupper repræsenteret herunder, Den palæstinensiske nationalforsamling i Danmark, Det palæstinensiske forum Multaqa, Palæstina Initiativet, Det demokratisk palæstinensisk forbund samt andre palæstinensiske grupper og foreninger i Danmark.

Hvis du ønsker at støtte op om sagen, kan du også, udover at være med d. 4. juli, søge viden om situationen og uddanne folk omkring. Fortæl dine venner, kolleger og familie om Trump og Netanyahus ulovlige planer for ikke at tale om den undertrykkelse, palæstinenserne har levet under i mere end 70 år. Dette er en handling, vi alle kan gøre i vores hverdag. Ved siden af BDS-bevægelsen er blandt andet Addameer Prisoner Support & Human Rights Association og Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network – Home rigtig gode steder at søge viden. Stop Annekteringen-initiativet vil også dele opdateringer og relevante historier på deres Facebook-side og på Instagram i denne periode.

Alle der har lyst til at hjælpe med demonstrationen d. 4. juli og i øvrigt støtte op om Stop-Annekteringen initiativet er velkommen til at kontakte gruppen via deres facebook-side.

*https://www.middleeasteye.net/news/israel-west-bank-annexation-plan-denounced-un-experts?fbclid=IwAR0e_7Ucf_HRRoJ6Y2fKyf6Kp5JLNO0YreNWBKxJ_I0P1hukszzl6vX7EsY

Der er ikke flere tekster