Interview med Extinction rebellion Danmark: Oprør for overlevelse.***

Konfront har mødt to aktivister fra aktivistnetværket Extinction Rebellion der i den seneste tid har gjort sig bemærket ved blokader af folketinget, centrale vejrkryds og demonstrationer i København og Århus.


Siden konsekvenserne af klimaforandringerne for alvor blev kendte har et utal af større og mindre grupperinger ført kampagner og udført aktioner for at mindske effekten af de stigende temperaturer. Nogle har fokuseret på konkrete sager som Hambacher forest eller Greenpeace’s aktioner mod olieplatforme og andre har fokuseret på lobbyisme og at råbe politikerne op for at få konkret handling fra magtens tinder.

Det nystiftede aktionsnetværk Extinction Rebellion befinder sig i den sidste kategori. I den sidste måned har særligt netværkets britiske afdeling gjort sig bemærket med vejblokader og sit-downs der har lammet den centrale del af London.

I Danmark har Extinction Rebellion fulgt trop og flere gange blokeret centrale vejrkryds i København og Århus, samt blokeret oliehavnen i den jyske hovedstad.

Konfront mødtes med to aktivister fra XR for at høre mere om deres aktionsformer og baggrunden for bevægelsens danske gren. L og C har foretrukket at forblive anonyme.

” L: Extinction Rebellion handler om at skabe en følelse af at det haster at få bremset klimaforandringerne. De fleste ved at det står skidt til, men undervurderer hvor katastrofalt det faktisk står til og hvor mange ting det allerede er for sent at gøre noget ved. For at sige det kort, så burde alt der kunne gøres være sket i går, vi har allerede overskredet den tærskel hvor vi kunne vende skuden. Hvad vi fokuserer på er ikke at forhindre men begrænse de skader som der vil finde sted. ”

I England hvor langt over tusind mennesker blev anholdt i løbet af tre dages vejblokader og protester, har det engelske politi vist sig villige til at bruge en høj grad af magt anvendelse. I Danmark har blokaderne dog kun medført få anholdelser med næsten omgående løsladelse og en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Hvorfor tror i det er anderledes i Danmark?

”L: For det første så fokuserer vi på en de-eskalerings taktik hvor vi har bestemte kontaktpersoner som kommunikerer med politiet. Vi sørger desuden for at alle som deltager har modtaget træning og er indstillede på at følge vores princip om at være forstyrrende for den offentlige orden men aldrig eskalere til konflikt eller vold. Det sagt så er vi stadig en lille bevægelse men med

Kistebæring i København

en stor vækst. ”

C: Vi mener det er en klar taktik fra det danske politi ikke at anholde os eller anvende vold fordi det på en måde tager en del af magten fra civile ulydighedsdemonstrationer. Vi finder det dog utroligt at vi for det første fik lov til at klistre plakater op på en offentlig bygning ( Klima ministeriet ) for derefter at blokere et central kryds i seks timer, derefter gå i en uanmeldt demonstration gennem den centrale bymidte, alt sammen uden protester fra politiet der bare fulgte os rundt. ”

” L: Det passer os meget godt nu fordi det bevirker at deltagelse i vores aktioner ikke fremstår så farligt og flere derfor skriver til os for at komme til træning og være med i de forskellige arbejdsgrupper.”

” C Det er selvfølgelig fedt for nu, men vi er også bevidste om at hvis vi vokser med den hast som vi gør nu og eksempelvis en dag kan samle tusind mennesker til at blokere eksempelvis kulkraftværker etc. så hverken kan eller vil politiet lade ose gøre det”

I England har det næsten været et mål for mange at blive anholdt, er det tilfældet med den danske afdeling”

” L: Vi forsøger at normalisere det at blive anholdt for folk. Ikke fordi det er målet i sig selv, men fordi det skaber opmærksomhed og historien har vist at sociale bevægelser der har været succesfulde har måtte gennemgå et vist antal personer der er blevet anholdt eller fængslet for at magthaverne og offentligheden har taget dem alvorligt. Folk tror at det vil ødelægge deres liv at blive anholdt men det er ikke tilfældet og mere ofte end ikke så er der flere som kommer til en åbenbaring af at den sag vi kæmper for er værd at sidde et par timer i strips for. ”

Hvordan regner i med at jeres aktioner og bevægelse vil udvikle sig i fremtiden?

”C: Vi har lært en del af vores seneste aktionsuge og den måde som tingene er forløbet på. Vi arbejder løbende med at udvikle vores netværk på en sådan måde at vi forbliver dynamiske og kan udføre aktioner der tager hensyn til alles parathedsniveau.

Flere medier og politikere har kritiseret jer for på en gang at være en klimabevægelse men jeres aktioner er primært at an symbolsk natur, hvordan forholder i jer til det?

” Vi erkender at verden er styret af nationer og stater og at det er politikerne ved magten som har muligheden for at tage de besltninger der betyder noget så vi arbejder med at få dem til at lytte men samtidig også skabe røre i den brede offentlighed. Vi sympatiserer skam med grupper som Hambacher forest og andre der beskæftiger sig med aktioner til direkte beskyttelse af miljøet men vi har i sigte at få dem ved magten i tale.”

Demo ved Christiansborg

Hvis folk vil tilslutte sig jeres aktioner hvordan forezgår det så?

” C: Enhver kan gå ind på vores  SoMe sider og tilslutte sig en af vores forskellige arbejdsgrupper. Generelt har vi en tretrins proces hvor folk kommer til et infomøde omkring videnskaben om klimaforandringer. Her præsenterer vi de rapporter der dokumenterer hvor alvorligt det står til. Andet trin er en introduktionsmiddag hvor vi serverer en billig omgang mad og fortæller om vores arbejde og hvordan man bliver en del af det. Til slut har vi hyppige træningseminarer hvor man får informationer og praktisk erfaring i vores aktionskodex. ”

 

Næste træningsseminar er den finder sted den 19. Maj, ligeledes i Folkets

 

Symbolsk aktion med falsk blod ved Christiansborg. Copyright Ben Koh

Der er ikke flere tekster