Bidrag til temaet MODSTAND efterlyses! Autoritetskritiks første tema er MODSTAND. I den forbindelse efterlyser vi bidrag fra enkeltpersoner, grupper, oversættelser m.m., der behandler begrebet og emnet. For hvad er modstand, og hvordan ser du/I modstand?


Modstand som begreb har en historisk konnotation: det er farvet af at blive brugt i en normativ sammenhæng, hvor hverdagens kampe usynliggøres til fordel for en maskuliniseret forståelse af handling, handlekraft og gennemslagskraft. Det betyder, at begrebet i sig selv ikke er neutralt, men at det ofte bruges, så det favoriserer bestemte former for modstand: at turde sige fra, at være ”stærk” og ”handlingskraftig” på en bestemt og meget synlig måde. Den form for maskuliniseret modstand lukker af for, at vi har plads til være sårbare, give hinanden emotionel støtte, og have et kollektivt rum hvor vi kan tale om vores følelser og traumer. Derfor spørger vi: Hvordan er forståelsen af, hvad der tæller som modstand også baseret på samvirkende privilegier? Hvilke stemmer bliver hørt, og hvilke handlinger anerkendes som modstand – og hvilke bliver dermed usynliggjorte? Hvordan yder vi modstand på måder, der ikke favoriserer giftige og maskuliniserede organiserings- og modstandsformer mod undertrykkelse? Og hvordan støtter vi de former for modstand der allerede gør det?

Modstand kan være det du gør, når du møder strukturer, der ikke giver dig lov til at være; du organiserer dig, du rækker ud til dine nærmeste, du politiserer og analyserer det du møder og det, der nægter dig din eksistens. Men modstand, i den forstand, opstår altså af afmagt, af vrede og af systemisk vold og undertrykkelse: den opstår af en trussel mod dig, dit kollektiv, dine familier og din politik og eksistens. Hvordan påvirker og former strukturer af ulighed din modstand og hvordan du organiserer du dig imod den? Hvad møder du og I, som nødvendiggør modstand, og hvordan forstår du den magt, der skaber ulighederne du kæmper imod?

Modstand kan også være baseret på et håb for, at virkeligheden og fremtiden kan være et bedre sted, og at samfundet og vores liv skal være frie for undertrykkelse, hierarkier og vold. Hvordan afspejles håb om en bedre fremtid i nutidige former for modstand? Hvilke mulighedsrum for organisering åbnes op via modstand? Og hvad kan være svært ved at organisere sig sammen på tværs af positioner, magt og hierarkier?

Men modstand kan også være det som samfundet, staten og dets institutioner, og også selv dine kammerater, familie og kollektiver yder mod dig, når du siger fra overfor undertrykkende handlinger. Modstand kan være det som institutioner, personer og staten mobiliserer, når den ser det, du siger og gør, som en trussel mod sin magt og sin undertrykkelse af dig, dine kammerater, dit kollektiv og dine familier: Det kan være statens kriminalisering af bestemte befolkningsgrupper; repression af bestemte politiske positioner, herskerteknikker internt i vores organiseringer, afvisningen af specifikke erfaringer m.m. Modstand man møder mod sin eksistens kan altså også bryde ned, ødelægge og udslette bestemte positioner, erfaringer og måder at leve på. Hvordan ser du/I modstand som en taktik, der bruges mod bestemte befolkningsgrupper, erfaringer, kollektiver, organiseringer og personer? Hvordan kan modstand også være et værktøj fra det/dem/den der yder repression mod dig og jer, og hvordan kan vi forstå den modstand bedre, så vi kan organisere os mod den?

I dette tema efterspørger vi altså bidrag, der bredt behandler begrebet MODSTAND: Modstand som et værktøj for organisering, og som noget der udspringer af strukturel vold og ulighed, men også som det vi kan møde og møder, når vi organiserer os. Vi efterlyser bidrag, der kritisk tager stilling til, at modstand er mange ting, og bidrag der normkritisk behandler, at modstand mod undertrykkelse og repression sker på daglig basis, og som ikke favoriserer en bestemt form for modstand over andre.

Vi efterlyser bidrag, der både er baserede på personlige erfaringer med modstand, bidrag fra grupper, bidrag om former af modstand, organisering og strategier, du kender til og gerne vil udbrede kendskabet til, bidrag om alt det der kan være både hårdt og fedt, ved at yde, eller blive nødt til at yde, modstand, konsekvenserne ved at skulle lave modstand. Vi er både interesserede i interviews, lyd, film, kortere og længere analyser, billeder, digte, illustrationer, artikelserier og tegneserier eller andre former for indhold, der behandler emnet.

Vi har indsamlet og er i gang med at producere en række indhold allerede under dette tema: Affredningen og privatiseringen af kollektive naturområder i Københavns Kommune og organiseringer mod dem; Indlæg om og indføring i ”Ghettopakken” og organiseringen imod den; Herskerteknikker i venstreradikale miljøer; Antifascistiske strategier; Tvivl som drivkraft for organisering; Asylaktivistisme i deportationslejre; Videnshierarkier; Hvem der har adgang til at organisere sig og hvem der ikke har; Indhold om sundhedssystemet, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og meget mere.

Send jeres bidrag, spørgsmål m.m. til kritik@konfront.dk og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra jer!

 

Der er ikke flere tekster