Trauma support: HELP! A guide to consent, allyship and boundaries***

Det Bløde Rum har lavet et zine der har til formål, at hjælpe dig med at hjælpe andre.


Af Det Bløde Rum

Zinet beskriver blandt andet, hvordan man giver slip på sin egen trang til at ville kontrollere en situation, hvor man hjælper andre. Zinet beskriver også hvordan man lærer at lytte på en måde så den anden føler sig hørt, hvordan man bedst passer på sig selv i processen, og hvordan man sætter grænser og tjekker ind undervejs. 

Det kan være svært at komme sig efter traumatiske oplevelser, specielt fordi følelser og minder kan fylde rigtig meget i hovedet, og det er svært at se ud over oplevelsen. Det er hårdt at lægge den fra sig og rumme sig selv, når traumet tager over. Derfor er det vigtigt at man har et netværk omkring sig, som kan støtte helingsprocessen, så man kan komme videre i livet. Traumatiske oplevelser kan være så mange ting; for eksempel overgreb, ulykker, tabet en ven eller konfrontationer med politiet til demoer.

At hjælpe andre kan godt virke nemt nok og meget ligetil, men det er desværre lidt mere komplekst end det lige ser ud til at være. Man kan nemlig komme til at give en støtte, der ender med at skade helingsprocessen hos personen, eller man skader sig selv fordi man kommer til at give mere, end man selv har overskud til. Man kan også komme til at yde en slags støtte, man selv synes ville være god, men som ikke hjælper den anden person særlig meget. 

Det Bløde Rums zine HELP! A guide to consent, allyship and boundaries er udarbejdet i samarbejde med deltagere fra Det Bløde Rum – selvfølgelig helt anonymt. Zinet har fokus på situationer hvor personer har oplevet seksuelle overgreb, men rådene kan sagtens bruges i alle sammenhæng hvor hjælp ydes. Blandt andet vil du finde en guide til coping strategier ved akut angst, som kan anvendes af personer med alle mulige forskellige baggrunde. Personer der har været udsat for traumatiske oplevelser har et behov for at blive hørt og hjulpet på en måde, så de ikke føler at de mister kontrollen over hvad der sker undervejs, og det er det der har været vigtigst at kommunikere igennem zinet. Udover råd og strategier, kan du læse tanker, digte og citater fra nogle af gruppens deltagere. 

Husk at mere dybdegående arbejde med traumer, bedst understøttes af terapi. Venner og familie skal ikke nødvendigvis erstatte terapi, da dette kan føre til at traumet ikke bliver bearbejdet grundigt nok. Psykologer har mange redskaber og værktøjer, der kan hjælpe igennem kriser, som venner og familier ikke har.

Find zinet på Det Bløde Rums hjemmeside her og print, del og lær hinanden hvordan man hjælper på den rigtige måde.

 

Der er ikke flere tekster