Blog Interview med anarka-feminister i Indonesien***

Interview med det anarka-feministiske kollektiv ”Needle ‘n’ Bitch” fra byen Yogyakarta på øen Java.

” Mange sætter anarkismen lig med friheden til at gøre, hvad man vil. Det er ikke vores holdning til anarkisme.
For os betyder en anarkistisk praksis at omgås solidarisk med hinanden på en måde, hvor ethvert menneske får mulighed for at indbringe sine ønsker og interesser….”

Anarka-feministisk kollektiv ”Needle ‘n’ Bitch”  


Interviewet er oprindeligt offentliggjort i det tyske anarkistiske tidsskrift Graswurzelrevolution’ nr. 413 printudgave. Oversat og forkortet af autonom infoservice.

 

”Vi anerkender ikke de herskende normer”
”Needle ‘n’ Bitch”

 


Hvad er Needle n’Bitch og hvorfor har I valgt dette navn? Hvad er jeres selvforståelse og aktiviteter?

Needle ‘n’ Bitch: Vi er et anarka-feministisk kollektiv i Yogyakarta, Indonesien. Vi startede i 2009 i Jakarta. På dette tidspunkt var anarkisme noget helt nyt i Indonesien. Der har udviklet sig forskellige grupper, projekter og initiativer. Vi har dog haft en følelse af, at der endnu ikke var opstået et kontinuerligt og vedvarende forum.

– Derfor besluttede vi så selv at skabe dette rum, idet vi vovede eksperimentet at forene teori og praksis. Vores formål var først og fremmest at skabe et stabilt kollektiv, for det er vores erfaring, at mange  projekter eller kollektiver efter en kort levetid har opløst sig selv igen. Vi har forsøgt at drage lære af årsagerne og skabe et sted, hvor anarkismen skulle afprøves i praksis.
– Helt i starten var navnet på vores projekt ”Infoshop” eller ”Infohus”.

Vi begyndte med at fremstille egne ”crafts”- tasker, t-shirts, etc.  for at kunne finansiere vores aktiviteter. Derfra stammer navnet ”Needle ‘n’ Bitch”.

“Vi opfatter os som et beskyttet rum for kvinder, hvor vi udveksler erfaringer og støtter hinanden”

– I starten kaldte vi det ”bitching”.  Kvinderne fra vores projekt har alle problemer med at blive anerkendt af samfundet. Alene fordi vi for eksempel har tattoos, drikker alkohol eller ikke anerkender de herskende samfundsmæssige normer.
Derudfra opstod navnet på vores projekt og vores label. Vi ville bevidst dekonstruere betegnelsen ”Bitch” ved at give det en positiv betydning.

– Her i Yogyakarta findes intet andet projekt med fokus på anarkisme, gender og feminisme. Skønt der findes grupper, som udtrykker sig samfundskritisk via deres kunstneriske værker, gennem musik og litteratur eller lignende. Men her bliver der kun talt om forandringer i teorien uden praksis.
– Vi ville ikke kun være aktive i forandringen af samfundet og for at smadre dets strukturer. Vi vil starte i det konkrete for dermed at fremme forandringsprocesserne. Vi opfatter os som et hierarkifrit rum og anser alle mennesker som ligeværdige, uafhængigt af køn og gender.

– Dette forsøger vi til dagligt at praktisere på os selv og i vores projekt. Altså et rum, hvor alle deltagende og interesserede kan eksperimentere og udleve det. Mange anser dette for værende for radikalt. Mange tør ikke at ændre deres vante liv og adfærdsmønstre.

– Vi taler også åbent om problemerne og fremlægger dette indenfor gruppen. Mange sætter anarkismen lig med friheden til at gøre, hvad man vil. Det er ikke vores holdning til anarkisme.
For os betyder en anarkistisk praksis at omgås solidarisk med hinanden på en måde, hvor ethvert menneske får mulighed for at indbringe sine ønsker og interesser.
– Vores aktiviteter er for eksempel workshops, diskussionsrunder, offentlige møder med bestemte temaer og naturligvis også vores Crafts.
Vi forsøger at problematisere de samfundsmæssige undertrykkelsesmekanismer i vores gruppe for at destruere dem.

– Skønt vi er langt fra en situation, der kunne forandre samfundet, men i vores hverdag forsøger vi at begynde med det.
I modsætning til andre venstrefløjsgrupper i Indonesien. Vi fra Needle ‘n’ Bitch opfatter os som et sted for inspiration og vi ønsker at folk bliver aktive.

Kunne I nærmere forklare hvad anarkisme betyder for jer og hvordan i praktiserer / lever det i jeres projekt i hverdagen?

Needle ‘n’ Bitch: Vores kollektiv er baseret på en række grundprincipper: Vi er imod hierarkier, vi er selvorganiserede – altså autonome. Vi har visse standarder hvad angår gender og køn og vi er alle ligeberettigede – i modsætning til de fleste andre venstrefløjsgrupper i Indonesien. De er til dels temmelige sexistiske, homofobe eller fjendtligt indstillet overfor transpersoner.

– Vi forsøger at leve anarkistiske grundprincipper i vores praksis: For eksempel varetages alle organisatoriske opgaver i vores kollektiv efter rotationsprincippet, således at alle kommer til at kende processerne og vi alle har den samme viden og indsigt. Disse principper forsøger vi også at realisere ud ad til. Først og fremmest til vores venner i andre grupper.

– Derudover er det et princip for os, at vi ikke arbejder sammen med regeringsorganisationer og vi ikke modtager finansiering fra sådanne institutioner. Vi vil være fuldstændig uafhængige – også økonomisk.

Lever I sammen som kollektiv eller fællesskab og har I jeres egne økonomiske principper?

Needle ‘n’ Bitch: Ja, det har vi. Vi definerer os selv som kollektiv eller som kooperation. Det betyder blandt andet, at vi lever efter mutualismens økonomiske princip.
– Vi vil ikke reproducere de kapitalistiske mekanismer i vores handlinger. Vi bestræber os på at undgå det.
Det betyder, at der ikke er nogen i kollektivet, som har flere fordele eller privilegier end andre. Vi har ingen manager og ingen chefer, som tjener flere penge end andre. Alt overskud fra salget af vores varer, bliver ligeligt fordelt mellem os.

Arbejder I sammen med andre anarkistiske grupper?

Needle ‘n’ Bitch: Ja. Før vi flyttede til Yogyakarta, havde vi et udbygget samarbejde med forskellige grupper i Jakarta. Derudover er vi naturligvis forbundet med grupper fra mange forskellige egne af Indonesien.

– Efter at vi i 2012 rykkede vores projekt til Yogyakarta har vi udviklet et godt netværk med forskellige grupper på stedet (se billeder nedenfor).
Anarkister af forskellige observans, kvindegrupper og forskellige LGBTQ-Communities. Derudover arbejder vi sammen med forskellige bondeorganisationer, støtter indigene sociale bevægelser og grupper som beskæftiger sig med gentrificeringsmodstand.

I April 2018 fandt den første „Ladyfast“ sted i Yogyakarta. En feministisk festival organiseret af forskellige grupper. Festivalen blev angrebet af en gruppe islamiske fundamentaliser og af politiet. Kan I fortælle mere om disse begivenheder?

Needle ‘n’ Bitch:  I Indonesien har der i længere tid eksisteret en såkaldt ’Anti-LGBT’- bevægelse. Allerede forud for den omtalte “Ladyfast” forsøgte denne bevægelse at lægge hindringer i vejen for det aktive LGBT-Community i Indonesien.

– Disse folk ved alt om vores aktiviteter, de overvåger os nøje. Det var temmeligt heftigt, det som skete den aften i april: Arrangementet var næsten slut. Da det næstsidste band spillede, dukkede en større gruppe op, som brølede: ”Allahu Akbar!”.

– Det var omkring 30 mænd, som yderst aggressivt hele tiden råbte op og overdængede gæsterne med skældsord som ”ludere”, ”kællinger” og lignende. De var også voldelige og overfaldt nogle af gæsterne. Politiet kom hurtigt til stede, men de greb ikke ind.
Af sikkerhedsgrunde måtte arrangementet til sidst afbrydes.

Hvad er årsagen til at der har udviklet sig en decideret Anti-LGBT-bevægelse?

Needle ‘n’ Bitch: Venstreorienterede idéer og strømninger er i Indonesien negativt stigmatiseret siden begivenhederne i årene 1965/1966. Under det 32 år lange diktatur under Suharto blev alle aktiviteter, der angiveligt eller reelt var vendt mod regimet, knust og holdt nede med voldsom repression.

– Oppositionelle bevægelser blev stigmatiseret som kommunistiske – selv den mindste kritik af staten blev beskyldt for at være kommunistisk. Og i henhold til det antikommunistiske diktatur var det derfor legitimt at udrydde al opposition og statskritik. Dette stigma lever fortsat videre den dag idag.

– Den nutidige ’anti-LGBT bevægelse’, der er opstået på en religiøs eller nationalistisk baggrund, opfatter også anarkister og andre venstrefløjsfolk som kommunister, der bør udryddes.

Hvad har I og venstrefløjen lært af begivenhederne ifm. denne “Ladyfast” ? 

Needle ‘n’ Bitch: Reaktionerne var forskellige. Nogle venstrefløjsfolk mener, vi kan bekæmpe anti-LGBT bevægelsen med juridiske midler. De tror på de statslige institutioner og på dialog med anti-LGBT bevægelsen.

Andre aktivister , blandt andet os, mener at det eneste konsekvente svar er at udvikle et effektivt selvforsvarssystem.Vi går ikke i dialog med Anti-LGBT-bevægelsen.

Er holdningerne til denne “Ladyfast” symptomatisk for venstrefløjen i Indonesien?

Needle ‘n’ Bitch: Ja desværre. Naboerne til festivalen forholdt sig fuldkommen indifferent til begivenhederne . De er ligeglade med, hvordan vi bliver behandlet.
Selv fra visse feministiske kredse kritiseres vi for at være for radikale. Fordi vi står i modsætning til de udbredte moralforestillinger i Indonesien. Vi lever i et samfund , som er stærkt præget af traditionelle og islamiske normer og værdier.

Hvordan vil I vurdere den aktuelle situation for anarkistiske og socialrevolutionære bevægelser i Indonesien? 

Needle ‘n’ Bitch: Desværre er venstrefløjen ikke længere så stærk og aktivistisk, som den var i 1970erne eller i begyndelsen af den såkaldte reformperiode efter diktaturets ophør i 1998.

– I disse perioder var atmosfæren i de sociale bevægelser udpræget revolutionær. Mange studenter var aktive i bevidstheden om, at det var muligt at skabe reelle samfundsmæssige forandringer. Idag er det desværre anderledes.
________________________________
“Hey, vi er anarkister og vi er ikke indforstået med det her samfundssystem”

– Mange grupper og bevægelser er skrumpet ind – dels pga. interne konflikter, dels pga. desillusion. Sådan er det også blandt anarkister. Før i tiden var der ofte demonstrationer og vi manifesterede det højt og tydeligt: ”Hey, vi er anarkister og vi er ikke indforstået med det her samfundssystem”.

– Idag er vi blevet færre, men anarkismen er et nyt fænomen i Indonesien og heldigvis kommer der til stadighed nye folk til, som interesserer sig for anarkisme og vil organisere sig selvbestemt.

links: Needle n’ Bitch – Anarcha feminist collective on instagram & facebook 

Relateret
autonom infoservice
Feminisme – artikelarkiv 
RECLAIM FEMINISM! – Et oplæg som Inge fra autonom infoservice holdt i Internationalt Forums butik.

 

 

Der er ikke flere tekster