Da 3F for nogle få uger siden afslørede vognmandsfirmaet Kurt Beier Transports grove misbrug af billig arbejdskraft fra bl.a. Filippinerne og Sri Lanka, blev historien i kort tid topnyhed i alle danske medier.


Af Internationalt Forums Sydøstasien-gruppe

Vognmandsfirmaet havde i alt 200 tilknyttede chauffører indkvarteret i en beskidt slumlejr i Padborg og med en arbejdstid på op til 21 timer kom chaufførernes løn ned på 15 kr. i timen. Kurt Beier Transports chauffører var på forhånd blevet lovet ordentlige boligforhold, sygeforsikring og en god løn sammenlignet med lønningerne i de lande de kommer fra.

Efter at have været gået i skjul i nogle dage tilbød direktøren for Kurt Beier Transport chaufførerne at genforhandle deres kontrakt. Firmaet tilbød at hæve lønnen til 20 kr. i timen samt at forbedre deres boligforhold en smule. Chaufførerne afslog dog tilbuddet og risikerer nu at blive sendt hjem.

Sagen om de filippinske chauffører i Padborg handler ikke bare om et enkelt firmas tvivlsomme moral, som en del danske politikere hævder. Den handler først og fremmest om at magthaverne i EU og Danmark igennem mange år har brugt bl.a. EU’s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed og forbuddet imod eksklusivaftaler til systematisk at undergrave alle aftaler og faglige rettigheder på det europæiske arbejdsmarked.  

Dertil kommer at det i årtier har været den filippinske stats politik at eksportere billig arbejdskraft i stor stil til hele verden i stedet for at gøre det muligt for det filippinske folk at arbejde og leve i deres eget land. En lille elite skaffer sig selv store rigdomme ved at sælge alle landets værdier til multinationale selskaber. Antallet af fattige i Filippinerne er nu vokset til 60 millioner og hver eneste dag må 6000 filippinere forlade landet for at arbejde andre steder i verden. De fleste har på forhånd solgt alt hvad de ejede og sat sig i stor gæld. For der skal betales mange tusinde kroner både til statslige og private agenter for at få formidlet arbejde i udlandet.

Det er i det lys man skal se situationen for de filippinske chauffører i Padborg. De er ikke usolidariske, de er bare ludfattige arbejdere som tvinges til at fungere som løntrykkere for at forsørge deres familier.

Imperialismen og dens politiske repræsentanter har i alt for lang tid haft succes med at spille arbejderne ud imod hinanden. Derfor er det helt afgørende for den internationale arbejderbevægelse at se ud over snævre nationale interesser og i stedet intensivere samarbejdet i kampen for faglige rettigheder og ordentlige vilkår for alle arbejdere i verden.

Vi hilser 3F’s opbakning til de filippinske chauffører i Padborg velkommen og opfordrer resten af den danske fagbevægelse til at komme ind i kampen for at opsøge og organisere de mange tusinde migrantarbejdere i Danmark for at bekæmpe social dumping og slavelignende forhold på arbejdsmarkedet.

Styrk den internationale solidaritet

Bekæmp imperialismen

 

Der er ikke flere tekster