Firefund-kampagne: NY BOG OM ANARKISME PÅ DANSK***

Det er mere end 40 år siden, der sidst blev udgivet en indføring i anarkisme på dansk. Men nu er der en ny på trapperne! Den er oversat fra spansk, rettighederne er købt, og der er lavet aftale med Forlaget Politisk Revy. Det eneste, der mangler, er støtte til udgifter til tryk, som bliver indsamlet i en crowdfunding-kampagne på Firefund.net. Men hvorfor skal du støtte udgivelsen, og hvad kan du forvente af bogen?

 


Læs mere i Konfronts interview med oversætteren Lars Troels Møller.

Hej alle, mit navn er Lars Troels Møller, og jeg står bag den crowdfunding-kampagne på Firefund.net, som er lanceret for at indsamle de sidste penge til udgivelsen af den nye introduktionsbog til anarkisme på dansk.

De seneste 6–7 år har jeg brugt det meste af min fritid på at oversætte litteratur om anarkismen fra spansk til dansk. Det er blevet til en række bøger, som alle er udkommet på det lille Nørrebro-forlag Det Poetiske Bureau. Selv er jeg socialist med libertære anskuelser, jeg har læst spansk og oversættelse på universitetet og har i perioder boet i Spanien.

 

– Hvorfor begyndte du at oversætte anarkistisk litteratur til dansk?

Det startede egentlig ved et tilfælde under et praktik-ophold på kandidat-delen af mit studie, hvor jeg forsvandt fra radaren. Det var en praktikplads på et forlag, hvor jeg – heldigvis – overhovedet ikke blev holdt til ilden af redaktionen. Noget tid forinden var jeg stødt på de spanske anarkisters litterære aktivisme fra slutningen af 1800- og starten af 1900-tallet. Det gik rent ind hos mig, så jeg kastede mig over oversættelsen af de kortprosatekster og noveller, som blev til antologien Hjernedynamit – anarkistisk prosa fra Spanien 1880-1911 (2015). Den bog er mit svendestykke.

Jeg har altid været glad for at skrive, og gennem alle studieårene forsøgte jeg at indkredse min egen litterære praksis. Jeg havde også været studenterpolitisk og antifascistisk aktiv, så oversætterpraksissen viste sig at være den naturlige kombination af på den ene side min interesse for anarkisme, arbejderbevægelseshistorie og aktivisme og på den anden side min glæde ved skrivning og ordnørderi i spændingsfeltet mellem spansk og dansk.

 

– Hvilke oversættelser har du ellers lavet?

Jeg har oversat den italienske anarkist Errico Malatestas dialogværk I caféen – samtaler om anarkismen og friheden (2016) fra 1922, hvor Giorgio (alias Malatesta selv) forsvarer anarkismen i hed debat mod forskellige politiske modstandere. Den bog er Malatestas politiske testamente, kan man sige.

Derudover har jeg oversat den baskiske anarkist Lucio Urtubias selvbiografi Revolution fra byggepladsen (2017) og Belatz’ grafiske roman om Lucio ved navn Lucios skat (2020). Det er begge to bøger, som på hver deres måde går i dybden med Lucios liv, der begyndte meget fattigt i Navarra under Franco-diktaturet og efterhånden gjorde ham til en meget konsekvent anarkist. Urtubia er bestemt et bekendtskab værd. Jeg nåede at besøge ham i Paris i 2018, hvor han signerede mine 10 medbragte eksemplarer af den danske oversættelse. Han gik bort sidste år efter et langt og aktivt liv for de anarkistiske idéer og blev sunget ud af sit hjem Espace Louise Michel1 af kammeraterne.

 

– Hvad synes du er særligt spændende ved Dolors Marins bog?

Det spændende ved Dolors’ bog er for det første, at den giver et bredt overblik over anarkismens historie fra de første ansatser i 1600-tallet og helt frem til i dag på det europæiske, nord- og sydamerikanske kontinent. Det er en sprudlende og vilter bog, hvor begrebsafklaringer og infobokse, citater og brødtekst står op og ned ad hinanden. Layouteren får nok at se til.

For det andet er den spændende, fordi den både griber længere tilbage og frem i historien end de to ellers rigtig udmærkede tidligere introduktioner på dansk, Michael Helms tekstbog Anarkismens grundidéer (Hans Reitzel, 1980) og Daniel Gueríns Anarkismen – dens teorier og dens praksis (Borgen, 1979), og for det tredje fordi den – modsat de gamle introduktioner – også giver indblik i anarkismen i Nord- og Sydamerika.

Om bogen

 

Bogen er skrevet af den catalanske historiker Dolors Marin. Den blev oprindeligt udgivet i 2014 under titlen Anarquismo – una introducción på forlaget Ariel/Planeta.

Hvis man er nysgerrig på bogens indhold og opbygning, kan finde hele bogen på spansk her: https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/anarquismo_una_introduccic3b3n_-_dolors_marc3adn.pdf

Den er ret lækkert sat op og vil både være interessant for folk, som lige har opdaget anarkismen, og for garvede nørder, da den er sat overskueligt op, men samtidig er så omfattende og inspirerende i sin bredde. Jeg tror, at alle vil opdage noget nyt at gå på opdagelse i, når de læser bogen.

 

– Hvad kan man forvente af bogen?

Man kan forvente en tour de force gennem anarkismens historie, hvor et væld af anarkistiske aktivister, forfattere, bevægelser, organisationer og begreber beskrives i korte, præcise træk. Først redegøres der for anarkismens pionerer, bl.a. de engelske ranters og levellers, så Den Franske Revolution, dernæst William Godwin og den utopiske socialisme, et kapitel om Pierre-Joseph Proudhon, Michail Bakunin, Pjotr Kropotkin, Élisée Reclus og Errico Malatesta følger, midterdelen af bogen omhandler kvinderne og industrialiseringen, derpå beskrives den illegale anarkisme i slutningen af 1800-tallet, anarkismen under den russiske revolution, anarkismen i Nord- og Sydamerika, Den Spanske Revolution og til slut anarkismen i efterkrigstiden og frem til i dag.

Det er hæsblæsende. Hvad bogen mangler i dybde, vinder den ved sit overblik. Bogen fungerer på den måde som et kort, der fører læseren ind på et utal af afveje inden for litteratur om anarkismen. Dens ærinde er at inspirere og opildne til yderligere studier.

 

– Der er noget med, at forfatteren Dolors Marin vil komme til København i forbindelse med udgivelsen, ikke?

Jo, det gør hun. Til udgivelsesarrangementet viser vi dokumentarfilmen Leve utopien (1997) om den spanske anarkismes historie med danske undertekster (Dolors var i sin tid historisk rådgiver for instruktøren), og bagefter holder Dolors et foredrag, som jeg tolker til dansk. Det hele kommer til at foregå i Byens Lys på Christiania. Forhåbentligt en gang til efteråret.

 

– Hvorfor er der brug for at samle penge ind til tryk af bogen?

Det er nødvendigt, fordi ikke ret mange fonde herhjemme støtter udgivelsen af litteratur om anarkismen. Paradoksalt nok har Statens Kunstfond faktisk valgt at støtte – der sidder heldigvis et panel af kunstnere for tiden med sympati for anarkismen – og også Christianias Kulturpolitiske Fond. Men det er det. Resten har været afslag. Det er derfor, vi nu tyer til crowdfunding som en sidste udvej til at dække de resterende udgifter.

Jeg håber meget, at folk derude har lyst til at kaste nogle sparemønter i udgivelsen, fordi en gedigen og professionelt udført anarkisme-introduktion, som kommer ud at stå på biblioteker og i boghandlere, bør udkomme på dansk minimum to gange pr. århundrede. Anarkistisk litteratur om mere specifikke emner udkommer forhåbentligt i mellemrummene, men jeg mener, vi har brug for en introduktion, som kan samle op og skabe overblik en gang cirka hvert halvtredsindstyvende år.

Selvfølgelig er det surt at bede folk, der højst sandsynligt vil købe bogen, om også at spæde til produktionsomkostningerne. Men jeg håber, de vil gøre en undtagelse, og selvfølgelig kan de så også bryste sig af, at de faktisk er med til at sikre den her litteraturs eksistens på dansk overhovedet. Uden jer ingen anarkisme på dansk!

 

– Hvis kampagnen når i mål, hvornår kan vi så forvente, at bogen bliver udgivet?

Bogen satser vi på kan udkomme her til foråret eller forsommeren, hvis alt går vel. I marts eller april. Senest i maj. Så har folk tid til at læse bogen i forvejen og stille deres spørgsmål til Dolors direkte efter foredraget i Byens Lys. 😉

 

– Til sidst: hvad er din yndlings-del i bogen?

Det er vanskeligt at sige, for Dolors berører mange interessante aspekter ved anarkismen. Hun kommer blandt andet ind på anarkismens kvindelige pionerer – fx Mary Wollstonecraft og Flora Tristan – men også på senere anarkister såsom Voltairine de Cleyre, Louise Michel, Lucy Parsons, Emma Goldman og Dora Marsden. Jeg er personligt også meget glad for afsnittene om mexicansk og argentinsk anarkisme, fordi der slet ikke findes noget om det på dansk endnu.

Fodnoter

1 Lucio Urtubia boede i en lejlighed oven på kulturmødestedet Espace Louise Michel, som han selv grundlagde i 1996. Espace Louise Michel har gennem årene huset en masse venstreradikale, politiske aktiviteter og kunstudstillinger i Belleville-kvarteret i Paris.

Indsamling til bogens tryk-udgifter

Der er brug for at indsamle i alt 33.500 kr., før bogen kan blive trykt. Indsamlingen foregår på det danske, aktivistiske, non-profit crowdfunding-projekt Firefund.net, som også blev brugt til at samle penge ind til at købe rettighederne til bogen i efteråret.

Man kan støtte kampagnen indtil d. 28. februar, hvor vi helst skal have krydset målstregen, så kampagnen udløser donationerne. Derfor er vi meget taknemmelige for alle – større som mindre – bidrag, både i form af økonomisk støtte og delinger af kampagnen.

Find kampagnen her: https://www.firefund.net/nytanarki

 

 

Der er ikke flere tekster