Amager Fælled: Naturbesættelse ryddes af politiet***

Tidligt her til morgen, klokken 04:30, rykkede politiet talstærkt ind for at fjerne klimaaktivister, der i over tre uger har besat et piletræ i Tornsangerland på Amager Fælled, hvor bygherrer PensionDanmark og By & Havn vil bygge en by til 7500 daglige brugere.

 


Pressemeddelelse fra Tornsangerland Blir’

Aktivisterne har konstrueret en svævende platform af trærester, samlet rundt fra byen, højt i træets top, hvor de sidder forskanset oppe. Et ravnebanner, der ifølge aktivisterne symboliserer menneskets samhørighed med alle andre arter, hænger fra platformen, såvel som et andet banner med påskriften “BESKYT ALT NATUR”. En mindre platform er sat op endnu længere oppe. Det er bygget på en måde, der skal gøre det så svært som muligt for politiet at få dem ned. Politiet har betjente, der er specielt uddannede i klatring, med til rydningen, og de har stiger og hejsesystem for at få folk ned.

“Det er vanvittigt at bygge på vild natur midt i en biodiversitetskrise! Hvorfor lytter politikerne ikke til de 76% af københavnere der er imod projektet? Hvad skal der til for at stoppe kapitalismens rovdrift på den vilde natur?”, siger en af klimaaktivisterne om, hvorfor de har valgt at besætte træet.

Aktivisterne kræver byggestop på vild natur, og at naturødelæggelserne på Amager Fælled såvel som i resten af Danmark stoppes. Det inkluderer blandt andet et stop for anlæggelsen af Baltic Pipe, gasrørledningen til sukkerfabrikken på Lolland og nye motorveje.

Bygherrer har i den seneste uge sat vildthegn op rundt om området, og nu anklager politiet menneskene i piletræet for husfredskrænkelse af privat grund.

“Det her er det store økosystems fælles Fælled. Vi mennesker kan ikke bare stjæle de andre arters hjem, slet ikke når der er så lidt plads til dem tilbage i Danmark. Politiet rykker ind over for os, der forsøger at beskytte de vilde arter. Hvorfor er der ingen myndigheder der træder til over for bygherrers krænkelser af naturen?”, siger en anden aktivist.

Tornsangerland er en oase for vilde fugle, blandt andet for Tornsanger, men også for Nattergal, Skovhornugle, Løvsanger, Havesanger, Græshoppesanger og mange flere. Også Rådyr, den topfredede Stor Vandsalamander, den rødlistede natsommerfugl Ringspinder, og mange andre arter, lever i krattet.

Følg Tornsangerland Blir her:
Instagram: @tornsangerlandblir
Twitter: @Tornsangerland
Facebook: Tornsangerland Bli’r

Sørg for at færdes i Tornsangerland med respekt for området og dets beboere. Fuglene har yngletid netop nu, og vi vil forstyrre dem mindst muligt. Hold jer på stierne og undgå at larme.

 

Der er ikke flere tekster