Blog ”Hvad sker der for dig, fucking dommer?“***

”Jeg gør det ikke for mig, men for bevægelsen”
Sådan begrunder den dømte økoaktivist, kaldet ”Ella”, hemmeligholdelsen af sin identitet.
Hun blev i juli sidste år dømt til 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel for påståede spark på to politipersoner. Dette skulle angiveligt være sket i forbindelse med rydningen af en del af Dannenröder skoven, der gennem flere år har været bzat af af klimaaktivister. Efter domsafsigelsen udbrød der tumult i retslokalet og dommeren gav politiet ordre til at rydde salen.

___

             Lokal demo i byen Marburg, d. 21. august 2020 til støtte for Dannenröder Forst:
“Skov i stedet for asfalt!”

Forhistorien: Kampen om Dannenröder Forst

I hjertet af Tyskland, lidt nord for Frankfurt a.M, ligger skoven Dannenröder Forst. Omkring 100 klimaaktivister fra forskellige lande forsøgte i efteråret 2020 at forhindre udbygningen af A-49 motorvejen midt gennem den 250 år gamle skov. Omkring 85 hektar skov fældes til fordel for en overflødig motorvejstrækning på 61,8 km. Resultat af en aftale mellem politikere og motorvejsfirmaet Deges.

 

Fra sommeren 2019 til december 2020 har klimaaktivister bzat det truede skovområde og oprettet omkring 13 skovbyer med huse i træerne. Hver skovby består af flere træhuse, platforme og barrikader. Et fælles plenum diskuterede og besluttede såvel de daglige gøremål som de udadvendte aktiviteter så som kommunikationen med verden udenfor, nålestiksaktioner mod motorvejsfirmaets redskaber, mv.
”Ella” var lige fra starten med i besættelsen af Dannenröder Forst.

 

Fra oktober til december 2020 var der jævnlige og heftige konfrontationer mellem store politienheder og skovens bz’ere. Efter politiets voldelige rydning af enkelte træhusbyer om dagen, blev området genbesat i nattens løb. Om weekenden kom hundereder sommetider tusinder af aktivister fra klimabevægelsen og de omkringliggende landsbyer skovbz’erne til undsætning.
Ved konfrontationerne med politiet blev talrige bz’ere anholdt, de allerfleste kom dog hurtigt fri igen, ofte med en bødestraf for ”ulovligt ophold” i de afspærrede skovområder. Ifølge medierne kostede politiets rydninger mindst 31 millioner Euro.

“What happens to you, fucking Judge? “

Ved domstolen i byen Alsfeld i delstaten Hessen blev “Ella” i sommers sidste år dømt til 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel. Dommeren Bernd Süß anså det for at være bevist, at “Ella“ den 26. november 2020 i forbindelse med rydningen af  Dannenröder skov har sparket en politiperson i hovedet med foden og en anden med knæet i ansigtet. Alt dette skete, mens politiet forsøgte at rive hende ned fra et træhus i 15 meters højde, mens hun stod på et reb, der var fastgjort mellem to træer.
Hverken aktivisternes optagelser eller politiets video dokumenterer disse hændelser.

Anklagen mod ”Ella” er udelukkende baseret på de to politipersoners udsagn, som dommeren anså for at være ”yderst troværdige”. ”Ella” afviser at have sparket og ramt politifolkene og hun har, i modsætning til deres påstande, slet ikke haft sådanne tunge støvler, som hun angiveligt skulle have ramt de pågældende politipersoner med. Da politiets video blev vist i retssalen, viste hverken dommer eller statsanklagemyndighed nogen særlig interesse for den. Mens filmen blev afspillet, bladrede de sagsakter igennem, beretter forskellige øjenvidner, ser var tilstede i retssalen.
Da den usædvanligt hårde dom blev afsagt, baseret på politiets udokumenterede påstande, kom det som et chock for både forsvarerne og for ”Ella”. Hun sprang op fra stolen og råbte “What happens to you, fucking Judge?“
Derefter udbrød der tumult i salen. Tilstedeværende aktivister råbte i vrede og dommeren gav politiet ordre til at rydde retssalen.

Både Ellas advokater og statens anklagemyndighed har anket sagen og i mandags, d. 17. januar 2022, startede ankesagen ved landsretten i byen Gießen.
Ellas tilstand i fængslet er yderst bekymrende. (Se linket til et brev fra hende til nogle af hendes støtter.)

Løgne fra ende til anden

Alt hvad politiet har fortalt i retten om rydningen er usandt, dommeren var åbenlyst ikke interesseret i nogen opklaring. Det her er rendyrket frihedsberøvelse fra et politiseret juridisk organ”, udtalte filminstruktøren Jörg Bergstedt til pressen. Han har sammen med andre klimaaktivister lavet en film om politiets rydningsaktion og retssagen mod ”Ella“.
I filmen er der indføjet såvel filmoptagelser fra politiet selv, samt et teaterstykke, hvor aktivister forsøger at rekonstruere rydningen:
”Ella – Von den Lügen einer Staatsanwaltschaft, die verschleiern und einschüchtern will”:
https://youtu.be/zhBJ56pQQ7Q

Relateret
autonom infoservice, d. 5. august 2021: Tyskland: ”Klimamålene kan kun realiseres med sociale forandringer”
Interview med 4 aktivister fra ’Fridays-for-Future’ om strategier & aktionsformer

 

https://youtu.be/9gb-CboBHbM

 

Der er ikke flere tekster