Rektor truer med udsmidning: KU-blokade fortsætter på ubestemt tid***

I fem dage har ledelsesgangen på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet nu været besat af studerende. Stadig flere bevægelser melder deres støtte, og stemningen er høj, men dekanen nægter stadig at forhandle.


Ledelsesgangen på Humaniora er i dag uvant hjemlig. Langs med væggene ligger rygsække, soveposer og bunker af bøger. Op mod døren ud til er der lagt en luftmadras, hvor nogen får en lur. I de små tekøkkener er der opmagasineret med kaffe, frugt, snacks, rugbrød og øl. Stemningen er god.

Og bygningen er da også et andet hjem for mange af de tilstedeværende, på trods af, at de fleste ikke plejer at overnatte. På femte dag er dekanatet på Humanistisk Fakultet besat af universitetets studerende, og alt tyder på, at besættelsen fortsætter weekenden over. 

Besættelsen er organiseret af HUMrådet under ledelse af formand Sidsel Dorthea Vedel. Aktionen er sat i gang som følge af to måneders forhandlinger om fakultetets fremtid imellem rådet og dekanatet, hvor dekan Jesper Kallestrup konsekvent har nægtet at samarbejde. I mandags valgte HUMrådet så at sige stop og nægte adgang til fakultetetets ledelses kontorer, indtil deres krav bliver taget seriøst.

Basis for hele affæren er den reviderede målplan for fakultetet, som dekanen har forelagt. Truslen deri lyder på flere fagsammenlægninger, obligatoriske valgfag og bredere BA-indgange, og altså dermed en videre forringelse af de humanistiske uddannelser på Københavns Universitet. Specielt de små sprog- og kulturfag er mere truede end nogensinde før – det drejer sig specielt om institutterne Tværkulturelle og Regionale Studier og Engelsk, Germansk og Romansk, og dermed fag som Arabisk, Klassisk Græsk, Arkæologi, Italiensk, Spansk og Tysk, der alle er sammenlægningstruede (hvis ikke allerede sammenlagt). Ifølge de protesterende studerende vil sammenlægningerne og de brede indgange reelt betyde mange små fags forsvinden, og skade uddannelses-udbuddet på Københavns Universitet markant. Samtidig vil dekanens målplan med de (ret ironisk navngivne) obligatoriske valgfag i praksis betyde, at mange humanister ikke længere vil kunne uddanne sig til gymnasielærere, da man ikke længere vil kunne læse hele sidefag. Dette faktum har dekanen benævnt som ‘en udfordring’, men han har ingen løsning foreslået.

Kallestrup har under møder med HUMrådet foreslået, at de hellere skulle rette deres energi imod Christiansborg og taxameter-planen. På den anden side har han selv udtalt, at målplanen ikke ser ud som den gør på grund af uddannelsesbesparelser, men fordi han mener forringelserne er en god idé. Og dette er ikke den eneste måde, hvorpå han og rektor for KU Henrik C. Wegener har forsøgt at standse besættelsen. 

Efter den første dags besættelse var repræsentanter for dekanen inde på gangen og slukke for dørenes kortlæsere, så besætterne ikke kunne komme ind næste morgen – siden har de måtte overnatte på KUA, for at undgå at blive låst ude. Skruebrækker-teknikkerne tog dog først rigtig fat, da både rektor og dekan i enrum med HUMrådets repræsentanter truede med permanent udsmidning fra universitetet til alle, der deltager i aktionen. Ifølge de tilstedeværende skulle udsmidningen komme til at basere sig på universitetets ordensreglement. Men til stormøde fredag eftermiddag var der total enighed om, at truslen er et tegn på desperation fra ledelsen, og gejsten fra de deltagende var ikke mindsket.

Der er da også god grund til at være positivt stemt. Støtteerklæringerne fra fag- og studenterbevægelser landet over vælter ind, sammen med donationer af mad, snacks og rede penge, og der sidder konsekvent mindst 20 studerende rundt omkring på blokaden. I et hjørne sidder en gruppe arkæologi-studerende og diskuterer flintøkser, og på sofaerne bliver der læst Nietzche og Judith Butler og planlagt videre aktioner. På mødet vedtages det enstemmigt, at besættelsen fortsætter på ubestemt tid, indtil alle krav er indløst. Da jeg sidder på ledelsesgangen og skriver denne artikel kommer en mand ind ad døren og annoncerer, at han kommer som repræsentant for Dansk Magisterforening Privat, for at levere deres støtte, og fortæller om sine egne ture på blokaden i studietiden.

De studerendes krav til dekanen er simple: ingen brede BA-indgange, ingen obligatoriske valgfag og ingen fagsammenlægninger. Om Kallestrup bliver klar til at forhandle over weekenden står stadig hen i det uvisse, men sikkert er det, at protesten fortsætter så længe det er nødvendigt.

Hvordan kan du vise din solidaritet med blokaden? Hvis du er del af en fagforening eller politisk bevægelse kan du opstille et forslag om at annoncere jeres støtte som organisation. Ellers kan du dele HUMrådets plakater og opslag fra deres Facebook-side HUMrådet på KU. 

Følgende er en liste over organisationer, der har udtrykt deres støtte for blokaden:

Erhvervsskolernes Elevorganisation

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

SF Ungdom

Socialistisk Ungdomsfront

Landsforeningen af Socialpædagoger

PROSA Stud.

Studenteransattes Landsforbund

Pædagogstuderendes Landsforening (PLS)

PLS – Campus Carlsberg

PLS – Slagelse

PLS – Randers

PLS – Aarhus

Lærerstuderendes Landskreds

Magistrene Studerende 

Danske Magistre Privat 

Café HELGA

Ambarssaden

Revolutionære Socialister og Marxistiske Studerende 

Fagrådet for Kommunikation og IT

Historisk Fagråd

Phrontisterium

Studenterrådet ved KU

Forhistorisk Fagråd

EnGeRom Fælles Fagråd

Danske Studerendes Fællesråd

Fagrådet på Klassisk Arkæologi 

 

Der er ikke flere tekster