Samarbejdspartnere

Her er en liste over alle de grupper, organiseringer og projekter Konfront har indgået samarbejde med. Hvis du synes, der mangler nogen, så skriv til os på redaktion@konfront.dk.


 

2200 Queerland

Link: www.facebook.com/2200queerland/

 

ABC København

Anarchist Black Cross København er en rettighedsgruppe for dem, der oplever problemer med politi og fængsel i forbindelse med politisk arbejde. Vi kæmper for løsladelse af politiske fanger og forholder os kritisk til fængselssystemet. Vi støtter fængslede og anholdte praktisk og solidarisk og laver desuden oplysningsarbejde. Endelig er vi til stede ved protester og demonstrationer i ind- og udland.

Link: www.abc-kbh.dk

Link: www.facebook.com/abccopenhagen/

 

Afrika Kontakt

Afrika Kontakt (AK) er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

Link: www.facebook.com/Afrikakontakt/

Link: www.afrika.dk/

Mail: info (a) afrika.dk

 

AGITA

AGITA er en separatistisk anarka-feministisk gruppe for kvinder, transpersoner og køns-nonkonformerende i København. Vi arbejder for at fremme en feministisk praksis på den udenomsparlamentariske venstrefløj. AGITA laver aktivisme relateret til nedbrydning af hierarkier og et sammenvævet system af undertrykkelse. Vi rådgiver og støtter op om kvinder og queerpersoner i forbindelse med overgreb og vold.

Mail: agita (a) onenetbeyond.org

Link: www.agitakbh.org

Link: www.facebook.com/Agitakbh/

 

Anah Comix

Link: www.facebook.com/anahcomix/

 

Antifascistisk Aktion

Link: www.facebook.com/antifascistisk.aktion/

Link: www.antifa.dk

 

Antifascistiske Unge

Link: www.facebook.com/Antifascistiske-Unge-342253689479854/

 

Arbejderen

Arbejderen er et modsvar til den øvrige danske presse, som udgives af nogle få store koncerner. Vi beskriver virkeligheden, som den er, men med det formål at forandre den. Vi har ingen ambitioner om at være først med det sidste, men ønsker i stedet skabe overblik og vise nogle af de sammenhænge, man savner i den stadige strøm af løsrevne nyheder.

Link: www.arbejderen.dk/

 

Asylret

Asylret er en gruppe som arbejder i solidaritet med migranter og flygtninge. Asylret har udgangspunkt i den udenomsparlametariske venstrefløj, og har mere end 20 års erfaring med flygtningespørgsmål- og politik, samt juridisk rådgivning. Asylret samarbejder med andre grupper, for at forbedre flygtninge og asylansøgeres livsvilkår, og for at deres juridiske og menneskelige rettigheder beskyttes. Asylret yder juridisk rådgivning for afviste asylansøgere, afholder foredrag og demonstrationer og forsøger at påvirke debatten og borgernes viden igennem pressemeddelelser m.m.

Mail: info (a) asylret.dk

Link: www.facebook.com/Asylret.dk/

 

Autonom Infoservice

På vores hjemmeside kan du finde informationer om venstreradikal og libertær modstand verden rundt. Siden administreres af mediekollektivet Autonom Infoservice.

* NO JUSTICE – NO PEACE! *

Link: www.autonominfoservice.net/

 

basta!

Modstand skaber håb – Håb skaber modstand. Basta er en venstreradikal gruppe startet i København i 2015. Vi kæmper for et andet samfund. Et samfund, der bygger på sammenhold og solidaritet. Et samfund, der afviser racisme, homofobi, sexisme og andre former for undertrykkelse. Vi kæmper for et samfund og en verden, hvor folk selv kan bestemme, hvordan de vil leve.

Mail: bastakbh@riseup.net

Link: www.facebook.com/solidaritetbasta/

 

Bedside Productions

Link: www.facebook.com/bedsideproductions

 

Bogcaféen Barrikaden

Barrikaden er en anarkistisk bogcafé på 1. sal i Ungdomshuset på Dortheavej 61. Vi har et stort venstreradikalt bibliotek samt et udvalg af bøger og merch mv. til salg. Vi rummer også Ungdomshusets musik-distro Distro 61 og et stort arkiv samt infoshop. Vi har mange boder i løbet af året, laver arrangementer i bogcaféen og har bl.a. udgivet en nyoversættelse og lydbog af Berkmans Anarkismens ABC.

Adresse: Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

Mail: bogcafeen@barrikaden.dk

Link: www.facebook.com/bogcafeenbarrikaden/

Link: www.barrikaden.dk

 

Bogcaféen Halmtorvet

Bogcaféen Halmtorvet er en café på Halmtorvet, Vesterbro, som sælger og udlåner anarkistisk litteratur. Oprettet d. 1. oktober 2015, Bogcaféen Halmtorvet har siden da åbnet sine døre til talrige begivenheder som foredrag, møder, debatter, og lignende. Bogcaféen Halmtorvet fungerer som en platform og et forum for anarkister af alle slags. Caféen drives u-hierarkisk af frivillige aktivister.

Adresse: Halmtorvet 54 st th, 1700 København V.

Link: www.facebook.com/bogcafeenhalmtorvet/

 

Boykot Israel

Link: www.facebook.com/boykotisrael.dk/

 

Bypolitisk Organisering

Link: www.facebook.com/Bypolitisk/

 

BZ Portalen

”Vi skriver selv vores historie” er visionen for BZ Portalen. BZ- og Ungdomshusets historie er et virvar af fortællinger, og vi giver mulighed for at alle kan fortælle deres version af den tid og de oplevelser fra 1980erne og op til i dag. BZ Portalen er skabt af tidligere og nuværende aktivister der formidler bevægelsens historie og skaber en online platform.

Link: www.facebook.com/bzportalen/

 

Bødebanken

BødeBankens formål er at støtte politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske venstrefløj, ved at skabe en platform for, at vi kollektivt kan hæfte for retslige konsekvenser i forbindelse med politisk arbejde. BødeBanken er dermed et opgør med tendensen til, at retslige og økonomiske konsekvenser af politisk arbejde ofte bliver et individuelt problem.

Link: www.boedebanken.dk/

Link: www.facebook.com/B%C3%B8deBanken-Organiseret-Solidaritet-109786759145943/

 

Close Kærshovedgård Deportation Camp

The contact person network has started as a mutual priority between asylum activists in and outside Kærshovedgård. Together vi fight against borders, asylum camps and other state based interventions against refugees’ and migrants’ freedom of movement. We work together in a shared activist network for the rights of people whose asylum case have been rejected, and who have become trapped in the Danish system, and towards greater awareness in Danish society about the conditions at Kærshovedgård deportation center, and the Danish asylum system.

Link: www.facebook.com/CLOSEKGH/

 

Crisis Mirror

Link: www.facebook.com/CrisisMirror/

 

Demos

Demos er en solidaritetsorganisation, der bekæmper imperialisme og fascisme. Demos udgiver debatbøger, musik, plakater, T-shirts og Demos Nyhedsbrev. Foreningen arbejder med dokumentation af højreekstreme aktiviteter både nationalt og internationalt og om statsmagtens brug af overvågning og aflytning af den politisk aktive venstrefløj samt indsamler viden om våbenindustri, våbenudvikling og overvågningsteknikker.

Butik: Skt. Hans Torv, Elmegade 27 kld. Kbh. Nørrebro.

Tlf.: 35351212.

Mail. Mail.demos (a) demos.dk

Link: www.demos.dk/

 

Det Bløde Rum

Det Bløde Rum er en gratis støttegruppe for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen blev startet af personer der selv havde et behov for netværk og støtte, og den er siden blevet ført videre af medlemmer fra gruppen. Der har længe været brug for en gratis supportgruppe i København, der er queervenlig og åben for alle aldersgrupper og alle etniciteter. Mange af gruppens deltagere er queer.

Vi er ikke psykologer, og derfor kan vores møder ikke ses som erstatning for psykolog samtaler eller terapi. Det vi kan tilbyde er et lyttende øre og et trygt rum, hvor du kan tale om dine oplevelser og tanker.

Link: www.facebook.com/DetBloedeRum/

 

Do:topia

Link: www.facebook.com/dotopiacph/

 

Duk Op

Duk Op er vores fælles guide til, hvad der sker i København og omegn, hvad enten du leder efter demonstrationer, koncerter, fester, møder, folkekøkkener, havedage, workshops, kunst- og filmfremvisninger, mv.

Link: www.facebook.com/dukop.dk/

Link: www.dukop.dk

 

Eftertryk

Eftertryk Magasin er et digitalt tidsskrift om politik, litteratur og kultur. Vi bringer gennemresearchede analyser, dybdegående longreads, anmeldelser og replikker til aktuelle diskussioner, oversættelser af tekster fra en række progressive, internationale tidsskrifter, samt arrangerer videostreamede live talks. Vi bestræber os på kritik af høj kvalitet. Kort sagt: ord der bliver stående.

Link: www.facebook.com/EftertrykMagasin/

Link: www.eftertrykket.dk

 

Fed Front

Link: www.facebook.com/fedfront/

 

Feministisk Selvforsvar / Feminist Self Defence

We teach women and lgbtq+ people to defend themselves against a patriarchal world through three ‘pillars’:

– Knowledge: Learning about violence based on e.g. gender or sexuality.

– Solidarity: We seek to strengthen the solidarity between different groups who are exposed to violence due to e.g. their gender or race.

– Readiness to act: This is the more physical part of self defence were we use our body to defend ourselves by e.g. using our voices, finding our point of gravity or learning strokes and kicks.

Link: www.facebook.com/FeministiskSelvforsvar/

 

Firefund

Firefund er et kollektiv der stiller en crowfundingplatform og rådgivning til rådighed for progressive og revolutionære initiativer. Formålet med platformen er at udnytte potentialet i internettet, sociale medier og kombinationen af funding og kampagnearbejde, til at styrke samarbejdet mellem grupper på tværs af landegrænser og skel, og sørge for at sociale bevægelser overalt i verden har deres ”egen” infrastruktur til rådighed.

Mail: firefund (a) riseup.net

Link: www.facebook.com/firefund.net/

Link: www.firefund.net

 

Folkets Hus

Folkets Hus har siden 1971 været en vigtig base for den udenomsparlamentariske venstrefløj på Nørrebro. Husets fundament er i dag cafeen og bogrummet i stueetagen. På 3. sal har vi et sportsrum, hvor der bla dyrkes yoga og kampsport. 1. sal bruges bla til biograf, møder, folkekøkken m. m. Vi er i øjeblikket ved at gentænke brugen af 2. sal og arbejder desuden på at genopstarte brunch om søndagen.

Link: www.folketshus.dk

 

Internationalt Forum

Internationalt Forum er en antiimperialistisk solidaritetsorganisation. IF kæmper for en verden med ligestilling mellem mennesker uanset klasse, nationalitet, køn, seksualitet og etnicitet. Solidariteten går på tværs af grænser. IF bekæmper magthavernes forsøg på at splitte solidaritetsarbejdet ved hjælp af nationale grænser og terrorlove.

Link: www.internationaltforum.dk

Link: www.facebook.com/internationaltforum/

 

Kapow Collective

Kapow Collective er en aktivistisk bevægelse. Vi bygger og indtager rum for at uddanne hinanden og nedbryde samfundets undertrykkelsesmekanismer med fokus på kønsproblematikker. Vi blander musik, kunst, aktivisme, og kreativitet i et hardcore sammensurium. Kapow er en mærkelig revolution, der nedbryder kønsnormer og status quo! Vi er en platform, et forum og et netværk, der har hjemme i Bolsjefabrikken. Alle kan Kapow – alle er Kapow. Kapow Collective er begyndelsen på slutningen af den cisheteropatriarkalske verdensorden.

Link: www.facebook.com/Kapow-Collective-148091738690877/

 

Party Rebels

Link: www.facebook.com/PartyRebels/

 

Próblema

Link: www.facebook.com/Próblema-792404190786923/

Link: www.problema.dk/

 

Progressive Jurister

Progressive Jurister er en forening af jurastuderende og jurister. Foreningen er antikapitalistisk, antiracistisk, queerfeministisk og imod alle former for diskrimination. Vi prøver at skabe et fællesskab, hvor vi sammen kan finde ud af, og gøre opmærksom på, hvordan juraen kan bruges til at kritisere og bekæmpe undertrykkende strukturer og skabe social forandring i samfundet.

Link: www.facebook.com/progressivejurister/

 

Researchkollektivet Redox

Link: www.facebook.com/researchkollektivetredox/

Link: www.redox.dk

 

Retshjælpen RUSK

Retshjælpen Rusk tilbyder gratis juridisk rådgivning og sagsbehandling. Vores speciale er strafferet, politiret, straffuldbyrdelse, forvaltningsret og udlændingeret, men vi tilbyder også rådgivning inden for mange andre juridiske områder – herunder rådgivning i forbindelse med diskrimination. Retshjælpen fik sine første lokaler i forbindelse med klimatopmødet i 2009 og har siden da været inde over en række sager vedrørende frihedsberøvelse og klager over politiet.

Link: www.facebook.com/rusklaw/

Link: www.rusklaw.dk

 

Revolutionære Antifascister

Revolutionære Antifascister er en københavnsk organisering af antifascister. Vores formål består i at imødegå både den organiserede politiske fascisme, og den generelle racistiske højredrejning . Vi modarbejder aktivt repressive hierarkier, både i samfundet og i vore egne organiseringer.

Mail: revoantifa (a) gmail.com

Link: www.facebook.com/revoantifa/

 

Revoshop

Revoshop.dk er stedet hvor du kan købe dit revolutionære tøj mm. Vi vil gerne vise at det er muligt at skabe en progressiv modkultur, uden kommercielle hensyn. Revoshop.dk eksisterer ikke for at skabe profit eller overskud. Alt overskud går til at købe eller producere nye varer til jer. Os der er aktive omkring Revoshop.dk arbejder også frivilligt og får ikke en krone for det.

Link: www.revoshop.dk

 

Save EFRÎN Platformen

Save Efrîn Platformen er et møde mellem folk fra det venstrerradikale, feministiske og autonome miljø og den kurdiske frihedsbevægelse. Gruppen begynder fra idéen om at begge politiske kulturer har noget at lære fra hinanden, og at vi har mere til fælles end vi tror. Vores arbejde baserer sig på principper om demokratisk konføderalisme, kvinderevolution og økologi. Vores ledestjerne er den revolution der finder sted i dag i Rojava og andre dele af Mesopotamien. Gruppen er desuden i tæt samarbejde med internationalistiske grupper i alliance med Rojava.

Link: www.facebook.com/Save-EFR%C3%8EN-Platformen-1802474609786607/

 

Socialistisk Bibliotek: Progressive Online Library

Socialistisk Bibliotek er fortsættelsen af Tidsskriftcentret, oprettet i 3. marts 1968. Fra 20107 kun digitalt, men stadig med biblioteksopgaverne: at indsamle, bearbejde og formidle – erfaringer og diskussioner fra og til brug for venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper, både dansk og internationalt. Læs mere om biblioteket og bibliotekarerne på vores hjemmeside.

Mail: info (a) socbib.dk

Link: www.facebook.com/socbib/

Link: www.socbib.dk/

 

Transpolitisk Forum

Link: www.facebook.com/transpolitiskforum/

 

Ung Aktion Aktivister

Ung Aktions aktivister kæmper for social retfærdighed i verden, og oplyser/motiverer unge til at tage stilling og handling ift. globale problemstillinger. Vores mission er at styrke unge lokalt og globalt, ved at lave ung-til-ung kampagner, aktivisme og fundraising til konkrete projekter for unge i det globale syd. Vi støtter Ung Aktion, som hvert år rejser ud i verden og samarbejder med lokale unge og skaber projekter sammen. Eksempelvis i Ghana, hvor de skaber gadebiblioteker til unge, og i Palæstina, hvor de laver en medieklub for unge i Balata flygtningelejr.

Læs mere om Ung Aktion her: www.facebook.com/UngAktion/

 

Ungdomshuset

Ungdomshuset er et brugerstyret fristed der fungerer som scene for undergrundmusik, platform for DIY-kultur og mødested for venstreradikale og drives af frivillige gennem basisdemokratiske principper. I huset kan man træne i Svederen, spise vegansk folkekøkken i caféen, låne bøger i Bogcaféen Barrikaden, spille musik i Dødsmaskinen eller Salen, lave serigrafi i Krea og meget mere. Kom og vær med!

Adresse: Dortheavej 61, 2400 København NV.

Link: www.ungdomshuset.dk

Link: www.facebook.com/UngdomshusetD61/

 

visAvis

visAvis er et tidsskrift om asyl og migration, grænser og bevægelse. Vi arbejder for at forbedre den offentlige samtale om asyl og migration ved bl.a. at være en platform for de stemmer og perspektiver, der ellers ikke bliver hørt. visAvis er et aktivistisk projekt, hvor folk med og uden statsborgerskab mødes om at skabe en alternativ offentlighed.

Link: www.visavis.dk

Warehouse9

Warehouse9 er en producerende kunstscene for performance og mediekunst etableret i 2007. Warehouse9 har fokus på krop, køn og sexualitet og medvirker til at udvikle den nationale og internationale scene for tværgående kunst. Derved er det muligt for os at bidrage til både kunstscenen og LGBTQ miljøet med nyskabende kunstneriske oplevelser, viden og et trygt og inkluderende nærmiljø.

Link: www.facebook.com/warehouse9venue/