Demonstration: Klimakrisen kan ikke vente på at corona-epidemien er løst***

Klimakrisen kan ikke vente på at corona-epidemien er løst – Free til Soil inviterer til coronavenlig demonstration mod det industrielle landbrug


Af Free the Soil Danmark

Mens verden er lammet af corona-epidemien, bliver klimakrisen overset og glemt. Senest er forhandlingerne om landbrugets bidrag til den grønne omstilling igen igen udskudt, USA er gået ud af den i forvejen alt for uambitiøse Paris-aftale og de globale drivhusgasudledninger stiger og stiger. Klimakrisen er ikke bare et uønsket fremtidsscenarie, den er allerede i fuld gang med at fjerne livsgrundlaget for millioner af mennesker globalt, og ligesom corona-epidemien og alle andre store kriser rammer den skævt. Det globale syd, der rammes hårdest af klimakrisen, er også hårdt ramt af corona-epidemien og dens afledte effekter, og den rige elite går som altid fri for de værste konsekvenser, mens de der i forvejen er marginaliserede rammes hårdest.

Hvis klimakrisen skal løses, skal det industrielle landbrug afvikles. Det industrielle landbrug er baseret på monokulturel produktion med megaplantager, der producerer afgrøder til det globale marked, såsom biobrændsel, dyrefoder og ingredienser til forarbejdede fødevarer. Det industrielle landbrug producerer uden omtanke for natur, biodiversitet eller lokal fødevaresikkerhed og er en af de store årsager til klimakrisen.
Kunstgødning er en bombe under klimaet Det er den største enkeltkilde til drivhusgasudledning fra landbruget, ikke mindst fordi produktionen af kunstgødning kræver enorme mængder fossil energi.

Produktionen og brugen af kemisk kunstgødning står alene for 10% af udledningerne af globale drivhusgasser, hvis industriens brug af gas, og derved afhængighed af fracking, medregnes. Brug af kunstgødning i det industrielle landbrug fører desuden til udpining af jorden, så den mister sin livsvigtige evne til at lagre CO2. Halvdelen af al kunstgødning solgt på det danske marked er produceret af selskabet Yara, der er
delvist ejet af den norske stat.

Yara er alt for længe gået under radaren som en af de største klimasyndere. Yara dominerer det globale marked for kvælstofproduktion og er en af de største kunstgødningsproducenter globalt. Derfor skal vi af med selskaber som Yara, hvis der skal være plads til bæredygtige alternativer til det industrielle landbrug.

Alternativerne til det industrielle landbrug er der allerede. Vi må arbejde hen imod et system, der
bygger på agroøkologi, det vil sige landbrugssystemer, der efterligner lokale økosystemers funktioner og naturens egne processer, ved at sikre et godt næringsstofkredsløb og stor biodiversitet. Ved at udnytte synergierne mellem mange forskellige planter og dyr kan vi skabe nænsomme og produktive landbrugspraksisser. Som social bevægelse handler agroøkologi om, at individer, fællesskaber og samfund bidrager til at opbygge bæredygtige og retfærdige landbrugssystemer med fokus på lokalt ejerskab og bæredygtigt forbrug.
Ved en omlægning til agroøkologi og brugen af mere nænsomme metoder i landbruget, kan vi genopbygge den jord, det industrielle landbrug har udpint, og herved sikre en mere frugtbar landbrugsjord, som igen ville kunne lagre mere CO2 fra atmosfæren.

Selskaber som Yara står i vejen for udbredelsen af ægte løsninger på klimakrisen. Deres virksomhed bygger på en fortsat og stigende afhængighed af kunstgødning og de vil aktivt modarbejde løsninger, der udfordrer den produktionsmodel. Lad os skabe en samlet front mod det industrielle landbrug og kæmpe for retfærdige alternativer til at brødføde verdens befolkning, som samtidig fungerer som en del af løsningen på klimakrisen.
Free the Soil Danmark holder demonstration mod Yara fredag den 27. november 2020 kl. 13.30-16.30 i Vordingborg.

Demonstrationen starter på Vordingborg station og går til Yaras kunstgødningsterminal på Masnedø. Undervejs vil der være musik og taler fra nogle af de bevægelser, der kæmper for et bedre landbrug. Til demonstrationen vil der blive taget passende corona-forholdsregler – det anbefales på det kraftigste, at alle i demoen går med en afstand på 1-2 meter mellem hinanden, og at deltagerne bruger mundbind. Alle med de mindste symptomer på corona opfordres til at blive hjemme. Deltagerne opfordres i øvrigt til at medbringe varme drikke.

Free the Soil Danmark vil gennem månedlige aktioner og events sætte fokus på det industrielle landbrugs ansvar for den eskalerede klimakrise og klimakriminelle selskaber som Yara, der står i vejen for ægte løsninger.
Se mere på Facebook: Free the Soil DK: www.facebook.com/Free-The-Soil-Denmark

Der er ikke flere tekster