Efter politiets 1. maj amok: Nu skal pansernes identifikationsnumre limes fast på uniformen***

Efter Konfronts billeddokumentation fra begivenhederne 1. maj, og et efterfølgende spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup, fra Enhedslistens Rosa Lund, har Københavns politi nu besluttet at lime identifikationsnumrene fast på betjentene.


I dagene efter at flere hundrede demonstranter i den fredelige antifascistiske 1. maj-demonstration, blev frihedsberøvet og tæsket af betjente, dokumenterede Konfront at mange af de mest voldelige betjente ikke bar de lovpligtige identifikationsnumre.

Læs også:  Politiet amok på fredelig 1. maj demonstration

På baggrund af Konfronts dokumentation, som også blev bragt i Arbejderen og Radio 24syv, stillede Rosa Lund fra Enhedslisten ministeren følgende spørgsmål:

”Vil ministeren redegøre for, om alle de polititjenestemænd, der blev indsat på Nørrebro og i området omkring Israels Plads i København den 1. maj 2019, bar synlige og letlæselige numre på uniformen/indsatsdragten, og såfremt dette ikke var tilfældet, ønskes baggrunden herfor oplyst. Desuden ønskes oplyst, om ministeren og ledelsen af Københavns Politi vil indskærpe pligten til at bære numre over for medarbejderne?”

Læs også: Her er panserne uden ID-nummer

Justitsministeren har på baggrund af spørgsmålet svaret:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelsefra Københavns Politi, der indledningsvis har oplyst, at det følger af uniformsreglementet, at politipersonale som udgangspunkt skal bære synlige og letlæselige markeringsnumre på deres uniform og indsatsdragt. Markeringsnummeret kan være placeret flere steder, herunder på brystet eller på skulderstropperne.

Københavns Politi har videre oplyst, at politikredsen er opmærksom på, at medieplatformene Arbejderen og Konfront har udgivet artikler, hvoraf det fremgår, at nogle politibetjente ikkebar markeringsnumre i forbindelse med demonstrationen arrangeret den 1. maj 2019, som skulle gå fra fra Israels Plads til Fælledparken i København. Københavns Politi har gennemgået artiklerne med tilhørende billeder af politibetjente. Der er et antal billeder, hvor politibetjente ikke ses at bære synligt markeringsnummer.
Københavns Politi har identificeret de pågældende politibetjente, der alle bortset fra én pr. den 3. september 2019 er blevet forespurgt om de nærmere omstændigheder ved demonstrationen den 1. maj 2019.

Københavns Politi orienterer Rigspolitiets Nationale Beredskabscenter, når samtlige samtaler er afholdt. Rigspolitiets vil på baggrund heraf vurdere, om det giver anledning til yderligere.

Københavns Politi har endvidere i forlængelse af den pågældende indsats generelt indskærpet pligten til at bære markeringsnumre.

Københavns Politi har endelig bemærket, at Beredskabsenheden i Københavns Politi har besluttet at iværksætte et forsøg, hvor markeringsnummeret limes fast på indsatsdragten, således at politipersonalet automatisk har synligt markeringsnummer påført ved omklædning til indsatsdragt.”

Der er ikke flere tekster