SUPPORT WOMEN - AND CIS-WOMEN: Ingen platform for anti-trans agenda i Kvindehuset***

TW: anti-trans indhold, transmisogyni, bio-essentialisme. Lørdag d. 5. oktober 2019 aktionerede en større gruppe queer- og transfeminister ved at blokere indgangen til Kvindehuset og dermed stoppe en lesbisk gruppe med anti-trans (eller trans-kritisk, som de selv udtrykker det) agenda fra at organisere sig i huset. Kvindehuset blev desuden dekoreret med klistermærker, banner og plakater ved porten udadtil. 


Af en koalition af aktivister mod transfobi

Gruppen, som aktionen var rettet mod, kalder sig Lesbiske Feminister (tidligere Ny Lesbisk Bevægelse Danmark). Til trods for, at feminisme indgår i deres navn, er det vigtigt ikke at tage fejl af den egentlige agenda, som er bio-essentialistisk for disse cis-lebiske. Lesbiske Feminister er, hvad vi i talemund kalder TERFs (Trans-Exclusionary Radical Feminists).

Biologisk essentialisme

Biologisk essentialisme er idéen om, at vores kroppe bestemmer, hvem vi er – hvordan vi kan, bør og forventes at opføre os. Det låser folk inde i kategorier og reducerer dem til stereotyper, som neglicerer kompleksitet.

Essentialisme bruges også i forhold til f.eks. racisme, antisemitisme og anti-Islam agenda og vold, hvor folk gøres til en homogen gruppe på baggrund af geografisk ophav, racegørelse, kulturel eller religiøs tilknytning, kropsfunktioner mm. Essentialisme bruges ydermere som centrale argumenter i f.eks. biologisk racisme og eugenik.

Gruppens politiske grundlag baserer sig på biologisk essentialisme – en anti-trans ideologi, der påstår, at trans kvinder ikke er ”rigtige” kvinder, samt at T’et bør separeres fra LGBTQIA-bevægelserne, til trods for at f.eks. Stonewall oprøret, og bevægelserne som fulgte med efterfølgende, blev startet af racegjorte transkvinder, transfeminine og sexarbejdere (STAR – Street Transvestite Action Revolutionaries). 

Biologisk essentialisme anvendes også af det hvide heteropatriarkats ideologier, når undertrykkelsen af kvinder skal legitimeres af pseudo-videnskabelige argumenter. Argumenter imod minoriserede gruppers stemmeret og politiske rettigheder er historisk såvel som i dag blevet retfærdiggjort gennem blandt andet biologiske forestillinger om mennesker. Ved brug af biologisk essentialisme reduceres kvinder desuden til en statisk, homogen gruppe med samme kropslige funktioner og kropskarakteristika, hvorigennem udelukkelse og undertrykkelse retfærdiggøres. Desuden af Vestens forståelse af de to binære køn både rigid og skabt ud fra kolonistiske forestillinger om, hvordan disse to køn er eller ikke er, hvilket også har sit afsæt i racisme og ableisme. Med denne biologisk essentialistiske retorik går TERFs det hvide heteropatriarkats ærinde og skyder den feministiske bevægelse i foden.

TERFs sygeliggør med deres retorik flere grupper af kvinder. De fejlkønner og deadnamer kvinder, som de ikke anser for at være “ægte kvinder” og beskriver dem som “biologiske mænd” og overgrebspersoner. Det er en generel retorik, som man også finder hos patriarkatet, der delegitimerer kvinder på baggrund af deres kroppes udseende og funktioner (fx racegjorte kvinder, kvinder med funktionsvariationer, tykke kvinder, butches etc.). 

TERFs reaktionære holdninger er farlige og spænder ben for alle lesbiske og queers, der kæmper mod rigide og undertrykkende kønshierarkier. Cis- og trans kvinders oplevelser af undertrykkelse er forskellige, men har samme rod og er begge af misogyn karakter. Trans kvinder afstraffes af vores samfund, fordi de både er kvinder og trans personer. TERFs skal ikke have platform i nogen rum for kvinder, LGBTQIA+-personer eller i feministiske miljøer. De er både homofobiske i deres påstand om, at lesbiske i forhold med trans kvinder ikke er lesbiske, og transfobiske i deres besættelse af social ekskludering af trans personer fra visse miljøer for på den måde at skabe et giftigt rum for grupper, der har brug for tryggere rum. Kvindehuset må og skal ikke blive en platform for TERFs. Misogyni, uanset form, skal ikke have plads i et hus, hvis formål historisk set har været at skabe et feministisk frirum fra patriarkatet i alle dets former!

At være så fokuseret på biologi, at mennesker ikke længere kan definere hvem de selv er, og skabe rum hvor TERFs får lov at udfolde deres sandheder og opnå tryghed er enormt ufeministisk. Diskursen omkring trans personer, som vi oplever i både de kommercielle medier, men også i TERF-fora, reducerer mennesker til enkelte kropsdele, og skærer alle over én kam. I dag var den fælles forståelse fra de fremmødte Lesbiske Feminister, at vi, som gruppe, var udemokratiske og ufeministiske – men feminisme handler om at sparke opad og muligheden for at stå solidarisk sammen på tværs af skel frem for på hinandens bekostning. Vi opfordrer derfor alle, som er ”trans kritiske” til at blive sisters, og ikke blot være cisters. Der er intet solidarisk i at vurdere mennesker ud fra kropskarakteristika eller bio-essentialisme.

 

Der er ikke flere tekster