Temaredaktionerne

Konfront har 8 temaredaktioner: Feminisme og Krop, Autoritetskritik, International Solidaritet, Sikkerhed, Teori og Historie, Kultur, Klima og Miljø, Klassekamp

Temaredaktionerne består af enkeltpersoner og aktive grupper, der tilsammen udgør en bred repræsentation af de forskellige positioner på den udenomsparlamentariske venstrefløj, og det er temaredaktionernes opgave at producere, indhente, oversætte, redigere og publicere indhold på Konfront.dk. Læs om temaredaktionerne herunder.

Feminisme og Krop

Vi ønsker at skabe en redaktion bestående af revolutionære feminister, der ønsker et grundlæggende opgør med cis-hetero-patriarkatet. Med redaktionen vil vi gerne skabe et modsvar til den hvide, eurocentriske, hetero- og cisfikserede, tykfobiske og ableistiske normsøgende liberalfeminisme, som på nuværende tidspunkt fylder i mediebilledet.

Vi er som redaktion opmærksomme på, at der findes samvirkende magthierarkier, og ser antiracisme og klassekamp som en del af den feministiske kamp.

Vi dækker temaer om og er repræsenteret af grupper der arbejder med kropsaktivisme, køn, sex-arbejde, queer-aktivisme, kropslig autonomi og seksualitet.

Kontakt os her: feminisme@konfront.dk

Autoritetskritik

Autoritetskritik-redaktionen består af magtkritiske aktivister og stemmer, der ønsker et grundlæggende opgør med alle ulighedsskabende strukturer. Derfor udgøres vores redaktion af folk, hvis arbejde spænder over antifascisme, dekolonialitet, hjemløshed og socialt udsathed, anti-gentrificering, retssystemet, asylaktivisme og meget mere: vores styrke er vores forskelligheder, men også vores ligheder. Vi kommer til at organisere os med et fundament af magtkritik mod alle strukturer og hierarkier, både udenfor og internt i vores bevægelse.

Vores vision for redaktionen er, at den skal være et opgør med den borgerlige mainstream-presses hykleriske dyrkning af “objektivitet”. Kritik i denne redaktion sker på vores præmisser og med udgangspunkt i at sparke opad og skabe samling mellem vores forskellige grupper og udgangspunkter. Kritik bliver ofte krævet at være såkaldt konstruktiv og afkræves at skulle indeholde løsninger for at blive taget seriøst. Det modsætter vi os. Kritik er genererende: den udfordrer og udstiller uligheder og systemisk vold. Den er ikke et endemål, men et startskud for kontinuerlig handling.

Autoritetskritik-redaktionen skal være et rum for normkritiske, antiracistiske, antifascistiske og antikapitalistiske tanker og praksisser. Den vil spænde over emner som dekolonialisme, anti-gentrificering, grænser og stater, migration, antifascisme, børnemagt, rettigheder, stofbrug, normkritik, andetgørelse og minorisering, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet, sundhedssystemet, kapitalismekritik, politiske angreb på underklassen, interne hierarkier og eksklusioner i vores bevægelse, hjemløshed og socialt udsathed. Men vi vil også beskæftige os med, hvordan man kan organisere sin modstand, og fortælle om alle de seje grupper og personer, der allerede gør det.

For at samle vores udgangspunkter og emner vil temaredaktionen arbejde med overordnede temaer, der vil køre i 1-3 måneder ad gangen. Her vil fx hierarkier, undertrykkelsesformer eller politiske organiseringsformer inden for det givne emne blive tydeliggjorte.

Vi glæder os til sammen med jer at producere viden og give plads til vinkler, positioner og udgangspunkter, der ellers bevidst bliver udelukket, fortiet eller fordrejet.

Kontakt os på kritik@konfront.dk

Internationalt

Den internationale redaktion har fokus på de kampe vores internationale kammerater kæmper rundt om i verden. Kampen mod konsekvenserne af globalisering, imperialisme og neoliberale nedskæringspolitikker. Vi har en konsekvent antiimperialistisk vinkel i vores dækning.

Vi er solidariske med folkelige og revolutionære bevægelser, der kæmper imod besættelse, statslig undertrykkelse, repression og vold og viser vejen for en anden verden.

Kontakt os her: international@konfront.dk

Sikkerhed

Konfronts Sikkerhedsredaktion består af aktivister fra grupper, som samarbejder med Konfront. Derudover samarbejder vi med forskellige skribenter, ressourcepersoner, grupper og organiseringer.

Redaktionens formål er at give vores kammerater redskaber til at passe på sig selv og hinanden med fokus på de juridiske, psykiske, fysiske og online risici, som aktivister på den udenomsparlamentariske venstrefløj møder. Vores blik på sikkerhed skal altså ses i bredeste forstand. Forvent indhold om alt fra harmreduction og emotionel førstehjælp, til guides til at håndtere tåregas, guides til sikre passwords og til at gribe ind over for vold mod kvinder med niqab, til kritiske analyser af fængselsvæsenet Vi glæder os til at dele indholdet med jer!

Sikkerhedsredaktionen kan kontaktes på sikkerhed@konfront.dk

Teori og Historie

Konfronts Teori- og Historieredaktion består af aktivister fra forskellige venstrefløjsprojekter, og vi samarbejder bredt med en række andre grupper og ressourcepersoner. Redaktionen arbejder med teoretiske, ideologiske og historiske emner i et kritisk lys.

Redaktionens formål er at skabe indhold for alle. Det vil sige, at vi både bringer basis-teoretiske indføringer, guides til litteratur og læsegrupper, historiske tegneserie-striber, nørdede akademiske longread-artikler og visuelle overblikke. Bl.a. har vi udarbejdet en oversigt over venstrefløjens grupperinger i Danmark gennem 150 år, som kan købes som plakat.

Vi ønsker at være åbne og debatskabende og at give plads til grupper, teorier og holdninger, som redaktionens medlemmer ikke selv er enige med. Vi prioriterer en kammeratlig tone og et velargumenteret indhold.

I redaktionen mener vi, at teori, ideologi og historie kan fortælles fra forskellige vinkler. Derfor er det vigtigt, at vi har en mangfoldighed såvel internt i redaktion som i vores indhold. Vi er bevidste om, at teori, ideologi og historie alt for ofte behandles på måder, der overser kvinders, racegjortes og minoriteters perspektiver. Vi ønsker at undgå, at Konfront bliver endnu et sted, hvor de privilegerede stemmer fylder mest.

Vi vil få brug for hjælp fra alle jer, som interesserer jer for historie og teori.

Kontakt os på: teori@konfront.dk

Kultur

Under oprettelse

Klima og Miljø

Under oprettelse

Klassekamp

Under oprettelse