Pressemeddelelse: KLIMAAKTIVISTER RISIKERER FÆNGSELSSTRAF I ØSTRE LANDSRET***

24 Danske klimaaktivister risikerer fængsel, hvis en stor retssag bliver tabt i Østre landsret den 30. august 2023! Den 30. august skal to unge klimaaktivister, Rod og Momo, møde for Østre Landsret tiltalt med straffelovens §193 i forbindelse med en blokade af Langebro i 2021. Blokaden var i forbindelse med Extinction Rebellions oprørsuge, hvor der hele ugen havde været klimaaktioner i København.

Straffeloven § 193

         Stk. 1
  • Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, samfundsvigtige datasystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
  • Stk. 2.

    Begås forbrydelsen groft uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Blokaden blev udført pga. regeringens manglende handling på klimaet. Da sagen kom for byretten den 29. september blev de idømt en bøde på 2000kr. Dette resultat ankede politiet til landsretten så de to aktivister nu risikerer fængselsstraf. “Det kan være svært at forstå, hvorfor mennesker, som forsøger at bremse den accelererende klimakrise og skabe positive forandringer, skal risikere fængselsstraf, når det åbenlyst byrde være det system, de virksomheder og de mennesker, som alene er ansvarlige for de katastrofer som klimakrisen forårsager, der burde stilles til ansvar.”

  • Andrea Fuglsang – Ulydig retshjælp

Senere er 22 andre klimaaktivister blevet sigtet med samme paragraf for lignende aktioner bl.a. en større protest mod privatflyvning i Roskilde Lufthavn, planlagt at Scientist Rebellion. Derfor har retssagen afgørende betydning. Retssagen starter kl. 09.30, hvor det er muligt at komme med ind og overvære sagen, og vi regner med at der falder dom på samme dag. Der kommer til at være en solidaritetsdemonstration kl. 12 ved Østre Landsrets plads, hvor bl.a. Carsten Jensen holder tale.

-Extinction Rebellion og Ulydig Retshjælp

Der er ikke flere tekster