Direkte aktion: Landbrugsaktivisme for klimaretfærdighed***

Free the Soil er en nystartet kampagne, der vil udstille det industrielle landbrugs klimaødelæggende effekter og afslører den store rolle som kunstgødning spiller i den eskalerende klimakrise.


Free the Soil opfordrer til handling ved at organisere en klimalejr og direkte aktion i det nordlige Tyskland i september 2019. Sammen vil vi lukke kunstgødningvirksomheden YARAs produktionsanlæg!

Hvad er der galt med det industrielle landbrug?

Forstå det industrielle landbrugs bidrag til klimakrisen

Læs mere i Klimakollektivets infohæfte “Det industrielle landbrug og klimakaos” HER

Deltag i seminaret “Landbrug, klima og kapitalisme – hvad er økologisk modstand?” den 3.-5. maj 2019 i Folkets Hus i København

Deltag i GRO – festival for mad og klima den 17-18. maj 2019 på Havnegade i København med afterparty v/Free the Soil

I forlængelse af historiske og koloniale praksisser mister bønder og småbønder verden over deres jord under pres fra større jordejere, konsortier og virksomheder. Jordbruget lægges om til monokulturel produktion, hvor afgrøder dyrkes til videresalg på det globale marked. De fleste af disse afgrøder anvendes til biobrændstoffer, foder til dyreindustrien og som ingredienser i forarbejdede fødevarer. Traditionelle landbrugsmetoder erstattes af en produktion der er afhængig af pesticider og kunstgødning. I dag er målet med landbruget at producere så meget, så hurtigt og så billigt som muligt – uden bekymringer for natur, biodiversitet eller lokal fødevaresikkerhed. Brugen af kunstgødning forringer det organiske materiale i jorden, og kan ødelægge jordens frugtbarhed. Som resultat bliver bønder mere og mere afhængige af kunstgødning.

Hvem er vi?

Vi er et europæisk netværk af organiserede grupper fra Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Sverige og andre lande. Vi ser os selv som en del af den bredere klimaretfærdighedsbevægelse. Vi er personer og grupper, der kommer fra forskellige sociale bevægelser og politiske baggrunde, organiseret horisontalt.

Klimaretfærdighedsbevægelsen har haft succes med at pege på de ødelæggende konsekvenser af

brugen af fossile brændstoffer og kulminedrift, men det industrielle landbrug er i vid udstrækning gået under radaren i bevægelsen. Det vil vi lave om på nu.

Den igangværende klimakrise påvirker os alle. Det er på tide at stå sammen og hæve vores stemmer mod ødelæggelserne på vores planet.

Vi inviterer dig til at deltage i vores kamp ved at:

  • dele kampagnen og sprede ordet;
  • slutte dig til vores lejr og / eller aktionen i september 2019;
  • støtte os økonomisk.

For at få lejren og aktionen i stand har vi brug for økonomiske støtte, for vi venter mange hundrede deltagere. Gør vores aktion sikker og vellykket. Gør vores lejr farverig og veludstyret. Og deltag i vores klimalejr og masseaktion!

Del og støt Free the Soils Firefund indsamling: firefund

Hvorfor vil vi blokere YARA?

Fordi YARA…

  • Dominerer markedet for nitrogenbaseret kunstgødning;
  • Er den største industrielle køber af fossilgas i Europa;
  • Har produktionsanlæg i det meste af verden;
  • Ødelægger jordens frugtbarhed, ødelægger økosystemer, og gør bønder afhængige af deres produkter;
  • Udleder store mængder drivhusgasser og følger et kolonialt mønster verden over.
Sammen vil vi stoppe produktionen af kunstgødning og vise at en anden verden er mulig.

Klimalejren

Vi planlægger en landbrugs- og klimalejr den 19-25. september 2019. Vi samles i trygge og inkluderende rammer for at uddanne os selv, dele vores viden, erfaringer – og vores styrke!

Lejren vil være et sted, hvor vi kan udforske alternativer til det industrielle landbrug og praktisere nye måder at leve på, der står i modsætning til det kapitalistiske samfund. Det vil være et sted, hvor vi kan forbinde vores forskellige kampe og interesser. Vi ønsker at skabe et rum, hvor vi kollektivt kan drømme om og handle for en bedre verden.

Aktionen

Vi planlægger en civil ulydighedsaktion, hvor vi ved hjælp af vores kroppe og vores kollektive

vilje vil lukke en af Europas største produktionsanlæg af kunstgødning – YARAs fabrik i Brunsbüttel (Nordtyskland nær Hamburg).

Der er ikke flere tekster