En historisk forening fylder 50 år: Interview med SFAH***

Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) skulle have holdt sit 50-års jubilæum sidste år. SFAH er en uundværlig forening, som er med til at popularisere og folkeliggøre arbejderhistorie. Men ligesom andre mærkedage, har den verdensomspændende pandemi sat en stopper for al fejring af deres 50-års aktiviteter. Men selvom foreningen ligesom andre projekter har været sat i bero, har der ikke været stille hos den gamle forening. Konfront har taget en snak med formanden – for at høre, hvad de har lavet af aktiviteter under coronakrisen.

 


 

Af REH

Vi sidder over Zoom. Der bliver fumlet lidt med skærmen, og hyggesnakken går frem og tilbage. Det er kun mig, som kan få tændt for mit computerkamera. Jeg sidder med formanden for Selskabet for Arbejderhistorie. En forening der voksede ud af 1960’ernes og 70’ernes nybrud i historieforskningen.

”Da selskabet blev stiftet for 50 år siden, var oprettelsen en reaktion på to ting: For det første var der en opfattelse af, at historie ofte blev behandlet som kongernes historie – magthavernes historie. Det andet var, at der blandt de unge historikere, var et ønske, om at man gerne ville fortælle noget mere om historie, end der blev fortalt i fagforeningernes og partiernes jubilæumsskrifter”, fortæller Mads Bruun Pedersen, der er formand for foreningen.

Man fik stiftet selskabet SFAH i 1970. Oprindeligt hed foreningen “Selskabet til forskning for arbejderbevægelsens historie”. Det lange navn blev skiftet ud i 2014 til Selskabet for Arbejderhistorie.  For som Mads Bruun Pedersen uddyber: ”Der lå et ønske i navneskiftet om at folkeliggøre – eller popularisere arbejderhistorie.”

I forbindelse med navneskiftet tænkte man også på nye måder at dele viden på.

”Vi ville gerne finde en måde , at dele al den viden på, som vi har akkumuleret, men som havde kan have svært  ved at finde en afløbskanal.  Vi fandt derfor ud af, man kunne holde en festival på Arbejdermuseet. Vi inviterede historikere til at holde foredrag om det emne, de har dykket sig ned i. ”

Blandt de få gode ting, som coronakrisen har medført er, at den har givet mulighed for, at man kan dele viden og informationer på andre måder end gennem konferencer mv. ”Coronaen har gjort det mere omkostningsfrit for historikere at komme hinanden ved på tværs af grænser, blandt andet med Microsoft Teams eller Zoom.”

Hvem er arbejderen overhovedet?

I SFAHs lange historie, har ’arbejderen’ som kollektivt subjekt også ændret sig. Først fra den klassiske fabriksarbejder dengang til i dag med enen udvidelse til også at gælde platformsarbejderee, som fx. Woltbude eller app-arbejdere .  Mads Petersen Bruun Pedersen fortæller om overvejelserne, man har gjort internt i selskabet om arbejderbegrebet

”Det er en kompliceret diskussion. I udgangspunktet har man traditionelt ville kaldetænkt på arbejderen for  industriarbejderen eller landarbejderen.. Men Udviklingen af arbejderbegrebet har ændret sig, sådan som samfundet, har udviklet sig… Men Vi er ikke dem, der skal komme med en begrebsforklaring af arbejderbegrebet, men  fortælle om dets historiske udvikling.

I 2018 lavede SFAH en konference for at undersøge nye måder at se arbejderbegrebet på. I takt med at samfundet har udviklet sig, er der også kommet andre måder at se arbejderhistorien på. ”For eksempel hele diskussionen med Wolt-cykelbudene. Det stiller fagforeningerne i en udfordring med at organisere de nye arbejdere, fordi det er så prækært, som det er. Derfor afholdt vi en konference ved navnetom ‘det prekære arbejdsmarked.’ ”

Her satte man fokus på det prekære arbejdsmarked med et historisk perspektiv, som viste, at – der var en periode i anden halvdel af 1800-tallet, som der blev kaldt for den organisationsløse periode. Her var der ikke noget struktureret fagforeningsarbejde med overenskomster og prisaftaler osv.

– På den måde kunne man ved hjælp af konferencen vise, at nogle af de processer fra dengang gentager sig i dag, og At det det prekære arbejde i dag ikke er første gang i historien, hvor man havde set, at arbejdet var usikkert.

Også med nyere udgivelser har SFAH forsøgt at sætte arbejderbegrebet under luppen.

”Vi har udgivet en bog, der hedder ’Kampen om arbejderen’ af Margit Bech Vilstrup, som er samlingschef på Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Hun har udgivet lavet en stor ph.d. afhandling, som følger arbejderbegrebets udvikling fra 1750 til 2019,.” Siger Mads Petersen  Bruun Pedersen.

Planer og udgivelser det kommende corona-år

På et tidspunkt falder samtalen på en diskussion om fremtidsscenarier. Hvordan vil arbejderhistorien blive skrevet, når vi skal fortælle om Coronakrisen. For Mads Petersen Bruun Pedersen ser paralleller mellem den spanske syge  og Coronakrisen.

”Tiden må vise, hvordan der bliver skrevet historie, men den spanske syge fra 1918 til 1920 indeholder nogle træk, der minder meget om de diskussioner, vi har i vore dage, om hvordan vi skal forholde os til coronaen. Det er hele diskussionen om frihed, maske påbud, kampen mod forsamlingsregler, men særligt også de konspirationsteorier, der er dukket op.”

Det kan man se en udsendelse i selskabets interview-serie om med journalist Tommy Heisz.

Foreningen har bestemt ikke stået stille, mens Coronakrisen har raset. Man har eksperimenteret med et nyt  videoformat kaldet . SFAH Studio, et format online-foredrag med ressourcepersoner om et givet emne.

Mads Petersen Bruun Pedersen uddyber derudover om selskabets podcast-serie: ” Vi har en podcast-kanal, hvor vores lystbetonede podcasterne drevet af lyst dækker et bestemt emne, som de er interesseret i”.

Podcasten, som hedder Arbejderfortællinger, har blandt andet udgivelser om Fordfabrikken i Sydhavnen, et interview med historikeren Morten Thing om hans nye biografi om den revolutionære Marie Nielsen og meget andet.

For at løfte sløret for, hvad der kommer til at foregå her i foråret, siger Mads Petersen Bruun Pedersen således: ” Vi vil fortsætte med vores SFAH – Studio- samtaler, som vi lægger ud på hjemmesiden og Facebook. Vi kommer til at udgive et jubilæumsskrift om 150-året for Pariserkommunen i 1871. Og så kommer vi med to numre af vores tidsskrift Arbejderhistorieer.. Èt tidskrift med et jubilæums tema om Socialdemokratiet i anledning af partiets 150 år fødselsdag, og et andet om strejkelitteratur. Og til oktober håber vi at kunne genoptage afholdelse af Arbejderhistoriefestivalen, som vi måtte droppe i 2020.”

Der er ikke flere tekster