Baltic Pipe Kampen imod Baltic Pipe fortsætter trods nedlukning!***

I Søndags har aktivister fra Baltic Pipe Nej Tak igen været på spil og der er blevet opsat bannere og plakater ved flere af Energinets oplagringspladser på Fyn. Med ordene Stop Baltic Pipe og Baltic Pipe er et kulsort projekt viser borgerne igen deres utilfredshed med projektet.

 


 

Energinet har i 2020 gjort klar hen over Fyn til anlæggelse af Baltic pipe. De arkæologiske undersøgelser er afsluttede og der er blevet anlagt oplagringspladser til rørene som skal transportere fossilgassen. Skov- og naturområder som ledningen skal føres igennem er blevet fældet, ødelagt og ryddet.

Gasrørledningen som umiddelbart skal føre fossilgas fra Norge til Polen, har løbende mødt modstand siden det blev offentliggjort. På Fyn har der været flere demonstrationer og de lokale lodsejere har heller ikke lagt skjul på deres foragt for rørledningen og naturødelæggelserne med opsætning af bannere på halmballer i lokalområdet.

Aktivisterne mener, at anlæggelsen af Baltic Pipe strider imod Paris-aftalen, hvor Danmark har forpligtiget sig til en grøn omstilling, hvilket ikke er tilfældet med denne udvidelse af fossil infrastruktur på dansk grund.

Talspersonen for aktionsgruppen Agnes Skov Hansen udtaler:

“Vi, borgere på Fyn, vil med denne aktion gøre opmærksom på at kampen ikke er slut. Vi ønsker ikke Baltic Pipe på vores ø. Energinet har med projektet Baltic Pipe, opført sig urimeligt i deres behandling af lodsejere, samt været medvirkende til en voldsom forringelse af de akvatiske forhold i Lillebælt. Naturområder og biodiversiteten har lidt et knæk og naturbeskyttelsesloven er blevet tilsidesat. Vi har hele tiden ønsket en åben og ærlig debat, men det har igennem hele forløbet været svært at få politikerne i tale. Vores klimaminister og regeringen har i denne sag endnu engang vist, at de ikke lever op til deres ansvar og at de har absolut nul ambitioner for klimaet og vores fremtid”.

Der er ikke flere tekster