optegnelser over oprør: Kaos Krøniken III***

I Konfront viderebringer vi et virvar af forskellige perspektiver, ideer og tekster fra den udenomsparlamentariske venstrefløj, vi opfordrer ikke folk til at bryde loven men til at passe på sig selv og sine kammerater og tænke selv!

-AF Kaoskrøniken

Vi ønsker alle i hemmelighed, at denne verden skal gå under. Fremtiden varer evigt. Eller det plejede den i hvert
fald at gøre. Den vestlige civilisations store illusion har altid været myten om fremskridtet, nemlig at historiens gang på en god måde ville strække sig ind i en uendelig fremtid. For vores forældre tilbød civilisationen huse i
forstæderne, computere og biler. Og civilisationen leverede varen. Til disse arbejderes børn tilbød civilisationen liv på m10 ptånen, kunstig intelligens og endeløs fred. Alt sammen noget, som ikke er blevet til noget.
Mens vores forældre klamrer sig til troen på, at lånet en dag vil blive betalt tilbage, og at de kan pensionere i fred, ved deres fortabte børn, at dette er en løgn. Denne verden tilbyder os intet: intet meningsfuldt arbejde, ingen hvile, ingen fremtid – kun frygt. Igen og igen finder vi os selv konditioneret som rotter af billederne af ikke blot vores egen død, men af total ødelæggelse. Fra World Trade Centers sammenbrud til invasionen af rumvæsener, fra spøgelset om atomkrig til hullet i ozonlaget – og nu de smeltende gletsjere – disse billeder sætter sig fast i vores væsen. Disse billeder er intet andet end moderne projektioner af alle religioners dybtliggende fantasi: apokalypsen. I dag er katastrofale klimaændringer billedet af dommedag. Intet er undsluppet menneskehedens berøring, fra de dybeste oceaner til selve atmosfæren. Der er næppe tvivl om, at kulstofemissioner forårsaget af menneskelig aktivitet kan medføre enden på den verden, som vi kender den. Det er blot et spørgsmål om at lytte til dommedagsurets tikken, mens det tæller ned til en klimatisk apokalypse. Aldrig før i historien er spørgsmålet om jordens overlevelse blevet stillet så skarpt, og aldrig før er sådanne nyheder blevet mødt med så stor ligegyldighed.
[…]
Spørgsmålet er ikke længere et spørgsmål om teori, men om praksis: Hvordan kan man blokere kapitalismens
strømme for at standse den økologiske nedbrydning og den menneskelige udnyttelse? Det kan ende med en
generel social krig, men det begynder med grupper af venner. Hånd i hånd kan grupper af venner koordinere sig for at standse strømmen af varer og kulstof. De kan spænde deres muskler, måske først bare i en time. Derefter en dag. Så en måned. Målet: for evigt.”
taget fra Introduction to the Apocalypse

_________________________________________
JULI 2022
25/7, München (Tyskland).
Fem lastbiler, fem trailere og en gravemaskine fra et byggefirma blev sat i brand på dets område, der bruges som
logistik- og lagercenter for flere byggepladser i byen, herunder installation af optiske fibre. Der blev også brændt 25 ruller med fiberoptiske kabler. Skaderne beløb sig til flere millioner euro.

AUGUST 2022
1/8, Mering (Tyskland).
I Bayern forårsager en brand i en kabelskakt langs sporene i signalhuset alvorlige forstyrrelser i regional- og
højhastighedstogstrafikken i 48 timer.

3/8, Schrobenhausen (Tyskland).

Tre borerigge bliver sat i brand på Bauer-firmaets gårdsplads, der er involveret i opførelsen af Coastal Gaslink-
rørledningen i Canada.

3/8, Trento (Italien).
Byggepladsen til nye militærboliger i den sydlige del af byen blev sat i brand i løbet af natten. “Mod krigen mellem stater, mod staten og dens krig mod dem, der stadig rejser deres hoveder, solidaritet med Juan, Alfredo og Anna”, slutter kommunikéet.

6/8, Mesnil-Amelot (Frankrig).
Omkring kl. 21.30 udbrød der et oprør i detentionscentret (CRA): omkring 30 udokumenterede indvandrere satte ild til madrasser og møbler i to bygninger og konfronterede også betjentene, som måtte søge tilflugt i et lokale, mens de ventede på forstærkning. Andre fanger går op på tagene for at klippe hegnet over og forsøge at flygte, men desværre forgæves.

9/8, Osny (Frankrig).
I Val-d’Oise lykkedes det en indsat på disciplinærafdelingen at afmontere døren under et telebesøg, inden han gik ind i gangen og ødelagde det elektriske system, kameraerne og vandrørene, hvilket forårsagede en
oversvømmelse. Både disciplinær- og isolationsafdelingerne, som ligger oven på hinanden, er i uorden.

9/8, Pouillé/Nalliers (Frankrig).

I Vendée er to agroindustrielle megabassiner blevet skåret op i løbet af natten, og skaderne anslås til en million
euro. Gartnere, fiskere og flodelskere udtalte i en pressemeddelelse, at “dette er ikke et angreb på de landmænd,
der bruger dem, men på det industrielle system, der også udnytter dem”.

13/8, Dijon (Frankrig)
I Côte d’Or blev der omkring kl. 4 om morgenen sat ild til en bil foran byens centrale politistation.

13/8, Nangis (Frankrig)
I Seine-et-Marne bliver ti overvågningsmaster skåret ned med en vinkelsliber i løbet af sommeren. I den eneste
anholdelse i denne serie hævder tre personer, at de er imod overvågningskameraer, og de får 6 og 8 måneders
betinget fængsel.

16/8, Lausitz (Tyskland).
Kroge hænges på køreledninger på kultransportlinjen i Lausitz-kulområdet. “Vi ser et behov for at udvide vores
aktionsformer og opretholde modstanden mod den kapitalistiske fossile energis normalitet… Vi glæder os over den livlige diskussion, som fortsat gør det klart, at sabotage er uundværlig og vi tager således stilling i denne debat.

17/08, Kassel (Tyskland).
To civile køretøjer tilhørende den tyske hær blev sat i brand i Bad Willhelmshöhe-distriktet. “Det er især
våbenfirmaerne, der tjener på oprustningen og krigsforberedelserne i Europa. Det gør ikke verden mere sikker,
tværtimod. Derfor skal militariseringen, oprustningen og krigsforberedelserne i Tyskland bekæmpes beslutsomt.
Derfor har vi besluttet at reducere den tyske hærs bilpark i Kassel i det mindste en smule.

18/8, Graz (Østrig).
“Vi saboterede fabrikken Magna Steyr, der leverer til Mercedes, i Graz. For at gøre dette åbnede vi kabelskinnerne
ved siden af jernbanesporene, der fører til virksomhedens område, og satte derefter ild til dem. […] Denne aktion er en opmuntring til angreb på krigsindustrien og på dem, der ødelægger jorden.

21/8, Saint-Martin-lez-Tatinghem (Frankrig)
I Pas-de-Calais saboteres en mobilmast fra Orange og Free ved at fjerne boltene ved basen af mastebenene. Den
blev afmonteret to dage senere af operatøren. Den samme antenne var allerede blevet saboteret i marts 2020 og
styrtede ned på jorden tre uger efter, at den var blevet taget i brug.

26/8, Mesnil-Amelot (Frankrig)
I Val-de-Marne var der endnu et oprør i detentionen (CRA) fra kl. 22 til kl. 3 om natten. Det lykkes seks illegale
indvandrere at kravle op på tagene, og to af dem bliver idømt henholdsvis 3 og 4 måneders fængsel for “væbnet
samling”.

27/8, Arcueil (Frankrig)
I Val-de-Marne bliver der omkring kl. 4 om morgenen sat ild til to biler fra det kommunale politi på en lukket
parkeringsplads ved rådhuset.

28/8, Alençon (Frankrig)
I Orne bliver der sat ild til to biler, der holder parkeret på landbrugskammerets parkeringsplads, i løbet af natten.

28/8, Oudenaarde (Belgien)
På parkeringspladsen hos våbenfirmaet OIP, der er et datterselskab af det israelske multinationale selskab Elbit
Systems, som fremstiller elektrooptisk udstyr, blev der sat ild til to Piranha III-pansrede køretøjer fra hæren. Der
blev fundet et tag “Shut Elbit Down” på væggene i virksomheden. Det ene er totalt ødelagt, og det andet er alvorligt beskadiget. Prisen for disse kampkøretøjer er 1,5 millioner dollars stykket.

29/8, Chagny (Frankrig)
I Ardennerne blev den 120 meter høje vindmålemast, der blev opstillet som led i Green Energys industrielle
vindmølleprojekt, skudt ned i løbet af natten, efter at en af dens fastgørelsesanordninger var blevet skåret af.

28-31/8, Torcy (Frankrig)
I Saône-et-Loire blev syv af byens femten overvågningskameraer ødelagt i løbet af få dage med sten eller
hammere, herunder kameraet på den kommunale politistation.

30/8, Athen (Grækenland).
Anti-civilisationscellen for kaos og total ødelæggelse ELF/ FAI påtager sig ansvaret for afbrændingen af en
relæantenne i Paleo Psychiko, bl.a. i solidaritet med anarkistiske fanger, Mapuche-fanger og “oprindelige
befolkninger i kamp mod civilisation og kolonisering”. “Alt er muligt… Stilheden breder sig… Radiotavshed…”

31/8, Périgueux (Frankrig)
I Dordogne lykkedes det en ung fange at flygte fra fængslet omkring kl. 4 om morgenen, efter at han havde brudt cellens tremmer op og derefter klatret op ad den store ydermur ved hjælp af metalstænger, der var blevet installeret under arbejdet. Han havde lagt en stofdukke i sin seng, og hans flugt blev først rapporteret ti timer senere.

SEPTEMBER 2022

3/9, Monchy-Humières (Frankrig)
I Oise-regionen påtog “radikaliserede vildsvin” sig ansvaret for sabotage af en golfbane, hvor de rev græs op og
beskadigede vandingsanlæggene og efterlod sig A-cirkler og skilte som “Vi er naturen, der forsvarer sig selv” /
“Golfbanerne parasiterer skoven – de borgerlige parasiterer samfundet”.

3/9, Toulouse (Frankrig)
I Haute-Garonne blev der om natten sat ild til to terminaler til elbiler af samme type i området Jean Rieux/Cote
pavée. I pressemeddelelsen hedder det: “Vi kvæles inden for denne bys mure, hvor rådhuset er stolt af at udvise
de eksilerede husblokke. Vi kvæles midt i denne grønne kapitalisme”, og slutter med “Støtte til kammerat Boris, der er anklaget for at brænde en mobilmast.

4/9, Berlin (Tyskland).
På tærsklen til den græske turistminister Kikilias’ officielle besøg i den tyske hovedstad satte autonome grupper ild til den græske ambassadørs bil, der stod parkeret foran hans hjem. “Vores angreb er et tegn på solidaritet med alle de modstandsdygtige kvarterer i Athen. Vi støtter deres kamp mod polititerror og gentrificering. Selv om vores midler er beskedne, skal vores beslutsomhed til at gøre modstand og forsvare os selv være stærkere end vores fjenders vilje.”

6/9, Toulouse (Frankrig)

I Haute-Garonne brændte Comité contre le foutage de gueule (CCFG) en ladestander til elbiler ned i Sept Deniers-distriktet. I solidaritet med anarkisten Boris og for at “markederne tørrer ud i stedet for floderne, fuglene synger og eksperterne i regeringsførelse holder endelig kæft”.

8/9, Athen (Grækenland).
Ved et brandattentat mod en Mercedes-forhandler ødelægges mindst fire biler og forsiden af showroomet. “Et af
problemerne med dyrkelsen af biler, mobiltelefoner, computere og smarte huse er, at teknologiske fremskridt fører til mord på livet og planeten. Civilisationen, staten og kapitalismen har fået dele af arbejderklassen til at ønske teknologi, penge, overskud og magt. Og vi har intet håb om, at det vil ændre sig. Vores håb ligger i de oprørske individer og grupper, der gør modstand mod denne lorteverden, som andre har bygget for os.

9/9, Pulnoy (Frankrig)
I Meurthe-et-Moselle er byens golfbane blevet besøgt om natten, og fire huller er blevet blokeret med cement,
mens greenen er blevet plyndret med en hakke. På store skilte med et A i cirklen står der “Spis de rige” eller “Grønvask”.

8-10/9, Pyrénées-Orientales
Internetabonnenterne var afbrudt i hele departementet på grund af sabotage af fiberoptik. Ved tre lejligheder og i løbet af flere dage blev hele internetforsyningen til departementet fra Paris afbrudt, repareret og derefter saboteret igen et andet sted, mens et sekundært kabel også blev ramt af den samme skæbne.

10/9, Limoges (Frankrig)
I Haute-Vienne satte ukendte personer, efter at have fjernet plader fra fortovet, ild til kablerne i nærheden af
eltransformatorerne, hvorved strømmen blev afbrudt til alle overvågningskameraer i La Bastide-kvarteret omkring
kl. 1 om natten.

11/9, Saint-Fargeau-Ponthierry
(Frankrig)
I Seine-et-Marne går en kommunal politibil op i røg foran sine nye lokaler efter et smukt molotovkast omkring kl.
1.50 om natten.

13/9, Toulouse (Frankrig)
I Haute-Garonne går en varevogn tilhørende Scopelec, der installerer fiberoptiske og mobiltelefoniantenner, op i
røg under branden. Scopelec går op i røg under kragernes og månens blik. Angreb dedikeret til “Boris, der efter at have været spærret inde i statens bure fortsat lider under retsvæsenets og de medicinske myndigheders
undertrykkelse” og i solidaritet “med de anarkistiske fanger”.

13/9, Montgibaud (Frankrig)
I Corrèze styrter en 84 meter høj vindmålermast til et industrielt vindmølleprojekt til jorden, efter at kablerne er
blevet skåret over med vilje.

14/9, Metz (Frankrig)
I Moselle lykkes det efter et oprør i det administrative interneringscenter (CRA) 12 udokumenterede migranter at
flygte omkring kl. 21.00. Det lykkedes dem ved at bryde gennem sikkerhedsgitter og derefter følge en adgangsvej for at komme ud af CRA og ved at klatre over et hegn nå frem til gendarmeriets område, hvorfra de fandt en udgang.

18/9, Barcelona (Spanien).
Brandattentat mod en 5G-antenne i Montjuic Park-området. Nogle anarkister påtager sig ansvaret for angrebet og sender “et varmt knus til Toby Shone, Boris, Ivan og alle dem, der holder anarkiet i live.

18/9, Gers
FAII-gruppen (Feu Anarchiste Informel Inévitable) meddeler, at de har ødelagt flere basestationer i solidaritet med anarkisterne Ivan og Alfredo samt “alle de kammerater, der er fængslet eller på flugt”.

22/9, Commercy (Frankrig)
I Meuse bliver der om natten sat ild til Michaël Barrois’ privatbil, som tilhører ejeren af arkitekt- og
planlægningsfirmaet Archilor, af Les Mirabelles de Lorraine. Denne arkitekt er vinderen af udbuddet om at bygge de permanente boliger til de gendarmer, der skal beskytte det fremtidige atomaffaldsdepot i Bure.

23/9, Quillan (Frankrig)
I Aude-regionen i Frankrig saboteres det fiberoptiske kabel, der løber langs TER-sporene, hvilket afbryder internet og mobiltelefoni i flere lokale landsbyer og afbryder bankernes betalingsterminaler i deres virksomheder.

23/9, Entrelacs (Frankrig).
I Savoie blev en 5G-antenne fra operatøren Free sat i brand omkring kl. 2.30 om morgenen. I juni sidste år var den rendegraver, der stod for byggepladsen, allerede gået op i røg.

24/9, Toulouse (Frankrig)
I Haute-Garonne bliver vinduerne på to LCL-banker mærket og smadret med hammer i løbet af natten af CCA
(Confédération des Copaings de l’Avancement) i solidaritet med Boris. “Mod angsten i slutningen af måneden, et
par slag i ansigtet på krigsprofitørerne. Mod angsten for verdens undergang, et par slag i ansigtet på dem, der
finansierer den”, står der i kommunikéet.

24/9, Athen (Grækenland).
Tredje anarkistiske demonstration siden august med flere tusinde deltagere mod opførelsen af en metrostation på den centrale plads i Exarchia-distriktet ender med molotov-sammenstød i distriktets gader.

25/9, Athen (Grækenland).
Anarkisterne hævder at have sat ild til et køretøj fra teleselskabet OTE: “Vi kæmper her og nu, og vi angriber alle
statslige og kapitalistiske mål”.

25/9, Köln (Tyskland).
To lufthavnsbusser, der er parkeret i Poll-kvarteret, bliver sat i brand.

27/9, Villers-les-Pots (Frankrig)

I Côte-d’Or har en “vandalistisk handling” mod togsignalerne betydet, at al jernbanetrafik på TER-linjen Dijon-
Besançon er standset.

OKTOBER 2022

3/10, Paignton (England).
I Devon-området er en 5G-antenne brændt ned i løbet af natten.

6/10, Athen (Grækenland).
Den Comité incendiaire overfaldt en konvoj af busser fra politiet med molotovs. Et af dem er alvorligt beskadiget.
“Lad frygten skifte side”, konkluderer de i deres meddelelse.

8/10, Herne/Berlin (Tyskland).
Fiberoptiske kabler til togets GSM-R-radionetværk (Global System for Mobile Communications-Rail), som bruges til kommunikation med lokomotivførerne og som en central “grænseflade mellem togene og kontrolinfrastrukturen”,
bliver skåret over to forskellige steder langs sporene: i Herne (mellem Dortmund og Essen) og i Berlin. Sabotagen
førte især til afbrydelse af forbindelserne mellem Berlin og visse regioner i den vestlige og nordlige del af landet.
Forbindelsen Berlin-Amsterdam blev også indstillet.

8/10, Toulouse (Frankrig).
I Haute-Garonne gik tre køretøjer tilhørende rådhuset op i røg omkring kl. 3.30: en varevogn, en lastbil med lad ogen personbil. På stedet er der et mærke “Fuck the ZFE” (Low Emission Zone).

10/10, Thouars (Frankrig).

I Deux-Sèvres-regionen gik den kommunale politibil op i røg omkring kl. 6.30 og beskadigede det anneks til
rådhuset, som den stod parkeret foran, blandt de mange bilbrande, der rystede byen.
11/10, Leipzig (Tyskland).

Der er fundet brandbomber på Telekom-selskabets ejendom: en under en lastbil og en anden i nærheden af en
radiostation.

11/10, Blagnac (Frankrig).
I Haute-Garonne har sabotage af et fiberoptisk kabel i niveau med en tilkørselsrampe til motorvejen A621 betydet, at internettet i hele departementet Gers og videre ud i 48 timer er afbrudt.

15/10, Oissel (Frankrig).
I Seine-Maritime lykkedes det omkring kl. 22.00 ni udokumenterede indvandrere, der var indespærret i
detentionscentret (CRA), at flygte ved at bryde igennem en væg ved en vinduesramme og derefter slippe igennemet lille rum, hvor der normalt er en rullegardin.

Der er ikke flere tekster