Extinction Rebellion: Klimaaktivister laver nøgenaktion i Klimaministeriet***

Aktivister viser den nøgne sandhed; drukner i olie på gulvet i Klimaministeriet. Extinction Rebellion Danmark kræver handling fra den danske regering og klimaminister Dan Jørgensen. [Se billeder fra aktionen nederst i artiklen]


Af Extinction Rebellion Danmark

Mandag formiddag klokken 10:00 d. 18 november går Extinction Rebellion aktivister ind i forhallen hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Inde ministeriet afklæder aktivisterne sig og drukner symbolsk i olie. Aktionen har til formål at demonstrere de alvorlige konsekvenser ved fortsat udvinding af Nordsøolie og for at vise den nøgne sandhed: At olie dræber. 

Aktivisterne kræver at Dan Jørgensen stopper jagten på den skadelige udvinding af Nordsøolie og aflyser den 8. udbudsrunde. Den 8. udbudsrunde vil give selskaber rettigheder til at udvinde fossilt energi frem til 2055, hvilket er direkte i modsætning til regeringens klimamål om 70% udlednings-reduktion i 2030 og udlednings-neutralitet i 2050. 

Forureningen fra olie og gas fra Danmarks eksisterende felter er alene nok til at overskride Danmarks mål for vores samlede udledning, altså hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelse i Paris-aftalen. Dette fremhæves både af danske og internationale forskere og fastslås i en nyligt udgivet rapport. Det er derfor fuldstændigt urimeligt at denne produktion yderligere udvides. 

I Danmark har vi i dag et historisk mandat og massiv folkelig opbakning til en grøn omstilling, og det er med denne legitimitet at Extinction Rebellion Danmark kræver at den danske regering lever op til både sit statslige ansvar om at beskytte vores fælles fremtid og til sit etiske ansvar om at være det grønne foregangsland vi udgiver os for at være.

Extinction Rebellion Danmark er en del af den internationale Extinction Rebellion (XR) bevægelse, der startede i Storbritannien i 2018. Vi anvender ikke-voldelig civil ulydighed i kampen for at opnå målet om at begrænse klimaforandringerne, stoppe den sjette masseuddøen og for at minimere risikoen for et eventuelt samfundskollaps

Der er ikke flere tekster