International Aktionsdag: Forsvar Exarcheia nabolaget!***

Indkaldelse til international aktionsdag i forsvar for Exarcheia i Athen den 25. Juni.


Skrevet af, Koordineringen for aktioner til forsvaret af Exarcheia.

Ifølge massemedierne og en notits afleveret af Athens kommune til kiosken på Exarcheia plads, forventes konstruktionen af en metrostation i Exarcheia pladsen samt saneringen af Strefi bakken (red; Strefi er en park i Exarcheia) at påbegynde over sommeren. Regeringens ultimatum er dets endelige angreb på det historiske nabolag Exarcheias karakter. Konstruktionen af en metrostation på Exarcheia pladsen, forvandling af Det Nationale Polytekniske Universitet i Athen til et museum (red; Universitet i Exarcheia, fødested for studenteroprøret i`73), forsøget på at udrydde monumentet for Alexandros Grigoropoulos ved at bygge nye luksus lejligheder i Mesologgiou (red; Alexandros Grigoropoulos var en 15-årig græker som blev myrdet af politiet i Mesologgiou-gaden i Exarcheia i 2008, en begivenhed som førte til et nationalt oprør kendt som December oprøret), overdragelsen af Strefi-bakken til private interesser (hvilket inkludere cementeringen af parkens naturlige stier, fældning af træer, overvågningskameraer, porte og sikkerhedsposter til at kontrollere ind- og udgang) er alle dele af større plan for gentrificeringen af nabolaget, transformationen af nabolaget til en turistdestination og udviklingen af kontrol og repression.

En konsekvens af denne gentrificering er fordrivelsen af de mest fattige fordi stigningen i husleje som resultat af AirBnB og investeringsselskabers angreb gør det umuligt at finde husning. For stat og kapital, er gentrificering normalitet. For de lokale er det en voldelig fordrivelsesprocess som tvinger dem ud af nabolaget. Denne specifikke metrostation er tydeligvis ikke bygget med “borgerens bedste interesse for øje” som “uafhængige” journalister forsøger at overbevise os om.

Exarcheia er betjent af et stort offentligt transport netværk som dækker hele nabolaget, uanset hvor i nabolaget du befinder dig. Det er en provokation når de der er ansvarlige for stigningen i huslejerne udtaler sig om “borgernes bedste interesser”. Det er de kapitalistiske partier og deres neoliberale politikker, som bærer ansvaret for stigningen af priserne på elektricitet, husleje, brændstof og mad, for lidelserne og fattiggørelsen af de store dele af samfundet som er ekskluderede fra adgangen til basale goder.

Metrostationen på Exarcheia pladsen vil ødelægge en af de få offentlige rum i Athens bymidte og nabolagets eneste plads. Pladsens træer vil blive fældet og erstattet af rulletrapper og betons ventilationskasser; et ørken landskab hvor intet kan gro. I de kommende 10 år, vil pladsen være transformeret til en kæmpe byggeplads, afskærmet af metalplader, støj og miljøforurening. Pladsen, som før har været et rum for socialisering og modstand, vil blive forvandlet til en simpel passage for det uhindrede flow af forbrug og produktion.

Derfor er det afgørende punkt for nabolagets selvforsvar i dette øjeblik, modstanden mod byggeriet af metroen.

Med kapitalismens krise og pandemien som betingelser, er staten i gang med at udvikle en samlet strategi for forebyggende oprørsbekæmpelse i lyset af risikoen for en ukontrollerbar socialeksplosion. Det er i denne kontekst, at den nye lovgivning der begrænser demonstrationer er blevet vedtaget og at de repressive styrker eskalerer deres kriminelle vold hvilket kulminerede med et brutalt angreb på en demonstrant i Nea Smyrni sidste år. Det er også under denne ramme, at evakueringen af besættelser blev beordret, universitetsasyl blev afskaffet (red; universitets asyl er en lovgivning som forbyder politiet at træde ind på et universitet uden godkendelse fra universitetsledelsen) universitetspolitiet blev indført, græsrods fagforeninger og strejker blev kriminaliseret,aktivister anholdt og retsforfulgt.

En del af denne samme strategi er statens plan for at undertvinge et nabolag med en rig modstandshistorie, et nabolag som er et globalt symbol for kampen imod magt, udbytning og undertrykkelse. Staten har evakueret besatte huse, selvorganiserede husbesættelser for flygtninge og migranter, druknet nabolaget i kemikalier, har sat steder og rum for politisk organisering under overvågning, fjernet hundredvis af flygtninge og migranter af alle køn og aldre med magt og voldeligt spærrede dem inde i lukkede fængselslejre.

Over tid er nabolaget blev sølet i blodet af dusinvis af aktivister og modstandskæmpere som har oplevet tæsk, tortur og lynchninger af repressions styrkerne, som f.eks. mordet på den rebelske teenager M. Kalteza uden for det Polytekniske universitet d. 17/11/1985 samt mordet på A. Grigoropoulos d. 6/12/2008 i Mesologgiou-gaden.

Fordi det, der virkelig er farligt for staten, er værdierne og visionerne om klassesolidaritet, social selvorganisering, anti-racisme, sameksistens og respekt for folk uanset køn eller oprindelse, modstandens historie og drømmen om en verden med lighed og retfærdighed; værdier og visioner som har dybe rødder i vores nuværende verden i hvilken magthaverne har intet andet at love end fattigdom, undertrykkelse og fascisme. Det er disse værdier, disse forslag og den modstand som de afføder, som staten ønsker at eliminere fra Exarcheia, Athens centrum og alle nabolag.

Den magt påtvungne “udvikling” af Athens centrum og dens transformation til et turistresort, én stor byggeplads af beskidte penge som går under navnet Den Store Promenade.Forandringen af bygninger som indtil fornylig har været en del af vores sociale stof bliver forvandlet til museer, offentlige universiteter steriliseres, det offentlige rum og de grønne områder destrueres, huslejen stiger, Strefi-parken privatiseres, forvandling af nabolaget fra et beboelseskvarter til en kommercialiseret zone, alt dette betyder vores fordrivelse fra stederne hvorfra vores sociale liv udspringer. Alt sammen signalere det en intensivering af klasseangrebet fra Staten, Kapitalen, ejendomsselskaber og alle former for rige udlejere imod de fattige og ekskluderede. Det markerer transformationen af nabolaget til et turistresort.

I denne kontekst har der i årevis været forsøg på at ændre Exarcheias karakter så det ophøre med at spille sin vigtige rolle i den større sociale- og klassekamp og i stedet bliver et center for alternativ underholdning hvor selv modstandens historie bliver et underholdningsprodukt som kan konsumeres. Men uanset hvor meget staten og kapitalen bestræber sig efter at få Exarcheia til at ophøre med at være et sted for politiske, sociale og klasseprocesser og forsøger at gennemtvinge “normalitet”, vil de altid blive konfronteret af de tusinde som er imod dem. De af os som bor, arbejder, organiserer os og hænger ud i Exarcheia, for hvem Exarcheia er et referencested, et sted vi forsvarer som en verden der huser mange verdener, et nabolag hvor folk af alle køn, aldre, nationaliteter og etniciteter, kan sameksistere med respekt. Hvor klassesolidaritet er en levende virkelighed. Hvor spørgsmålet om staten og kapitalens brutalitet kan blomstre og former for selvorganisering kan udvikle sig. Hvor de “anderledes” og undertrykte kan søge tilflugt. Hvor modstandens historie mødes med modstanden i dag. Hvor drømmen om en verden baseret på lighed og retfærdighed kan fortsætte med at tage rødder i byens centrum. Fordi den normalitet, de forsøger at påtvinge os, er individualisme, kannibalisme, ulighed, kontrol og overvågning.

Af alle disse grunde indkalder vi til en national og international dag af aktioner til forsvaret for Exarcheia nabolaget. Vi inviterer jer til at organisere diverse solidaritetsaktioner og forsvare Exarcheia nabolaget. Denne kamp er en kamp for forsvaret af alle nabolag, alle centre for modstand, alle steder hvor oprør fødes og social selvorganisering og klassesolidaritet udvikler sig imod mafiastaten- og kapitalen som smadre vores liv.

Der er ikke flere tekster