Vi ser desværre alt for tit at venstrefløjens kampe bliver mødt med repression fra stat og politi, og omfattende retssager og gentagende bøder er udmattende for den enkeltes mulighed for at fortsætte den politiske kamp. Derfor er solidariske støttestrukturer afgørende for, at vi fortsat kan kæmpe for en bedre verden. En af de støttestrukturer er BødeBanken. BødeBanken er opstået ud af et ønske om at kunne håndtere økonomiske konsekvenser af statens repression mere kollektivt.


Af BødeBanken – Organiseret Solidaritet

Udenomparlamentarisk politisk arbejde er en vigtig del af et levende demokrati, og det er vigtigt, at alle, uanset indkomst og økonomisk situation, har mulighed for at engagere sig i politiske aktiviteter. BødeBanken er et opgør med tendensen til, at retslige og økonomiske konsekvenser af politisk arbejde ofte bliver et individuelt problem, og er samtidig et værktøj til, at vi kan praktisere solidaritet mellem forskellige politiske kampe.

Ved at skabe en forening hvor medlemmerne hæfter solidarisk, sørger BødeBanken for, at man som aktivist ikke er afhængige af mediedækning, politisk opmærksomhed eller egne sociale netværk og kontakter, når lokummet brænder, og man står med bøder eller retsomkostninger.

BødeBanken opstod tilbage i 2012 som en reaktion på de foregående års retslige stramninger i form af blandt andet lømmelpakken, knivloven, maskeringsloven, terrorpakken, rockerloven og mange andre. Disse stramninger har betydet, at politiet har fået meget bredere beføjelser, og at der uddeles flere og større bøder for mindre forseelser. Også forseelser der ikke tidligere var strafbare. Disse beføjelser er et angreb på vores demokratiske rettigheder. Det er vigtigt, at vi arbejder mod denne tendens og kæmper for, at folk stadig tør engagere sig politisk og udøve deres ret til at demonstrere og protestere uden at skulle frygte for økonomiske konsekvenser af det retslige efterspil.

BødeBanken-logo

BødeBanken er derfor et demokratisk projekt, der skal fremme aktiviteter på den udenomparlamentariske venstrefløj lige meget, om der er tale om asylpolitik, klimapolitik, kønspolitik, arbejdsmarkedspolitik eller andre politiske kampe for en bedre verden.

Bødebanken har ingen interesse i at prioritere nogle politiske projekter over andre, og går ikke ind og tager stilling til om en specifik politisk aktivitet er berettiget eller ej. BødeBanken er således henvendt til alle, der er en del af eller ønsker at støtte op om politisk arbejde og engagement på venstrefløjen.

Vigtigst af alt fungerer Bødebanken kun i kraft af sine medlemmer. Sammen er vi stærke. Derfor håber vi endnu flere af jer vil være med.

Hvordan fungerer det?

Hvis du vil være medlem, skal du melde dig ind via boedebanken.dk. Det koster 50 kr/mnd at være medlem.

BødeBankens medlemmer får dækket bøder og andre opkrævninger fra politiet, der er resultatet af politisk arbejde. Bøder og andre opkrævninger op til 2.500 kr. dækkes automatisk. Større bøder dækkes i det omfang, foreningen har økonomi til det, og beror på en vurdering af de enkelte sager.

BødeBanken støtter projekter og aktiviteter, der har et venstreorienteret sigte og som IKKE:

  • kan opfattes som sexistiske, racistiske, homofobiske/heterosexistiske eller på anden måde diskriminerende
  • støtter op om eller fremmer en kapitalistisk dagsorden

BødeBanken støtter ikke bøder og retslige efterspil i forbindelse med grafitti, tyveri eller trafikforseelser, medmindre der er tale om handlinger, der er direkte relateret til anden politisk aktivitet og har et tydeligt politisk budskab.

Da BødeBankens formål er at støtte politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske venstrefløj, gives der ikke støtte til projekter eller aktiviteter, der har til formål at fremme og/eller promovere et parlamentarisk parti.

 

 

Der er ikke flere tekster